W gospodarce opartej na konkurencji sukces biznesu, ba więcej, jego przetrwanie, zależy od klasy i wydajności menedżerów. Ba, ich klasa i wydajność są jedyną skuteczną przewagą , jaką w takiej gospodarce przedsiębiorstwo może osiągnąć”Peter F. Drucker

Menu

ELEMENTY LOGISTYKI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Logistyka, transport, spedycja

Liczba godzin: 2

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Cele i korzyści szkolenia
 • Przedstawienie roli logistyki w przedsiębiorstwie
 • Poznanie głównych czynników kształtujących funkcjonowanie systemu logistycznego w przedsiębiorstwie
 • Zapoznanie się z podstawowymi koncepcjami i metodami usprawniania działań logistycznych oraz klasyfikacji kosztów logistyki w przedsiębiorstwie
 • Nabycie umiejętności identyfikacji konfliktów kosztów logistycznych
 • Próba oceny dotychczasowych sposobów stosowania zasad logistyki w przedsiębiorstwie

 

Program szkolenia
 1. Wprowadzenie do zagadnień związanych z funkcjonowaniem systemu logistycznego i logistyki w przedsiębiorstwie
  • Znaczenie logistyki we współczesnym przedsiębiorstwie i cele rynkowe przedsiębiorstwa, które może wspierać
  • System logistyczny w przedsiębiorstwie. Jak można scharakteryzować system logistyczny w przedsiębiorstwie i czy istnieje uniwersalne podejście związane z jego opisem?
  • Przepływy materiałów w przedsiębiorstwie (czynniki je kształtujące, możliwości wyróżnienia). Warunki kształtowania procesów logistycznych i główne elementy z tym związane
  • Infrastruktura procesów logistycznych
 1. Gra symulacyjna związana z określaniem wielkości zamówień (wielkości dostaw)
  • Wprowadzenie do symulacji
  • Przeprowadzenie symulacji
  • Omówienie symulacji pod kątem uzyskanych rezultatów wspólnie z uczestnikami
  • Omówienie głównych metod wyznaczania partii dostawy bazujących na zapotrzebowaniu w czasie i szacowanych kosztach (wskazanie głównych zasad, omówienie pod kątem praktycznym)
  • Omówienie głównych elementów i podejścia do zarządzania zapasami na podstawie gry
 1. Koszty logistyczne w przedsiębiorstwie
  • Wyodrębnienie i podział kosztów logistycznych – możliwe podejścia ważne pod kątem praktyki
  • Potrzeby i możliwości optymalizacji poszczególnych grup kosztów
 1. Zarządzanie zapasami i przepływami towarowymi
  • Główne czynniki kształtujące poziom zapasu (wielkość zapasów) związane z procesami logistycznymi i funkcjonowaniem systemu logistycznego. Czynniki zakłócające
  • Funkcje zapasów w przedsiębiorstwie i powody gromadzenia zapasów
  • Możliwości optymalizowania zapasów oraz wprowadzenia wariantów rozwiązań
  • Podejścia (metody, strategie) do zarządzania zapasami
  • Selektywne zarządzanie produktami i podział zapasów według głównych wybranych kryteriów:
   • Funkcji zapasu
   • Wartości i ilości zapasu
   • Regularności zapotrzebowania
   • Znaczenia dla ciągłości wytwarzania i realizacji zamówień klientów
 • Wytyczne do zarządzania grupami zapasów i potencjalne konflikty pomiędzy nimi
 • Przykładowy dobór metod do aktywnego zarządzania zapasami (ekonomiczna wielkość zamówienia, metoda stałego okresu kontroli)
 • „Kule u nogi” – zapasy zalegające i możliwości ich zagospodarowania
Metody szkoleniowe

W trakcie szkolenia stosowane są metody interaktywne.
Główne formy prowadzenia warsztatów to:

 • Dyskusja moderowana
 • Analiza indywidualna i grupowa przykładów
 • Indywidualne rozwiązywanie mini zadań
 • Stosowanie elementów porównań do przykładów różnych branż
 • Mini symulacja grupowa i/lub przykłady realizowane interaktywnie przez uczestników
 • Filmy instruktażowe
Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Eksperci - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie. Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.

Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

 • planowania i realizacji szkoleń oraz

 • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.
Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27 w celu realizacji odpowiedzi na przesłane przeze mnie zapytania.

Wyrażenie zgody w poniższym formularzu jest dobrowolne, jednak brak jej wyrażenia uniemożliwi wysłanie zapytania.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Z przyjemnością zorganizujemy szkolenie w wersji zamkniętej dla grupy lub  szkolenie indywidualne 1+1.
Będzie to specjalnie dedykowany projekt, dostosowany do Państwa potrzeb, dla dowolnej liczby pracowników z Państwa firmy, jak i również w formie 1+1 ostatnio bardzo preferowanej.
Każde ze szkoleń, które proponujemy w ofercie może być przeprowadzone w wybranym przez Państwa miejscu i we wspólnie uzgodnionym terminie. Program zajęć modyfikujemy i dopasowujemy do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby Państwa działalności. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani projektem wewnętrznym z tej lub innej tematyki, zapraszamy do kontaktu.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
tel. kom. 668 371 253
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

KATARZYNA PANEK
– specjalista ds. projektów szkoleniowych
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 604 712 926
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania