PLANER

Wszystko osiąga ten, kto spieszy się, gdy czeka.Thomas A. Edison

Menu

DROGOWA I MORSKA SPEDYCJA I TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Logistyka, transport, spedycja

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Cele i korzyści szkolenia

Kompleksowe i unikalne szkolenie pozwoli Państwu:

 • Usystematyzować posiadaną wiedzę
 • Praktycznie zapoznać się z przepisami regulującymi umowę spedycji i przewozu: drogowego i morskiego,
 • Dowiedzieć się jak stosować dokumenty transportu morskiego: bill of lading, sea waybill, co to takiego awaria wspólna i dlaczego trzeba za nią zapłacić oraz dowiedzieć się o specyficznych elementach spedycji morskiej
 • Poznać odpowiedzialność poszczególnych stron umowy oraz tryby składania skutecznych reklamacji
 • Pozyskać bogate materiały szkoleniowe, stanowiące kompendium wiedzy praktyka w tym aktualną wykładnię INCOTERMS 2010
Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do logistyków i spedytorów a także osób zajmujących się handlem międzynarodowym.

Program szczegółowy szkolenia

1. Krótkie omówienie/przypomnienie warunki dostaw INCOTERMS 2010

Reguły dla wszystkich środków i gałęzi transportu (morski też)

 • EXW EX Works (… named place), FCA Free Carrier (… named place), CPT Carriage PaidTo (… named place of destination), CIP Carriage Insurance Paid To (… named place of destination), DAT Delivered At Terminal (… named terminal at port or place of destination), DAP Delivered At Place (… named place of destination, DDP Delivered Duty Paid (… named place of destination)

Reguły dla transportu morskiego i wodnego śródlądowego

 • FAS Free Alonside Ship (…named port ofshipment), FOB Free On Board (… named port of shipment), CFR Cost and Freight (… named port of destination), CIF Cost Insurance Freight (…named port of destination)


2. Umowa spedycji i odpowiedzialność spedytora

 • Czym się różni spedytor od przewoźnika a umowa spedycji od umowy przewozu
 • Zakres odpowiedzialności spedytora
 • Kiedy spedytor może pobierać zapłatę za przewóz a kiedy nie ma takiego prawa
 • Najczęściej popełniane błędy w umowach spedycji
 • Skutki mylenia spedytora z przewoźnikiem
 • Czego masz prawo wymagać od spedytora a czego raczej nie

3. Co powinieneś wiedzieć o ubezpieczeniu CARGO i ubezpieczeniu przewoźnika drogowego i morskiego

 • Ograniczenia odpowiedzialności przewoźnika co do wysokości odszkodowania w przewozach międzynarodowych: morskich i drogowych
 • Przesłanki zwalniające przewoźnika od odpowiedzialności za szkody w towarze w czasie przewozu międzynarodowego
 • OC Przewoźnika ubezpiecza przewoźnika a nie ładunek
 • Można mieć rację ale nie mieć pieniędzy
 • Zakres ubezpieczenia CARGO
 • Czy CARGO zapłaci gdy przewoźnik odpowiada za szkodę?
 • Najczęściej popełniane błędy, które powodują, że zakład ubezpieczeń nie wypłaca odszkodowania

4. Odpowiedzialność przewoźnika drogowego w przewozach krajowych i międzynarodowych – Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego  towarów (CMR) i Ustawa Prawo przewozowe

 • Zakres stosowania
 • Pojęcie osoby uprawnionej
 • Podstawowe czynności, prawa i obowiązki: nadawcy, przewoźnika i odbiorcy ładunku
 • List przewozy i jego funkcje: dowodowa, legitymacyjna, instrukcyjna i informacyjna
 • Wzór wypełnienia listu przewozowego – najczęściej popełniane błędy
 • Podstawowe błędy przy dochodzeniu roszczeń
 • Osoby uprawnione do złożenia reklamacji do przewoźnika
 • Relacje przewoźnika i spedytora z „osobą uprawnioną”
 • Reklamacja – jak to robić prawidłowo

5. Żegluga liniowa – przewozy kontenerowe

 • Przepisy, które regulują przewóz towarów drogą morską ( Reguły Haga-Visby, Kodeks morski, Reguły Rotterdamskie, Reguły Hamburskie)
 • Żegluga liniowa a charter i jego rodzaje
 • Stawka frachtowa
 • Dodatki frachtowe, BAF, CAF, THC, demurrage, detention, inne
 • Koszty portowe (THC) i lądowe przewozu kontenerów konosament (wystawianie konosamentu, zwalnianie ładunku)
 • Rodzaje konosamentów: imienny, na zlecenie, na okaziciela a także: czysty, bezpośredni, celny, spedycyjny – praktyczne porady
 • Jak czytać konosament
 • Inne dokumenty używane w transporcie morskim (np. kwit sternika, morski list przewozowy, manifest ładunkowy itp.)
 • Obieg dokumentów
 • Reklamacje z tytułu umowy przewozu drogą morską

6. Pytania, dyskusja

Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Eksperci - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie. Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.

Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

 • planowania i realizacji szkoleń oraz

 • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.
Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania