Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • Logistyka, transport, spedycja

CYKL WARSZTATÓW LOGISTYCZNYCH – 9 spotkań

Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

Program szkolenia

Przedstawiamy Państwu „Cykl warsztatów logistycznych”, zawierający kompendium praktycznej wiedzy logistycznej.

1. NOWOCZESNE METODY ZARZĄDZANIA ZAPASAMI ORAZ PLANOWANIE POTRZEB MATERIAŁOWYCH (14 godzin dydaktycznych)

 • Rodzaje i funkcje zapasów występujących w przedsiębiorstwie
 • Klasyfikacje zapasów
 • Wpływ decyzji związanych z zapasami na inne obszary przedsiębiorstwa
 • Identyfikacja kosztów związanych z utrzymywaniem zapasów
 • Wycena wartości zapasów
 • Pchanie i ssanie zapasów
 • Metody ustalania wielkości i częstotliwości zamówień
 • Określanie poziomu zapasu bezpieczeństwa
 • Przykłady najnowocześniejszych metod ograniczania stanu zapasów
 • Przykłady rozwiązań w zakresie zarządzania zapasami w przedsiębiorstwach zachodnioeuropejskich
 • Ustalanie wielkości i częstotliwości dostaw – zespołowa gra decyzyjna

2. METODY REDUKCJI KOSZTÓW LOGISTYKI (7 godzin dydaktycznych)

 • Wstęp – miejsce i rola logistyki w przedsiębiorstwie
 • Klasyczne rachunki kosztów i ich znaczenie w firmie
 • Rachunek kosztów czynników produkcji
 • Metoda ABC kalkulacji kosztów
 • Wpływ kosztów zakupów na standing firmy
 • Budżetowanie
 • Koszty zakupów
 • Koszty transportu
 • Koszty magazynowania
 • Koszty utrzymania zapasu
 • Koszty dystrybucji i obsługi klienta

3. ZAOPATRZENIE I WSPÓŁPRACA Z DOSTAWCAMI (7 godzin dydaktycznych)

 • Rola zaopatrzenia w przedsiębiorstwie
 • Zaopatrzenie w strukturze organizacyjnej firmy
 • Kryteria wyboru dostawców
 • Audyt dostawców
 • Koszty zaopatrzenia
 • Strategie cenowe dostawców
 • Zasady postępowania z dostawcami monopolistami
 • Organizacja grup zakupowych
 • Wykorzystanie Internetu w poszukiwaniu dostawców i w kontaktach z dostawcami
 • Strategie zaopatrzenia
 • Zasady prowadzenia inwentaryzacji
 • Wskaźniki i mierniki optymalizacji funkcjonowania magazynów

4.TRANSPORT (7 godzin dydaktycznych)

 • Miejsce transportu w systemie logistycznym
 • Charakterystyka podstawowych gałęzi transportu
 • Infrastruktura transportowa
 • Controlling transportu
 • Podmioty występujące na rynku usług transportowych
 • Obsługa klienta w transporcie
 • Uregulowania prawne
 • ADR oraz AETR
 • Umowy z przewoźnikami
 • System informacyjny w transporcie
 • Ocena wpływu transportu na pozostałe elementy firmy

5. PLANOWANIE PRODUKCJI (14 godzin dydaktycznych)

1. Symulacja grupowa: konstruowanie wyrobu i planowanie dostaw dla produkcji

2. Analiza podstawowych elementów związanych z wytwarzaniem produktu i zachowaniem ciągłości produkcji

 • Tradycyjne i nowoczesne podejście do planowania produkcji. Prognozowanie zapotrzebowania – omówienie wybranych metod i ich przydatności w praktyce

3. Rozwój nowych wyrobów i ich wpływ na podejście do planowania produkcji

 • Tradycyjne podejście do projektowania wyrobów
 • Kompleksowe metody projektowania i narzędzia kontroli jakości projektowanych wyrobów
 • Techniki kontroli produkcji i oceny jakości wyrobów

4. Ocena efektywności produkcji

 • Wskaźniki pracy maszyn i urządzeń
 • Wskaźniki pracy personelu
 • Ocena planowania czasu wykonywanych zadań
 • Likwidacja „wąskich gardeł” w procesach dostaw z magazynu na produkcję – omówienie przykładu

5. Rola procesów zaopatrzenia materiałowego dla produkcji

 • Wpływ produkcji na koszty zaopatrzenia materiałowego
 • Narzędzia analizy i usprawniania procesów zaopatrzenia
 • Wpływ procesów zaopatrzenia na koszty i ciągłość procesu produkcji
 • Koszty i czas dostawy
 • Metody analizy zapasów dla produkcji

6. Rola procesów zaopatrzenia materiałowego dla produkcji

 • Wpływ produkcji na koszty zaopatrzenia materiałowego
 • Narzędzia analizy i usprawniania procesów zaopatrzenia
 • Wpływ procesów zaopatrzenia na koszty i ciągłość procesu produkcji
 • Koszty i czas dostawy
 • Metody analizy zapasów dla produkcji

6. PLANOWANIE i PODEJMOWANIE DECYZJI W LOGISTYCE DYSTRYBUCJI(14 godzin dydaktycznych)

Blok I

 1. Znaczenie planowania i podejmowania decyzji w zarządzaniu logistycznym
 2. Planowanie potencjału rynkowego – spojrzenie marketingowe i logistyczne
 3. Planowanie w obszarze dystrybucji (wykorzystanie techniki DRP)
 4. Planowanie i podejmowanie decyzji w odniesieniu do wykorzystania usług logistycznych
 5. Planowanie sieci dystrybucji – problemy lokalizacyjne
 6. Planowanie sieci dystrybucji – metoda środka ciężkości
 7. Planowanie liczby magazynów i wolumenu zapasów – prawo pierwiastka kwadratowego

Blok II

 1. Podstawowe decyzje dotyczące magazynowania
 2. Studium przypadku – rozplanowanie przestrzeni w magazynie
 3. Studium przypadku – planowanie w sferze manipulacji materiałami
 4. Prognozowanie na potrzeby sterowania zapasem w firmie
 5. Wybrane metody prognozowania cz. I – metoda Browna, Holta i Wintera
 6. Wybrane metody prognozowania cz. I – metoda analizy regresji.
 7. Błędy prognozowania

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Nasze szkolenia to informacje z pierwszej ręki, Podane w rzetelny i praktyczny sposób, gotowa do wdrożenia w pracy.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie