PLANER

Logika zaprowadzi cię z punktu A do punktu B. Wyobraźnia zaprowadzi cię wszędzie.Albert Einstein

Menu

LOGISTYKA JAKO NARZĘDZIE POPRAWY KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA (2 dni)

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Logistyka, transport, spedycja

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Cele i korzyści szkolenia
 • Poznanie najnowszych trendów i rozwiązań w logistyce przedsiębiorstw
 • Wykształcenie umiejętności podejmowania i uzasadniania wielokryterialnych decyzji logistycznych dotyczących obsługi klientów, zapasów, budowy magazynów, wyboru dostawców i transportu
 • Nabycie zdolności diagnozowania istniejących rozwiązań w logistyce firmy
 • Wymiana doświadczeń

Szkolenie skierowane jest do:

 • Specjalistów ds. logistyki, zaopatrzenia, planowania produkcji, sprzedaży, dystrybucji, obsługi klienta
 • Konsultantów ds. logistyki
 • Kierowników filii, oddziałów, przedstawicielstw
 • Osób aplikujących na stanowiska logistyczne

Zapytajmy Philipa Kotlera:
Czy logistyka może odgrywać znaczącą rolę w strategii konkurencyjności??

„Logistyka może pochłaniać dwadzieścia procent kosztów prowadzenia biznesu. To znacznie przewyższa koszt reklamy i wielu innych budżetów marketingowych. Przedsiębiorstwa, które potrafią obciąć koszty logistyki, mogą zdobyć ogromną przewagę. Istnieje też wiele nowych możliwości wykorzystania kodów kreskowych, zautomatyzowanych urządzeń czy przesyłek kurierskich do zwiększenia efektywności logistyki.”

Program szczegółowy szkolenia

1. Rola logistyki w przedsiębiorstwie, miejsce firmy w łańcuchu logistycznym

 • Zasady organizacji działu logistyki
 • Konflikty logistyczne w przedsiębiorstwie
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw
 • Miejsce logistyki w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa

2. Obsługa klienta wewnętrznego i zewnętrznego

 • Klient wewnętrzny i zewnętrzny przedsiębiorstwa
  – Ocena opłacalności klientów
  – Próg obsługi klienta – przychody i koszty po osiągnięciu progu
 • Elementy obsługi klienta i etapy obsługi klienta
 • Standardy obsługi klienta
 • Poziom obsługi klienta
 • Koszty obsługi klienta, podział kosztów

3. Zaopatrzenie

 • Fazy procesu zaopatrzenia
 • Ocena dostawców
 • Kwalifikacja dostawców
 • Klasyfikacja metodą ABC dostawców
 • Składanie zamówień
 • Spekulacja zapasami
 • Zasady funkcjonowania zaopatrzenia w sytuacjach kryzysowych
 • Opakowanie
 • Kod kreskowy
 • Identyfikacja i obniżka kosztów zaopatrzenia

4. Transport

 • Kryteria wyboru środka transportu; wybór transportu swój – obcy
 • Transport a poziom zapasów
 • Kryteria wyboru i oceny dotychczasowego przewoźnika
 • Szacowanie kosztu transportu
 • Konsolidacja w transporcie

5. Zapasy i magazynowanie

 • Zapasy – ogólna charakterystyka
 • Rola zapasów w przedsiębiorstwie
 • Klasyfikacja zapasów – układ funkcjonalny
 • Klasyfikacja zapasów metodą ABC
 • Alokacja zapasów w magazynie
 • Metody kontroli zapasów
  – Kontrola zapasów typu „ssania”
  – Metoda stałej wielkości zamówień
  – Metoda stałego okresu zamawiania
Dodatkowe informacje

Szkolenie w atrakcyjnej formie z wykorzystaniem różnorodnych metod dydaktycznych, z zadaniami, dyskusjami tematycznymi, symulacją zespołową oraz filmami instruktażowymi.

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania