Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • Logistyka, transport, spedycja

OPAKOWANIA W GOSPODARCE MAGAZYNOWEJ

• Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi wiadomościami dotyczącymi opakowań • Przedstawienie podstawowych normatywów i przepisów prawnych dot. opakowań oraz sposobów i zakresu ich wykorzystania • Doskonalenie praktycznych działań pracowników odpowiedzialnych za gospodarkę opakowaniami

Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

• Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi wiadomościami dotyczącymi opakowań
• Przedstawienie podstawowych normatywów i przepisów prawnych dot. opakowań oraz sposobów i zakresu ich wykorzystania
• Doskonalenie praktycznych działań pracowników odpowiedzialnych za gospodarkę opakowaniami

Program szkolenia

I. Podstawowe wiadomości z zakresu opakowań i gospodarki opakowaniami
1. Rozwój historyczny opakowań
2. Określenie,klasyfikacja i podział opakowań
3. Charakterystyka rodzajów opakowań (jednostkowych, zbiorczych i transportowych)
– Opakowania dla wyrobów o właściwościach naturalnych
– Opakowania dla substancji chemicznych i materiałów niebezpiecznych

II. Opakowania w transporcie i magazynowaniu
1. Rola opakowań w transporcie i magazynowaniu
2. Funkcje opakowań
3. Przepisy i normy dotyczące opakowań.
– Współzależność wymiarowa opakowań, jednostek ładunkowych, środków transportu, urządzeń do składowania, powierzchni magazynowej
– System wymiarowy opakowań
4. Charakterystyka urządzeń do tworzenia jednostek ładunkowych jako opakowań transportowych
5. Dobór opakowań z uwzględnieniem wymogów wynikających z:
– cech fizyko-chemicznych pakowanych wyrobów
– procesów magazynowych i transportowych
6. Znakowanie opakowań dla potrzeb marketingu, handlu, transportu, magazynowania i automatycznej identyfikacji
– Podstawowe systemy i sposoby znakowania opakowań
– Znakowanie opakowań dla potrzeb marketingu
– Znakowanie opakowań dla potrzeb handlu
– Znakowanie opakowań dla potrzeb transportu
– Znakowanie opakowań dla potrzeb magazynowania
– Znakowanie opakowań dla potrzeb automatycznej identyfikacji (systemy automatycznej identyfikacji za pomocą kodów kreskowych EAN-UCC oraz „tagów” radiowych RFID
– Znakowanie opakowań z uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska
7. Maszyny i urządzenia pakujące (urządzenia i linie automatyczne do pakowania)
8. Warunki przechowywania opakowań (kartonowych, z tworzyw sztucznych, drewna, metalowych itp.)

III. Zasady i kierunki racjonalnego wykorzystania opakowań i odpadów opakowaniowych
1. Wymagania ekologiczne dotyczące opakowań
2. Recykling opakowań oraz odpadów opakowaniowych i poużytkowych (recykling materiałowy, chemiczny i termiczny)
3. Obowiązki przedsiębiorców w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych.
4. Opłata produktowa i depozytowa
5. Sposoby rozliczeń i dokumentowanie działalności związanej z zagospodarowaniem opakowań poużytkowych i odpadów opakowaniowych

IV. Organizacja gospodarki opakowaniami w przedsiębiorstwie
1. Systemy i struktury organizacyjne gospodarki opakowaniami
2. Gospodarka opakowaniami własnymi
– Organizacja przyjęcia, składowania i wydania opakowań własnych
– Zasady ewidencji obrotu opakowaniami własnymi
– Zakres instrukcji o gospodarce opakowaniami własnymi
3. Gospodarka opakowaniami obcymi
– Organizacja przyjęcia, składowania i wydawania opakowań obcych
– Zasady ewidencji obrotu opakowaniami obcymi
– Zakres instrukcji o gospodarce opakowaniami obcymi
4. Tendencje w zakresie usprawnienia gospodarki opakowaniami
– Opakowania zwrotne wielokrotnego użytku,
– System obrotu opakowaniami zwrotnymi wielokrotnego użytku
5. Podstawowe zakresy czynności pracowników magazynu opakowań

V. Wykaz podstawowych aktów prawnych i norm

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Nasze szkolenia to informacje z pierwszej ręki, Podane w rzetelny i praktyczny sposób, gotowa do wdrożenia w pracy.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie