Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • Logistyka, transport, spedycja

BEZPIECZEŃSTWO PRZEWOZU towarów niebezpiecznych ŚRÓDLĄDOWYMI DROGAMI WODNYMI – Umowa ADN

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z przepisami w zakresie krajowym i międzynarodowym, regulującymi problematykę przewozu śródlądowego towarów niebezpiecznych. Szkolenie spełnia wymogi działu 1.3, rozdziału 1.10.2 Umowy ADN oraz art. 14 Ustawy z dn. 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych. Szkolenie jest obowiązkowe dla pracowników przedsiębiorstw, których prace dotyczą przewozu towarów niebezpiecznych i czynności z nim związanych.

Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z przepisami w zakresie krajowym i międzynarodowym, regulującymi problematykę przewozu śródlądowego towarów niebezpiecznych.

Szkolenie spełnia wymogi działu 1.3, rozdziału 1.10.2 Umowy ADN oraz art. 14 Ustawy z dn. 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych.

Korzyści ze szkolenia:

 • Uniknięcie kar finansowych z tytułu niestosowania się do przepisów
 • Zaliczenie obowiązkowego szkolenia stanowiskowego
 • Znajomość i zdolność rozpoznawania zagrożeń stwarzanych przez towary niebezpieczne na podstawie oznakowania i zapisów w dokumencie przewozowym
 • Umiejętność doboru środków ochrony indywidualnej
 • Umiejętność rozpoznawania nieprawidłowości
 • Umiejętność odpowiedniego postępowania w wypadku naruszenia bezpieczeństwa i sytuacjach krytycznych

Szkolenie, spełniające odpowiednie wymogi prawne wraz z warsztatami, ćwiczeniami praktycznymi, pozwalającymi na rzeczywiste, samodzielne opanowanie omawianej problematyki.

Program szkolenia

1. Przepisy dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych.

2. Podstawowe definicje.

3. Sposoby przewozu towarów niebezpiecznych.

4. Obowiązki uczestników przewozu w zakresie bezpieczeństwa.

5. Klasyfikacja towarów niebezpiecznych.

6. Wykaz towarów niebezpiecznych.

7. Szczególne warunki przewozu towarów niebezpiecznych – przewóz towarów niebezpiecznych na wyłączeniach.

8. Zasady znakowania.

9. Warunki przewozu, załadunek, rozładunek, manipulowanie ładunkiem.

10. Przepisy dotyczące załogi statków, wyposażenia, eksploatacji i dokumentacji.

11. Bezpieczne postępowanie z towarami niebezpiecznymi i procedury ratownicze.

12. Obsługa gaśnic i systemów przeciwpożarowych.

13. Środki ochrony indywidualnej.

14. Zapewnienie bezpieczeństwa- zagrożenia, rozpoznawanie, procedura postępowania w przypadku naruszenia bezpieczeństwa.

15. Przepisy dotyczące towarów wysokiego ryzyka (TWR).

16. Plany zapewnienia bezpieczeństwa.

Adresaci

Szkolenie jest obowiązkowe dla pracowników przedsiębiorstw, których prace dotyczą przewozu towarów niebezpiecznych i czynności z nim związanych – kadra kierownicza, pracownicy administracyjni, pracownicy magazynowi, pracownicy biorący udział w przewozach towarów niebezpiecznych i czynnościach z nimi związanych.

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Nasze szkolenia to informacje z pierwszej ręki, Podane w rzetelny i praktyczny sposób, gotowa do wdrożenia w pracy.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie