PLANER

Konwencjonalny pogląd jest po to, by ochronić nas od bolesnej pracy zwanej myśleniem.John Kenneth Galbraith

Menu

INNOWACYJNE TECHNOLOGIE MAGAZYNOWANIA (2 dni)

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Logistyka, transport, spedycja

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Cele i korzyści szkolenia

Podczas szkolenia będzie można zapoznać się z różnymi technologiami stosowanymi w magazynowaniu.
W postaci wykładu wprowadzającego w zagadnienie, filmów ilustrujących technologie stosowane w przedsiębiorstwach zagranicznych, prostych ćwiczeń oraz zaprezentowanych rozwiązań informatycznych możliwych do zastosowania w magazynach, uczestnicy szkolenia będą mieli sposobność zainspirowania się do wprowadzenia ewentualnych zmian w magazynie obecnie eksploatowanym w swoim przedsiębiorstwie, pod kątem wdrożenia w nim innowacyjnych rozwiązań.

W trakcie ćwiczeń uczestnicy szkolenia zapoznają się z zasadami tworzenia globalnych oznaczeń dla składowanym w magazynie opakowań z materiałami w kontekście różnorakich forma opakowaniowych. Będą mieli również możliwość praktycznego zetknięcia się pełnowymiarowym systemem informatycznym klasy WMS wykorzystującym urządzenia do skanowania kodów kreskowych.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób praktycznie organizujących i realizujących procesy magazynowania. Korzyść ze szkolenia wyniosą zarówno kierownicy magazynów jak i magazynierzy, którzy w niedalekiej przyszłości będą spotykać się z tendencjami związanymi z innowacyjnymi cechami współczesnych magazynów. W szkoleniu powinny wziąć udział również osoby odpowiedzialne za zarządzanie łańcuchami dostaw, w których magazyn jest jednym z ogniw. Tematyka szkolenia jest z natury rzeczy przekrojowa, więc nie powinno w nim zabraknąć również decydentów i kierowników wyższego szczebla.

Uczestnicy szkolenia zostaną wyposażeni w praktyczną wiedzę o tym, w jaki sposób należy podchodzić do organizacji magazynowania materiałów przemieszczanych w globalnych sieciach dostaw z uwzględnieniem międzynarodowych standardów wymiany informacji o materiałach oraz o ładunkach otrzymywanych i ekspediowanych do / z magazynu.

Program szczegółowy szkolenia

Współcześnie rozumiane magazynowanie to nie jest składowanie przypadkowych towarów w przypadkowo wybranej przestrzeni składowania. Współczesny magazyn nie jest autonomicznym tworem konsumującym przedmioty jego działania i nie działa w oderwaniu od otoczenia zewnętrznego. Każdy magazyn przyjmuje materiały od dostawców i ekspediuje je do odbiorców. Z tego prostego faktu wynika fundamentalne przeznaczenie magazynu: poprzez operacje i czynności wykonywane w nim wykonywane, magazyn zawsze obsługuje jakiś łańcuch dostaw o długości odpowiadającej co najmniej trzem ogniwom. W tym kontekście mówimy zatem o materiałach „przed magazynem”, materiałach „w magazynie” oraz o materiałach „za magazynem”. Takie podejście pozwala budować skalowalny ciąg zdarzeń zachodzących w łańcuchach dostaw o dowolnej długości a związanych z przepływem materiałów, właśnie tych, które na chwilę zatrzymano w magazynie. Magazyny działają również w ograniczonych łańcuchach dostaw, w których dostawcą i odbiorcą jest hala produkcyjna. Magazyn wówczas jest dostawcą surowców i odbiorcą produktów finalnych przemieszczanych w zamkniętym przepływie fizycznym, ale działającym zgodnie z uwarunkowaniami określonymi dla przepływów otwartych.

1. Zadania magazynów w zintegrowanych łańcuchach dostaw

2. Podstawowe wiadomości w zakresie procesu magazynowego oraz jego składowych elementów

  • rodzaje procesów magazynowych oraz ich wpływ na przepływ i składowanie materiałów w magazynie
  • postać fizyczna dostarczanych, składowanych, kompletowanych oraz wydawanych z magazynu materiałów
  • urządzenia magazynowe dla realizacji czynności procesu magazynowego
  • obiekty magazynowe
  • systemy sterowania procesami magazynowymi

3. Nowoczesne urządzenia technologicznego wyposażenia magazynów

  • charakterystyka i podział wyposażenia magazynowego
  • urządzenia do składowania
  • magazynowe środki transportowe
  • pomocnicze urządzenia magazynowe
  • wytyczne doboru urządzeń magazynowych do realizacji czynności procesu magazynowego

4. Warunki i wymagania standardów ISO 9001:2000 w odniesieniu do Systemu Jakości procesów magazynowych

5. Aspekty efektywnego zarządzania magazynem w kontekście łańcucha dostaw

6. Globalny system GS1 (Global System One) – zasady unikalnego oznaczania opakowań jednostkowych, zbiorczych i logistycznych zawierających materiały składowane w magazynie

7. Stosowanie bezpiecznych kodów kreskowych i uzgodnionych w skali międzynarodowej etykiet logistycznych

8. Reguły rejestrowania danych o składowanych materiałach w systemie WMS w konfrontacji z systemem klasy ERP (Enterprise Resorce Planning)

9. Techniki ADC (automatyczne przechwytywanie danych) stosowane we współczesnych magazynach, dobór odpowiedniej klasy sprzętu do realizacji przyjętego procesu magazynowego

10. Prezentacja zasad i uwarunkowań dla efektywnego śledzenia pochodzenia towarów spożywczych wg wymagań Unii Europejskiej

11. Ćwiczenia w zakresie identyfikowania towarów wg standardów Systemu GS1

12. Ćwiczenia w zakresie generowania standardowej etykiety logistycznej GS1

13. Ćwiczenia w zakresie budowania hierarchii opakowaniowej z uwzględnieniem standardów Systemu GS1

14. Prezentacja systemu informatycznego klasy WMS

15. Ćwiczenia w zakresie prawidłowego interpretowania danych rejestrowanych w systemie WMS

16. Trendy rozwojowe w światowych rozwiązaniach automatycznej identyfikacji (RFID, EPC, EPCglobal)

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania