Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • Logistyka, transport, spedycja

ZARZĄDZANIE ZAPASAMI – optymalizacja kosztów zapasów

Podczas szkolenia dowiedzą się Państwo jakie czynniki mają wpływ na koszty związane z gospodarką zapasami oraz poznają Państwo jakie są możliwości optymalizacji tych kosztów. Prezentowane narzędzia kształtowania poziomu i struktury zapasów będą dostosowane do działalności zaopatrzeniowej i dystrybucyjnej co pozwoli szkolonym na szybszą ich adaptację w warunkach swojej firmy.

Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

 • Zapoznanie uczestników szkolenia z podstawami teorii logistycznego zarządzania zapasami oraz istotą i uwarunkowaniami tego zarządzania w warunkach gospodarki rynkowej
 • Przedstawienie uwarunkowań kosztowych gospodarki zapasami oraz możliwościami optymalizacji tych kosztów
 • Prezentacja narzędzi sterowania zapasami w sieci dystrybucji ze szczególnym uwzględnieniem narzędzi dostosowania ilości i struktury zapasów do zmiennego popytu oraz tworzenia zapasu bezpieczeństwa
 • Doskonalenie umiejętności posługiwania się miernikami oceny gospodarki zapasami w sieci dystrybucji
Korzyści ze szkolenia:
 • Uczestnicy szkolenia nabędą umiejętności prognozowania popytu różnymi metodami
 • Prezentowane narzędzia kształtowania poziomu i struktury zapasów będą dostosowane do działalności zaopatrzeniowej i dystrybucyjnej co pozwoli szkolonym na szybszą ich adaptację w warunkach swojej firmy
 • Udowodnione zostaną podstawowe zależności kosztowe między zmieniającym się popytem, strukturą utrzymywanych zapasów, możliwościami dostawców a wpływem zapasów na wynik finansowy przedsiębiorstwa

Program szkolenia

1. Podstawowe pojęcia w zarządzaniu zapasami

 • Pojęcie, istota i rodzaje zapasów
 • Cele tworzenia zapasów
 • Zadania gospodarki zapasami w systemie logistycznym przedsiębiorstwa

2. Elementy kosztowe w zarządzaniu zapasami

 • Koszty gromadzenia, utrzymywania (zamrożonego kapitału, składowania, deprecjacji zapasu), braku zapasów
 • Zależności kosztowe w zarządzaniu zapasami
 • Metody optymalizacji kosztów zapasów

3. Cykl uzupełniania i jego elementy

 • Określanie zmienności popytu w cyklu uzupełniania oraz zmienności czasu cyklu uzupełniania
 • Ryzyko wystąpienia braku zapasu
 • Pewność realizacji popytu w danym czasie

4. Zapas zabezpieczający w cyklu uzupełniania

 • Istota, zasady tworzenia i funkcje zapasów bezpieczeństwa w zarządzaniu zapasami
 • Metody optymalizacji wielkości zapasu bezpieczeństwa, zapas bezpieczeństwa a wielkość dostawy
 • Związki zapasu bezpieczeństwa z POK1 i POK2
 • Uwarunkowania kosztowe zapasów bezpieczeństwa

5. Podstawowe modele systemów zamawiania

 • Przegląd informacyjny czyli kiedy zamawiać
 • Przegląd okresowy czyli ile zamawiać
 • Systemy wielowariantowe

6. Kalkulacja i optymalizacja wielkości zamówienia – ćwiczenie praktyczne

 • Metody ustalania wielkości partii dostawy
 • Optymalizacja wielkości zamówienia (dostaw) dla systemu zamawiania opartego na poziomie informacyjnym
 • Optymalizacja cyklu w przeglądzie okresowym
 • Wielkość zamówienia a zapas bezpieczeństwa
 • Zapasy rozproszone w sieci dystrybucji
 • Zarządzanie zapasami grup asortymentowych
 • Analiza pokrycia
 • Grupowanie zamówień
 • Zapasy zabezpieczające dla grup asortymentowych

7. Mierniki oceny gospodarki zapasami

 • Wskaźnik rotacji zapasów
 • Wskaźnik pokrycia popytu zapasami

8. Ćwiczenie grupowe – gra symulacyjna

Podejmowanie decyzji w zakresie zakupów, tworzenia zapasów bieżących i zapasów bezpieczeństwa, kalkulacja wielkości dostaw i terminów dostaw, kalkulacja kosztów zarządzania zapasami na podstawie założenia do ćwiczenia i dynamicznie podawanych uwarunkowań przez prowadzącego grę.

Metody szkoleniowe

 • krótkie wprowadzające wykłady
 • materiały audiowizualne
 • sesja analizy potrzeb uczestników
 • panel dyskusyjny
 • ćwiczenia warsztatowe w grupie
 • indywidualne ćwiczenia warsztatowe

Adresaci

 • Kierownicy Magazynów
 • Magazynierzy
 • Personel magazynowy
 • Kierownicy Działów Zaopatrzenia
 • Pracownicy Działów Logistyki

Prowadzący

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Nasze szkolenia to informacje z pierwszej ręki, Podane w rzetelny i praktyczny sposób, gotowa do wdrożenia w pracy.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie