Przejdź do treści
Zgłoszenia i procedury celne w obrocie międzynarodowym 2022
15 lutego 2022

Handel międzynarodowy to działalność, która wymaga od przedsiębiorców rozeznania w przepisach celnych zarówno krajowych, jak i obowiązujących w prawie międzynarodowym. Zgłoszenia celne oraz wszelakie procedury mogą wyglądać nieco inaczej, w zależności od zmian w prawie celnym. A jak to wygląda w 2022 roku? Z czym aktualnie wiążą się zgłoszenia i procedury celne w obrocie międzynarodowym?

 Co to jest zgłoszenie celne?

Aby zrozumieć co to jest zgłoszenie celne, należałoby sięgnąć do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny. Według tego dokumentu zgłoszenie celne to jest działanie, opatrzone wymogami formalnym, w ramach którego dany podmiot ma na celu obowiązkowe umieszczenie danego towaru pod procedurą celną.

Istnieje kilka form, w których dopuszczalne jest zgłoszenie celne:

 • dokument elektroniczny,
 • dokument na piśmie,
 • zgłoszenie ustne,
 • każda inna forma dopuszczona przez unijne przepisy celne.

Co to jest procedura celna?

W międzynarodowym obrocie towarowym niezbędne są procedury celne. Pojęcie procedury celnej znajduje się w tyt. I, art. 5, pkt 16 Unijnego Kodeksu Celnego. Według tego przepisu definicję niniejszego towaru wyczerpują:

 • procedury obejmujące towary dopuszczone do obrotu,
 • procedury specjalne,
 • wywóz.

Jeżeli chodzi o procedury specjalne, to określa je tyt. VII Unijnego Kodeksu Celnego. W rozdz. 1, art. 210 czytamy, że kategorie procedur specjalnych to:

 • tranzyt – zarówno tranzyt zewnętrzny jak i wewnętrzny,
 • składowanie – zarówno składowanie celne jak i wolne obszary celne,
 • szczególne przeznaczenie – odprawa czasowa oraz końcowe przeznaczenie,
 • przetwarzanie – uszlachetnianie czynne oraz bierne.

W ramach międzynarodowego obrotu towarowego funkcjonują także procedury uproszczone. Są to takie procedury celne, które zgodnie z literą unijnego prawa celnego upraszczają obsługę zgłoszeń celnych, skracają czas odpraw, pozwalają na oszczędności kosztów przestoju samochodów i kontenerów. Stosowanie procedury uproszczonej umożliwia szybką obsługę i udrażnia procesy logistyczne. Szczegółowiej stosowanie uproszczeń regulują art. 166, 179 oraz 182 Unijnego Kodeksu Cywilnego.

Szkolenie na temat zgłoszeń i procedur celnych

Prawo celne to dziedzina bardzo szeroka i niekiedy trzeba się sporo natrudzić, aby prawidłowo ją zrozumieć. Dlatego też oferujemy szkolenie „Aktualne przepisy celne w 2022 r. – zgłoszenia i procedury celne stosowane w obrocie międzynarodowym – szkolenie online”. Każdy uczestnik zdobędzie szczegółową wiedzę z zagadnień dotyczących zgłoszeń celnych oraz procedur celnych.

Dla kogo jest to szkolenie?

Jak łatwo się domyślić, szkolenie to kierujemy do osób, które uczestniczą w międzynarodowym obrocie towarami. Szczególnie wiedza ta przyda się osobom zatrudnionym w działach przedsiębiorstwa, które zajmują się poszczególnymi dziedzinami handlu międzynarodowego. Mówimy więc tutaj o imporcie i eksporcie, logistyce i spedycji, handlu czy księgowości. Z pożytkiem nasze szkolenie przejdą także osoby zatrudnione w agencjach celnych.

Co daje nasze szkolenie?

Każdy potencjalny uczestnik zada sobie pytanie: „co mi da udział w takim szkoleniu?”. Otóż, cele naszego szkolenia są bardzo jasno określone, a w związku z tym każdy może w bardzo prosty sposób dowiedzieć się o korzyściach, jakie da mu udział w kursie. Wiedza przekazana na kursie, sprawi, że dla każdego kursanta praktyczne zastosowanie przepisów celnych nie będzie już stanowiło problemu. Uczestnik dowie się jak aktualnie brzmią przepisy prawne traktujące o zgłoszeniach oraz procedurach celnych. Będzie wiedział, jak po Brexicie wygląda wymiana handlowa między Wielką Brytanią a państwami Unii Europejskiej, a także dowie się o obowiązkach ciążących na firmach logistycznych oraz spedycyjnych. Zdobędzie umiejętność obsługi zgłoszeń celnych (zarówno pisemnych, w formie elektronicznej oraz innych dopuszczalnych formach).

Co obejmuje program szkolenia?

Nasz program szkolenia zapozna uczestników z aktualną sytuacją prawną dotyczącą obrotu międzynarodowego. Dowie się o procedurach, jakie obowiązują z podmiotami w Wielkiej Brytanii, jakie są w związku z tym obowiązki podmiotu importującego a jakie eksportującego, oraz dowie się o obowiązujących dokumentach. Kursant zdobędzie także wiedzę o procedurach celnych – tranzyt, dopuszczenie do wywozu, wywóz, składowanie. Będzie także umiał wymienić i opisać każdą z procedur celnych.

Szkolenie unaoczni kursantom jak wygląda postępowanie celne w kontekście zgłoszeń i procedur. Będzie wiedział w jaki sposób obsługiwać zgłoszenia celne. Dowie się jak działają systemy ISZTAR i TARIC, a także dowie się czym są wiążące informacje taryfowe oraz te, które wskazują pochodzenie towarów. W dalszej części szkolenia przekazana wiedza będzie dotyczyła procedur uproszczonych oraz systemów informatycznych Służby Celnej. Wreszcie uczestniczy zdobędą wiedzę nt. przedstawicielstwa w sprawach celnych oraz dowiedzą się jak wyglądają nowości i ułatwienia dla podmiotów.