PLANER

Lepsza praca niedołężna jak próżniactwo doskonałe.Wincenty Ignacy Marewicz

Menu

KONTROLA INSPEKCJI TRANSPORTU DROGOWEGO na drodze i w przedsiębiorstwie – Jak przygotować kierowcę i przedsiębiorstwo do kontroli? Jak zminimalizować ryzyko poniesienia kary?

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Prawo, Logistyka, transport, spedycja

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Cele i korzyści szkolenia

Przygotowanie słuchaczy do kontroli w siedzibie firmy przewozowej. Zdobycie informacji w zakresie wymagań ITD w trakcie kontroli na drodze i w siedzibie przewoźnika jak i procedur związanych z taką kontrolą. Przyswojenie wiedzy, która ułatwi wypracowanie zasad prowadzenia w sposób prawidłowy odpowiedniej dokumentacji związanej z działalnością transportową, która może pozwolić na zminimalizowanie ryzyka poniesienia kary. Poznanie nowych zasad ponoszenia odpowiedzialności w sytuacji stwierdzenia naruszeń UTD i związanych z tym konsekwencji.

Program szczegółowy szkolenia

1. Wstęp – akty prawne

 • ustawa o swobodzie działalności gospodarczej,
 • ustawa o transporcie drogowym,
 • rozporządzenia unijne 1071/2009, 561/2006, 3821/85,
 • ustawa o czasie pracy kierowców.

2. Inspekcja transportu drogowego – kogo i kiedy kontroluje,

 • zadania Inspekcji,
 • co i kiedy może inspektor,
 • obowiązki inspektora – w trakcie kontroli drogowej i w siedzibie firmy.

3. Kontrola drogowa

 • prawidłowe zatrzymanie pojazdu – czy inspektor zawsze musi być umundurowany,
 • jak powinien zachować się kierowca – obowiązki kierowcy,
 • najczęstsze naruszenia w trakcie kontroli drogowej – jak je zminimalizować,
 • protokół kontroli – znaczenie protokołu – na co zwrócić uwagę.

4. Kontrola w przedsiębiorstwie

 • która firma może być kontrolowana – wytyczne 1071/2009 i sposób wyznaczania firm tzw. „podwyższonego ryzyka”,
 • co w sytuacji zaprzestania prowadzenia działalności,
 • zawiadomienie o przeprowadzeniu kontroli,
 • upoważnienie,
 • terminy – czas trwania kontroli, zakres kontroli , kilka kontroli jednocześnie w tym samym terminie i w roku kalendarzowym,
 • zasada wniesienia „sprzeciwu”,
 • przygotowanie dokumentacji do kontroli – dokumenty o które na pewno poprosi inspektor,
 • kto musi być obecny w trakcie kontroli – przedsiębiorca, pracownik a może kto inny?
 • czy w trakcie kontroli w siedzibie zawsze będą kontrolowani wszyscy kierowcy?
 • protokół z kontroli – znaczenie protokołu z kontroli w siedzibie firmy,
 • w trakcie kontroli stwierdzono naruszenia – co dalej?

5. Odpowiedzialność za naruszenia

 • rozdzielenie odpowiedzialności,
 • tryb karania poszczególnych podmiotów odpowiedzialnych za naruszenia,
 • nowe taryfikatory naruszeń – kto za co i ile?
 • czy jest możliwość niepłacenia kary za naruszenia norm prowadzenia, przerw i odpoczynków – co w praktyce oznacza „WŁAŚCIWA ORGANIZACJA I DYSCYPLINA PRACY”,
 • co z rygorem „natychmiastowej wypłacalności” po zmianach UTD.
Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania