Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • Logistyka, transport, spedycja

INNOWACYJNE TECHNOLOGIE MAGAZYNOWANIA (2 dni)

Podczas szkolenia będzie można zapoznać się z różnymi technologiami stosowanymi w magazynowaniu. W postaci wykładu wprowadzającego w zagadnienie, filmów ilustrujących technologie stosowane w przedsiębiorstwach zagranicznych, prostych ćwiczeń oraz zaprezentowanych rozwiązań informatycznych możliwych do zastosowania w magazynach, uczestnicy szkolenia będą mieli…

Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

Podczas szkolenia będzie można zapoznać się z różnymi technologiami stosowanymi w magazynowaniu.
W postaci wykładu wprowadzającego w zagadnienie, filmów ilustrujących technologie stosowane w przedsiębiorstwach zagranicznych, prostych ćwiczeń oraz zaprezentowanych rozwiązań informatycznych możliwych do zastosowania w magazynach, uczestnicy szkolenia będą mieli sposobność zainspirowania się do wprowadzenia ewentualnych zmian w magazynie obecnie eksploatowanym w swoim przedsiębiorstwie, pod kątem wdrożenia w nim innowacyjnych rozwiązań.

W trakcie ćwiczeń uczestnicy szkolenia zapoznają się z zasadami tworzenia globalnych oznaczeń dla składowanym w magazynie opakowań z materiałami w kontekście różnorakich forma opakowaniowych. Będą mieli również możliwość praktycznego zetknięcia się pełnowymiarowym systemem informatycznym klasy WMS wykorzystującym urządzenia do skanowania kodów kreskowych.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób praktycznie organizujących i realizujących procesy magazynowania. Korzyść ze szkolenia wyniosą zarówno kierownicy magazynów jak i magazynierzy, którzy w niedalekiej przyszłości będą spotykać się z tendencjami związanymi z innowacyjnymi cechami współczesnych magazynów. W szkoleniu powinny wziąć udział również osoby odpowiedzialne za zarządzanie łańcuchami dostaw, w których magazyn jest jednym z ogniw. Tematyka szkolenia jest z natury rzeczy przekrojowa, więc nie powinno w nim zabraknąć również decydentów i kierowników wyższego szczebla.

Uczestnicy szkolenia zostaną wyposażeni w praktyczną wiedzę o tym, w jaki sposób należy podchodzić do organizacji magazynowania materiałów przemieszczanych w globalnych sieciach dostaw z uwzględnieniem międzynarodowych standardów wymiany informacji o materiałach oraz o ładunkach otrzymywanych i ekspediowanych do / z magazynu.

Program szkolenia

Współcześnie rozumiane magazynowanie to nie jest składowanie przypadkowych towarów w przypadkowo wybranej przestrzeni składowania. Współczesny magazyn nie jest autonomicznym tworem konsumującym przedmioty jego działania i nie działa w oderwaniu od otoczenia zewnętrznego. Każdy magazyn przyjmuje materiały od dostawców i ekspediuje je do odbiorców. Z tego prostego faktu wynika fundamentalne przeznaczenie magazynu: poprzez operacje i czynności wykonywane w nim wykonywane, magazyn zawsze obsługuje jakiś łańcuch dostaw o długości odpowiadającej co najmniej trzem ogniwom. W tym kontekście mówimy zatem o materiałach „przed magazynem”, materiałach „w magazynie” oraz o materiałach „za magazynem”. Takie podejście pozwala budować skalowalny ciąg zdarzeń zachodzących w łańcuchach dostaw o dowolnej długości a związanych z przepływem materiałów, właśnie tych, które na chwilę zatrzymano w magazynie. Magazyny działają również w ograniczonych łańcuchach dostaw, w których dostawcą i odbiorcą jest hala produkcyjna. Magazyn wówczas jest dostawcą surowców i odbiorcą produktów finalnych przemieszczanych w zamkniętym przepływie fizycznym, ale działającym zgodnie z uwarunkowaniami określonymi dla przepływów otwartych.

1. Zadania magazynów w zintegrowanych łańcuchach dostaw

2. Podstawowe wiadomości w zakresie procesu magazynowego oraz jego składowych elementów

 • rodzaje procesów magazynowych oraz ich wpływ na przepływ i składowanie materiałów w magazynie
 • postać fizyczna dostarczanych, składowanych, kompletowanych oraz wydawanych z magazynu materiałów
 • urządzenia magazynowe dla realizacji czynności procesu magazynowego
 • obiekty magazynowe
 • systemy sterowania procesami magazynowymi

3. Nowoczesne urządzenia technologicznego wyposażenia magazynów

 • charakterystyka i podział wyposażenia magazynowego
 • urządzenia do składowania
 • magazynowe środki transportowe
 • pomocnicze urządzenia magazynowe
 • wytyczne doboru urządzeń magazynowych do realizacji czynności procesu magazynowego

4. Warunki i wymagania standardów ISO 9001:2000 w odniesieniu do Systemu Jakości procesów magazynowych

5. Aspekty efektywnego zarządzania magazynem w kontekście łańcucha dostaw

6. Globalny system GS1 (Global System One) – zasady unikalnego oznaczania opakowań jednostkowych, zbiorczych i logistycznych zawierających materiały składowane w magazynie

7. Stosowanie bezpiecznych kodów kreskowych i uzgodnionych w skali międzynarodowej etykiet logistycznych

8. Reguły rejestrowania danych o składowanych materiałach w systemie WMS w konfrontacji z systemem klasy ERP (Enterprise Resorce Planning)

9. Techniki ADC (automatyczne przechwytywanie danych) stosowane we współczesnych magazynach, dobór odpowiedniej klasy sprzętu do realizacji przyjętego procesu magazynowego

10. Prezentacja zasad i uwarunkowań dla efektywnego śledzenia pochodzenia towarów spożywczych wg wymagań Unii Europejskiej

11. Ćwiczenia w zakresie identyfikowania towarów wg standardów Systemu GS1

12. Ćwiczenia w zakresie generowania standardowej etykiety logistycznej GS1

13. Ćwiczenia w zakresie budowania hierarchii opakowaniowej z uwzględnieniem standardów Systemu GS1

14. Prezentacja systemu informatycznego klasy WMS

15. Ćwiczenia w zakresie prawidłowego interpretowania danych rejestrowanych w systemie WMS

16. Trendy rozwojowe w światowych rozwiązaniach automatycznej identyfikacji (RFID, EPC, EPCglobal)

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Nasze szkolenia to informacje z pierwszej ręki, Podane w rzetelny i praktyczny sposób, gotowa do wdrożenia w pracy.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie