Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • Logistyka, transport, spedycja

Kurs przygotowujący do egzaminu na Certyfikat Kompetencji Zawodowych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w ramach szkolenia przygotowującego do egzaminu na Certyfikat Kompetencji Zawodowych zapewniamy dostęp do wiedzy z dziedzin wymaganych przy prowadzeniu firmy transportowej. Jeżeli 23 maja 2022 roku przewoźnik będzie wykonywał międzynarodowy przewóz rzeczy  bez wymaganego zezwolenia lub licencji, waga naruszenia zakwalifikowana powinna być jako najpoważniejsze naruszenie (NN) zagrożone karą 12 000 złotych. Aby, zwiększyć szanse na egzaminie państwowym w ITS przygotowaliśmy z doświadczonymi ekspertami specjalistyczny kurs, na którym każdy prestiżowy Uczestnik otrzyma pakiet: wykłady, warsztaty, ćwiczenia, podręcznik, dostęp do bazy pytań i na koniec próbny egzamin wewnętrzny. ONLINE – 1990,00 zł brutto od osoby,  z dofinansowaniem 80% koszt: TYLKO 398 zł brutto Termin: 5 dni,  24-25.01.2022, 26.01.2022, 31.01-01.02.2022 – 16:00-20:30, Liczba godzin dydaktycznych: 30 Podana wyżej cena zawiera:  udział w szkoleniu online w formie webinarium  dostęp do platformy e-learningowej w czasie rzeczywistym  przeprowadzenie szkolenia przez cenionego eksperta autorskie materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej  certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych STACJONARNE – 2450,00 zł brutto od osoby,  z dofinansowaniem 80% koszt: TYLKO 490 zł brutto CENA PROMOCYJNA: 1799,00 zł brutto przysługuje każdej kolejnej osobie zgłoszonej przez tę samą firmę/instytucję oraz osobom indywidualnym Termin: 4 dni, 05-06.02.2022, 12-13.02.2022 – 9:00-17:00, Liczba godzin dydaktycznych: 40 Podana wyżej cena zawiera:  koszty organizacji 4-dniowego kursu  materiały szkoleniowe rozdawane uczestnikom w trakcie szkolenia  przeprowadzenie szkolenia przez cenionych ekspertów  certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych poczęstunki kawowe, obiad  konsultacje indywidualne z uczestnikami szkolenia Możliwość uzyskania dofinansowania do 80% z BUR na swój udział w szkoleniu, więcej: BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH Z PRESTIGE ECK

Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

Celem szkolenia jest przygotowanie do egzaminu  na Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźnika krajowego i międzynarodowego osób i rzeczy przed Instytutem Transportu Drogowego.

Pozytywny wynik egzaminu Państwowego przed Komisją Instytutu Transportu Samochodowego do:
prowadzenia firmy transportowej w krajowym i międzynarodowym transporcie drogowym osób i rzeczy, uzyskania licencji spedytora krajowego i międzynarodowego oraz do zarządzania.

Na szkoleniu przedstawimy przepisy prawne oraz omówimy jak prawidłowo przygotować dokumenty niezbędne do uzyskania licencji transportowej.

KORZYŚCI

Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik:

 • Nabędzie wiedzę z zakresu stosowania procedur z prawa cywilnego, socjalnego, handlowego, podatkowego, działalności gospodarczej i zarządzania przedsiębiorstwem, norm dotyczących czasu pracy i jazdy kierowców, konwencji CMR, konwencji TIR, przepisów regulujących przewozy specjalistyczne.
 • Będzie potrafił  prawidłowo przygotować dokumenty  do uzyskania licencji transportowej.
 • Otrzyma niezbędną wiedzę do pełnienia funkcji zarządzającego transportem w firmach transportowych w krajowym i międzynarodowym przewozie rzeczy oraz osób
 • Zdobytą wiedzę z powodzeniem zastosuje w praktyce.
 • Po egzaminie wewnętrznym, sprawdzającym wiedzę uczestnik otrzyma imienny certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.

? Certyfikat Kompetencji Przewoźnika jest niezbędny dla uzyskania licencji przewoźnika i przeprowadza go Instytut Transportu Samochodowego. ITS rozpoczął swoją działalność w 1952 roku na mocy Zarządzenia Ministra Transportu Drogowego i Lotniczego z dnia 25 września 1951 r. Obszarem działania ITS jest teren całego kraju: https://www.its.waw.pl/9856,pl,Jak-uzyskac-certyfikat.html

? Przed przystąpieniem do egzaminu można zdobyć potrzebną wiedzę na szkoleniu  lub też przygotować się samodzielnie. Trzeba włożyć sporo wysiłku w opanowanie materiału.

? Aby, zwiększyć szanse na egzaminie państwowym w ITS przygotowaliśmy z doświadczonymi ekspertami specjalistyczny kurs, na którym każdy prestiżowy Uczestnik otrzyma pakiet:
wykłady, warsztaty, ćwiczenia, podręcznik, dostęp do bazy pytań i na koniec próbny egzamin wewnętrzny.


? Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, zakres zagadnień objętych egzaminem określa część I załącznika do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009.


? Każdy przedsiębiorca zajmujący się prowadzeniem działalności gospodarczej polegającej na przewozie osób i rzeczy powinien mieć Certyfikat Kompetencji Przewoźnika.


? W dużych firmach wystarczy, że CKP posiada tylko jedna osoba z zarządu.Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w ramach szkolenia przygotowującego do egzaminu na Certyfikat Kompetencji Zawodowych zapewniamy dostęp do wiedzy z dziedzin wymaganych przy prowadzeniu firmy transportowej.

Jeżeli 23 maja 2022 roku przewoźnik będzie wykonywał międzynarodowy przewóz rzeczy  bez wymaganego zezwolenia lub licencji, waga naruszenia zakwalifikowana powinna być jako najpoważniejsze naruszenie (NN) zagrożone karą 12 000 złotych.

Program szkolenia

Na zajęciach kursu „Certyfikat Kompetencji Zawodowych w transporcie drogowym” zostaną poruszone następujące tematy:

Certyfikat Kompetencji Zawodowych – Podstawowe Informacje

 1. Rodzaje wydanych certyfikatów w Polsce i UE.
 2. Składanie wniosków.
 3. Reguły przeprowadzania egzaminu. Sposób oceny prac.
 4. Techniczno – administracyjne aspekty wydawania certyfikatu.

Prawo Cywilne

 1. Umowy zawierane w zarobkowym przewozie drogowym.
 2. Podział umów.
 3. Rodzaje roszczeń i ich przedawnienie.

Prawo Handlowe

 1. Podejmowanie działalności gospodarczej na terenie RP.
 2. Formy prowadzenia działalności gospodarczej.
 3. Osoba fizyczna jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą.
 4. Spółki cywilne.
 5. Spółki prawa handlowego.

Prawo Pracy I Zagadnienia Socjalne

 1. Prawne i praktyczne aspekty stosunku pracy.
 2. Umowa o pracę i jej rodzaje.
 3. Wynagrodzenie związane ze stosunkiem pracy.
 4. Prawa i obowiązki pracodawcy.
 5. Prawa i obowiązki pracownika.
 6. Regulamin pracy.
 7. Składniki wynagrodzenia pracowników.
 8. Nagrody i kary porządkowe.
 9. Odpowiedzialność pracownika.
 10. Czas pracy i urlopy z uwzględnieniem specyfiki pracy kierowców.
 11. Nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy.
 12. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
 13. Wynagrodzenie minimalne.
 14. Wynagrodzenie brutto i netto.
 15. Potrącenia z wynagrodzenia.
 16. Obciążenia dodatkowe pracodawcy.
 17. Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych oraz w porze nocnej.
 18. Wynagrodzenie za czas zwolnienia chorobowego.
 19. Sposób naliczania wynagrodzenia.
 20. Wymiar urlopów oraz świadczenia urlopowe.
 21. Związki zawodowe i organizacje pracowników.

Podatki I Ubezpieczenia

 1. Opłaty w transporcie drogowym.
 2. Podatki w transporcie drogowym.
 3. Rodzaje ubezpieczeń w transporcie drogowym.

Działalność Gospodarcza. Organizacja Ryku Przewozów Drogowych

 1. Prawne formy prowadzenia działalności gospodarczej. Możliwe rodzaje działalność gospodarczej w transporcie drogowym.
 2. Dopuszczenie do zawodu przewoźnika drogowego osób/rzeczy.
 3. Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika i licencje na wykonywanie transportu drogowego.
 4. Bilateralne oraz multilateralne umowy międzynarodowe w transporcie drogowym.
 5. Zezwolenia w przewozach osób.
 6. Zezwolenia w przewozach rzeczy.
 7. Przewozy kabotażowe – zasady wykonywania.
 8. Zasady wykonywanie przewozów drogowych na potrzeby własne.
 9. Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego.
 10. Dodatkowe obowiązki przewoźników w transporcie osób.
 11. Ulgi za przejazd w przewozie osób.
 12. Rozkłady i formularze jazdy.
 13. Rachunkowość. Podstawowe pojęcia.
 14. Amortyzacja i odpisy amortyzacyjne.
 15. Sprawozdawczość finansowa.

Leasing

 1. Umowa leasingu. Rodzaje leasingu.
 2. Kalkulowanie kosztów.
 3. Obliczanie opłacalności inwestycji.

Czas Pracy I Odpoczynków Kierowcy

 1. Czas pracy kierowcy.
 2. Normy i zasady czasu prowadzenia pojazdu.
 3. Wymagane przerwy w jeździe/pracy oraz i odpoczynki.
 4. Pojęcie załogi.
 5. Pora nocna dla   kierowców.
 6. Odpoczynek na promie/kolei.
 7. Tachografy cyfrowe i analogowe. Obowiązki kierowców oraz przedsiębiorców.
 8. Zasady prowadzenia kontrola na drodze i w przedsiębiorstwie. Organy kontrolne oraz ich uprawnienia.
 9. Kary za naruszenia obowiązków i warunków przewozu drogowego.
 10. NORMY ORAZ TECHNICZNE ASPEKTY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI TRANSPORTOWEJ
 11. Przewóz odpadów.
 12. Przewóz szybko psujących się artykułów żywnościowych (ATP).
 13. Przewóz drogowy towarów niebezpiecznych (ADR).
 14. Przewóz zwierząt.
 15. Zasady wykonywana przewozów nienormatywnych.
 16. Przewóz kontenerów.
 17. Przewóz kombinowany. Transport multimodalny oraz intermodalny.

Bezpieczeństwo Drogowe

 1. Ładunki ich rodzaje. Sposoby zabezpieczania ładunków
 2. Przewóz drewna.
 3. Przewóz towarów sypkich.
 4. Dopuszczenie pojazdów do ruchu.
 5. Zasady obsługi pojazdu.
 6. Wymagania dla kierowców.
 7. Okresowe ograniczenia w ruchu.

Rozwiązywanie Zadań

 1. Uposażenie kierowców/pracowników.
 2. Obliczanie opłacalność inwestycji.
 3. Czas pracy kierowców. Obliczanie trasy przejazdu z uwzględnieniem norma czasy pracy oraz prowadzenia pojazdów.
 4. Pora nocna dla kierowców i wynikające z niej ograniczenia.
 5. Kalkulacja kosztów wycieczki – przewóz osób.
 6. Praca przewozowa.

Przeprowadzamy również egzamin wewnętrzny oraz analizę i sposób rozwiązywania  porównywalnych zadań egzaminacyjnych Instytutu Transportu Samochodowego.

Metody szkoleniowe

Zajęcia są prowadzone przez prawników, wieloletnich pracowników organów kontroli transportu drogowego, którzy posiadają m. in. uprawnienia doradców d/s przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (DGSA).

Adresaci

 • Właściciele firm transportu drogowego osób oraz rzeczy
 • Kierownicy, liderzy, spedytorzy oraz logistycy zatrudnieni w firmach transportowych
 • Osoby ubiegające się o licencję na krajowy i/lub międzynarodowy transport rzeczy oraz osób
 • Osoby chcące przygotować się do egzaminu na Certyfikat Kompetencji Zawodowych

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Zrób prezent swojemu klientowi, zaproś dostawcę, partnera biznesowego i budujcie wspólnie swoja przewagę konkurencyjną na prestiżowych szkoleniach.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie