Przejdź do treści
Zasady dokonywania korekt deklaracji INTRASTAT
16 marca 2023

W Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie zgłoszeń INTRASTAT – określone są zasady dokonywania korekt zgłoszeń INTRASTAT.

 

Korekta zgłoszenia INTRASTAT może polegać na:

► zamianie zgłoszenia INTRASTAT, powodującej zastąpienie w całości uprzednio dokonanego

zgłoszenia INTRASTAT;

– wówczas dokument zgłoszenia należy wypełnić w sposób, w jaki wypełnia się zgłoszenie;

 

► zmianie poszczególnych danych w pozycji lub pozycjach zgłoszenia INTRASTAT;

– wówczas należy wypełnić pola od 1 do 4, (pole 5 – w przypadku dokonywania korekty przez  przedstawiciela), oraz pola od 9 do 21; pola od 6 do 8 należy pozostawić w tym przypadku  niewypełnione;

► anulowaniu pozycji zgłoszenia INTRASTAT;

– wówczas należy wypełnić pola od 1 do 4, (pole 5 – w przypadku dokonywania korekty przez  przedstawiciela), oraz pola 9 i 21; natomiast pola od 6 do 8 oraz od 10 do 20 należy w tym przypadku pozostawić niewypełnione;

 

► dodaniu nowych pozycji w zgłoszeniu INTRASTAT.

– wówczas należy wypełnić pola od 1 do 4, (pole 5 – w przypadku dokonywania korekty przez  przedstawiciela), oraz pola od 9 do 21; pola od 6 do 8 należy pozostawić w tym przypadku  niewypełnione.

 

Korekty zgłoszenia INTRASTAT nie dokonuje się:

 

gdy pierwotnie podana w zgłoszeniu wartość dla danych w polach:

  • 19 („wartość fakturowa w PLN”)
  • 20 („wartość statystyczna w PLN”) zmieniłaby się w wyniku korekty nie więcej niż

                 równowartość 1000 euro,

  • gdy dane zgłoszone w polu 17 („Masa netto (w kg)”) lub 18 („Ilość w uzupełniającej jednostce miary”) zmieniłyby się w wyniku korekty nie więcej niż 5%,

 

  • dane, które miałyby podlegać korekcie w polach 10–18 zgłoszenia dotyczą towaru, dla którego wartość fakturowa lub wartość statystyczna jest niższa od równowartości 1000 euro,

 

Nie należy dokonywać korekty zgłoszenia INTRASTAT:

 

1) Jeśli upłynął okres 1 roku, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystąpił okres

sprawozdawczy, do którego odnosi się zgłoszenie INTRASTAT.

2) Jeżeli korekta dotyczyłaby pól: 1 – 9 lub 21 zgłoszenia INTRASTAT.

3) Jeżeli organ celny poinformował osobę zobowiązaną o zwolnieniu z obowiązku dokonania

korekty zgłoszenia.

PYTANIE:

Czy należy dokonywać korekty zgłoszenia INTRASTAT w przypadku błędu polegającego na nieuwzględnieniu w zgłoszeniu pierwotnym transakcji o wartości fakturowej/statystycznej nie przekraczającej 1000 EUR?

Odpowiedź:

Wszystkie przywozy lub wywozy, które nie zostały uwzględnione w zgłoszeniu INTRASTAT, powinny zostać zgłoszone. W związku z tym w przedstawionej sytuacji należy dokonać korekty zgłoszenia INTRASTAT. Bez względu na wartość towaru.

 

POLE 3 – Kod jednostki KAS, do której  adresowane jest zgłoszenie

                   W zgłoszeniach oraz korektach należy podać kod  42 00 00;

                   Kod Izby Krajowej Administracji Skarbowej w Szczecinie

 

POLE 4 – Odbiorca – w przypadku zgłoszenia w PRZYWOZIE albo – Nadawca – w przypadku zgłoszenia w WYWOZIE;

 

POLE 5 – Przedstawiciel – w przypadku dokonywania zgłoszenia przez przedstawiciela; Jeżeli przedstawicielem jest pracownik osoby zobowiązanej, pole należy pozostawić niewypełnione.

 

POLE 6 – Łączna wartość fakturowa w PLN;

Należy wpisać sumę wartości w PLN określonych w polu 19 ze wszystkich pozycji zgłoszenia.

Sumę wartości wykazaną w polu 6 należy skonsultować z deklaracją VAT – ewentualne różnice wyjaśnić i udokumentować!

 

 

 

 

 

L.p.

 

KOD

TOWARU

 

OPIS, NAZWA

TOWARU

 

WARTOŚĆ

CENA

 

WAGA

NETTO

UZUPEŁN.

JEDN.

MIARY

 

UWAGI

 

 9  14 ↔  10  19  17  18  
1 7304… RURY STAL.

 Ø 65 mm

 2 800,-

 

 400    *
2 3917…

 

RURY Z TW.

SZTUCZNEGO

 

 3 200,-

 

 1 200    
3 7308…

 

ELEMENTY

KONSTR.

STALOWEJ

 

 4 800,-

 

 2 600

 

   
4 8467…

 

WIERTARKA ELEKTRYCZNA

 

 1 500,-

 

 12  6  

 

POLE 7 – Łączna wartość statystyczna w PLN; – wypełniamy powyżej progu szczegółowego!

Należy wpisać sumę wartości w PLN określonych w polu 20 ze wszystkich pozycji zgłoszenia.

POLE 8 – Łączna liczba pozycji;

POLE 9 – Numer pozycji;

POLE 10 – Opis towaru;

POLE 11 – Kod kraju wysyłki – w przypadku zgłoszenia w PRZYWOZIE albo

 – Kod kraju przeznaczenia – w przypadku zgłoszenia w WYWOZIE;

 

PYTANIE: Czy przy sporządzaniu zgłoszenia INTRASTAT istotne jest gdzie (do jakiego kraju) wysyłany jest towar czy też istotny jest kraj odbiorcy faktury handlowej (inny kraj – uczestnik operacji w obrocie handlowo – towarowym?

Odpowiedź:

Przy realizacji obowiązków związanych z systemem INTRASTAT istotne jest, do jakiego kraju towar zostanie wysłany (gdzie się przemieści).

W zgłoszeniu INTRASTAT należy podać kraj przeznaczenia danej wysyłki, a nie kraj odbiorcy faktury.

POLE 12 – Kod warunków dostawy; – wypełniamy powyżej progu szczegółowego!

POLE 13 – Kod rodzaju transakcji; (Załącznik nr 4 do Instrukcji INTRASTAT)