PLANER

Poważne problemy, przed którymi stoimy nie mogą być rozwiązane na tym poziomie myślenia, na którym byliśmy, kiedy je stworzyliśmy.Albert Einstein

Menu

CYKL WARSZTATÓW LOGISTYCZNYCH – 9 spotkań

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Logistyka, transport, spedycja

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Program szczegółowy szkolenia

Przedstawiamy Państwu „Cykl warsztatów logistycznych”, zawierający kompendium praktycznej wiedzy logistycznej.

1. NOWOCZESNE METODY ZARZĄDZANIA ZAPASAMI ORAZ PLANOWANIE POTRZEB MATERIAŁOWYCH (14 godzin dydaktycznych)

 • Rodzaje i funkcje zapasów występujących w przedsiębiorstwie
 • Klasyfikacje zapasów
 • Wpływ decyzji związanych z zapasami na inne obszary przedsiębiorstwa
 • Identyfikacja kosztów związanych z utrzymywaniem zapasów
 • Wycena wartości zapasów
 • Pchanie i ssanie zapasów
 • Metody ustalania wielkości i częstotliwości zamówień
 • Określanie poziomu zapasu bezpieczeństwa
 • Przykłady najnowocześniejszych metod ograniczania stanu zapasów
 • Przykłady rozwiązań w zakresie zarządzania zapasami w przedsiębiorstwach zachodnioeuropejskich
 • Ustalanie wielkości i częstotliwości dostaw – zespołowa gra decyzyjna

2. METODY REDUKCJI KOSZTÓW LOGISTYKI (7 godzin dydaktycznych)

 • Wstęp – miejsce i rola logistyki w przedsiębiorstwie
 • Klasyczne rachunki kosztów i ich znaczenie w firmie
 • Rachunek kosztów czynników produkcji
 • Metoda ABC kalkulacji kosztów
 • Wpływ kosztów zakupów na standing firmy
 • Budżetowanie
 • Koszty zakupów
 • Koszty transportu
 • Koszty magazynowania
 • Koszty utrzymania zapasu
 • Koszty dystrybucji i obsługi klienta

3. ZAOPATRZENIE I WSPÓŁPRACA Z DOSTAWCAMI (7 godzin dydaktycznych)

 • Rola zaopatrzenia w przedsiębiorstwie
 • Zaopatrzenie w strukturze organizacyjnej firmy
 • Kryteria wyboru dostawców
 • Audyt dostawców
 • Koszty zaopatrzenia
 • Strategie cenowe dostawców
 • Zasady postępowania z dostawcami monopolistami
 • Organizacja grup zakupowych
 • Wykorzystanie Internetu w poszukiwaniu dostawców i w kontaktach z dostawcami
 • Strategie zaopatrzenia
 • Zasady prowadzenia inwentaryzacji
 • Wskaźniki i mierniki optymalizacji funkcjonowania magazynów

4.TRANSPORT (7 godzin dydaktycznych)

 • Miejsce transportu w systemie logistycznym
 • Charakterystyka podstawowych gałęzi transportu
 • Infrastruktura transportowa
 • Controlling transportu
 • Podmioty występujące na rynku usług transportowych
 • Obsługa klienta w transporcie
 • Uregulowania prawne
 • ADR oraz AETR
 • Umowy z przewoźnikami
 • System informacyjny w transporcie
 • Ocena wpływu transportu na pozostałe elementy firmy

5. PLANOWANIE PRODUKCJI (14 godzin dydaktycznych)

1. Symulacja grupowa: konstruowanie wyrobu i planowanie dostaw dla produkcji

2. Analiza podstawowych elementów związanych z wytwarzaniem produktu i zachowaniem ciągłości produkcji

 • Tradycyjne i nowoczesne podejście do planowania produkcji. Prognozowanie zapotrzebowania – omówienie wybranych metod i ich przydatności w praktyce

3. Rozwój nowych wyrobów i ich wpływ na podejście do planowania produkcji

 • Tradycyjne podejście do projektowania wyrobów
 • Kompleksowe metody projektowania i narzędzia kontroli jakości projektowanych wyrobów
 • Techniki kontroli produkcji i oceny jakości wyrobów

4. Ocena efektywności produkcji

 • Wskaźniki pracy maszyn i urządzeń
 • Wskaźniki pracy personelu
 • Ocena planowania czasu wykonywanych zadań
 • Likwidacja „wąskich gardeł” w procesach dostaw z magazynu na produkcję – omówienie przykładu

5. Rola procesów zaopatrzenia materiałowego dla produkcji

 • Wpływ produkcji na koszty zaopatrzenia materiałowego
 • Narzędzia analizy i usprawniania procesów zaopatrzenia
 • Wpływ procesów zaopatrzenia na koszty i ciągłość procesu produkcji
 • Koszty i czas dostawy
 • Metody analizy zapasów dla produkcji

6. Rola procesów zaopatrzenia materiałowego dla produkcji

 • Wpływ produkcji na koszty zaopatrzenia materiałowego
 • Narzędzia analizy i usprawniania procesów zaopatrzenia
 • Wpływ procesów zaopatrzenia na koszty i ciągłość procesu produkcji
 • Koszty i czas dostawy
 • Metody analizy zapasów dla produkcji

6. PLANOWANIE i PODEJMOWANIE DECYZJI W LOGISTYCE DYSTRYBUCJI(14 godzin dydaktycznych)

Blok I

 1. Znaczenie planowania i podejmowania decyzji w zarządzaniu logistycznym
 2. Planowanie potencjału rynkowego – spojrzenie marketingowe i logistyczne
 3. Planowanie w obszarze dystrybucji (wykorzystanie techniki DRP)
 4. Planowanie i podejmowanie decyzji w odniesieniu do wykorzystania usług logistycznych
 5. Planowanie sieci dystrybucji – problemy lokalizacyjne
 6. Planowanie sieci dystrybucji – metoda środka ciężkości
 7. Planowanie liczby magazynów i wolumenu zapasów – prawo pierwiastka kwadratowego

Blok II

 1. Podstawowe decyzje dotyczące magazynowania
 2. Studium przypadku – rozplanowanie przestrzeni w magazynie
 3. Studium przypadku – planowanie w sferze manipulacji materiałami
 4. Prognozowanie na potrzeby sterowania zapasem w firmie
 5. Wybrane metody prognozowania cz. I – metoda Browna, Holta i Wintera
 6. Wybrane metody prognozowania cz. I – metoda analizy regresji.
 7. Błędy prognozowania
Dodatkowe informacje

Cykl warsztatów logistycznych kończy się egzaminem

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania