PLANER

Jeżeli nie wiesz, dokąd zmierzasz, prawdopodobnie wylądujesz gdzieś indziejdr Laurence J. Peter, pedagog kanadyjski

Menu

OPAKOWANIA W GOSPODARCE MAGAZYNOWEJ

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Logistyka, transport, spedycja

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Cele i korzyści szkolenia

• Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi wiadomościami dotyczącymi opakowań
• Przedstawienie podstawowych normatywów i przepisów prawnych dot. opakowań oraz sposobów i zakresu ich wykorzystania
• Doskonalenie praktycznych działań pracowników odpowiedzialnych za gospodarkę opakowaniami

Program szczegółowy szkolenia

I. Podstawowe wiadomości z zakresu opakowań i gospodarki opakowaniami
1. Rozwój historyczny opakowań
2. Określenie,klasyfikacja i podział opakowań
3. Charakterystyka rodzajów opakowań (jednostkowych, zbiorczych i transportowych)
– Opakowania dla wyrobów o właściwościach naturalnych
– Opakowania dla substancji chemicznych i materiałów niebezpiecznych

II. Opakowania w transporcie i magazynowaniu
1. Rola opakowań w transporcie i magazynowaniu
2. Funkcje opakowań
3. Przepisy i normy dotyczące opakowań.
– Współzależność wymiarowa opakowań, jednostek ładunkowych, środków transportu, urządzeń do składowania, powierzchni magazynowej
– System wymiarowy opakowań
4. Charakterystyka urządzeń do tworzenia jednostek ładunkowych jako opakowań transportowych
5. Dobór opakowań z uwzględnieniem wymogów wynikających z:
– cech fizyko-chemicznych pakowanych wyrobów
– procesów magazynowych i transportowych
6. Znakowanie opakowań dla potrzeb marketingu, handlu, transportu, magazynowania i automatycznej identyfikacji
– Podstawowe systemy i sposoby znakowania opakowań
– Znakowanie opakowań dla potrzeb marketingu
– Znakowanie opakowań dla potrzeb handlu
– Znakowanie opakowań dla potrzeb transportu
– Znakowanie opakowań dla potrzeb magazynowania
– Znakowanie opakowań dla potrzeb automatycznej identyfikacji (systemy automatycznej identyfikacji za pomocą kodów kreskowych EAN-UCC oraz „tagów” radiowych RFID
– Znakowanie opakowań z uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska
7. Maszyny i urządzenia pakujące (urządzenia i linie automatyczne do pakowania)
8. Warunki przechowywania opakowań (kartonowych, z tworzyw sztucznych, drewna, metalowych itp.)

III. Zasady i kierunki racjonalnego wykorzystania opakowań i odpadów opakowaniowych
1. Wymagania ekologiczne dotyczące opakowań
2. Recykling opakowań oraz odpadów opakowaniowych i poużytkowych (recykling materiałowy, chemiczny i termiczny)
3. Obowiązki przedsiębiorców w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych.
4. Opłata produktowa i depozytowa
5. Sposoby rozliczeń i dokumentowanie działalności związanej z zagospodarowaniem opakowań poużytkowych i odpadów opakowaniowych

IV. Organizacja gospodarki opakowaniami w przedsiębiorstwie
1. Systemy i struktury organizacyjne gospodarki opakowaniami
2. Gospodarka opakowaniami własnymi
– Organizacja przyjęcia, składowania i wydania opakowań własnych
– Zasady ewidencji obrotu opakowaniami własnymi
– Zakres instrukcji o gospodarce opakowaniami własnymi
3. Gospodarka opakowaniami obcymi
– Organizacja przyjęcia, składowania i wydawania opakowań obcych
– Zasady ewidencji obrotu opakowaniami obcymi
– Zakres instrukcji o gospodarce opakowaniami obcymi
4. Tendencje w zakresie usprawnienia gospodarki opakowaniami
– Opakowania zwrotne wielokrotnego użytku,
– System obrotu opakowaniami zwrotnymi wielokrotnego użytku
5. Podstawowe zakresy czynności pracowników magazynu opakowań

V. Wykaz podstawowych aktów prawnych i norm

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania