logotyp-prestige-eck

Każdy ma wszystkie potrzebne mu umiejętności, wystarczy tylko sięgnąć po nie we właściwym miejscu i czasie.Autor nieznany

Menu

Publikacje

Zakres informacji objętych deklaracją INTRASTAT. Rodzaje formularzy INTRASTAT

Deklaracje INTRASTAT składa się oddzielnie dla przywozu i oddzielnie dla wywozu.

Muszą być składane z wykorzystaniem elektronicznego zgłoszenia INTRASTAT – obligatoryjnie od 01.02.2011 r. lub w formie pisemnej (po uprzedniej zgodzie organu celnego).

Ilekroć będzie mowa o INTRASTAT- PRZYWÓZ, mamy na myśli – wewnątrzunijne nabycie towarów

Ilekroć będzie mowa o INTRASTAT- WYWÓZ, mamy na myśli – wewnątrzunijną dostawę towarów.

 

Zgłoszenie — jaki formularz?

Aby, dokonać zgłoszenia INTRASTAT w przywozie musimy posłużyć się formularzem INTRASTAT- PRZYWÓZ.

Przy sporządzaniu zgłoszenia INTRASTAT w wywozie musimy posłużyć się formularzem INTRASTAT-WYWÓZ.

Niedopuszczalne jest wykorzystanie deklaracji INTRASTAT- PRZYWÓZ do dokonanie zgłoszenia INTRASTAT w WYWOZIE i odwrotnie!

 

Jakie informacje są zawarte w deklaracji INTRASTAT?

 

  1. Dane identyfikacyjne: okres sprawozdawczy (miesiąc — rok), kod izby celnej, dane dotyczące nadawcy (wywóz)/odbiorcy (przywóz) (w tym NIP, REGON), dane zgłaszającego /przedstawiciela (w tym: NIP, REGON),

 

  1. Dane merytoryczne: kod towaru, opis towaru, kraj przeznaczenia (wywóz)/ wysyłki (przywóz), kraj pochodzenia (w przywozie), warunki dostawy*, rodzaj transakcji, rodzaj transportu*, masa netto (w kg), ilość w uzupełniającej jednostce miary, wartość fakturowa w PLN, wartość statystyczna w PLN*.

 * Podmiot, którego wartość obrotów zawierać się będzie między wartością progu podstawowego, a wartością progu szczegółowego nie jest zobowiązany do wypełnienia w deklaracji tych pól.

 

Jeżeli w zgłoszeniu znajduje się pozycja towarowa, której przedmiotem jest towar przywożony lub wywożony w celu uszlachetniania lub po uszlachetnianiu, oprócz danych, o których mowa powyżej należy dodatkowo podać dla tej pozycji towarowej następujące dane:

POLE 7 – Łączna wartość statystyczna w PL

POLE 20 – Wartość statystyczna w PLN;

 

Podmiot, którego wartość wywozu lub przywozu zawiera się między wartością progu podstawowego a wartością progu szczegółowego i nie stosuje transakcji uszlachetniania, nie jest zobowiązany do wypełnienia:

pola nr 7 – Łączna wartość statystyczna w PLN (z wyjątkiem uszlachetniania)

pola nr 12 – Kod warunków dostawy

pola nr 15 – Kod rodzaju transportu

pola nr 20 – Wartość statystyczna w PLN (z wyjątkiem uszlachetniania)

Podmiot, którego wartość wywozu lub przywozu przekroczyła próg szczegółowy, zobowiązany jest do wypełniania wszystkich pól na deklaracji INTRASTAT.

  1. Czy wypełniam kilkakrotnie deklaracje, jeżeli przywożę ten sam towar?

Jeżeli w danym okresie sprawozdawczym wystąpi kilka przywozów/wywozów towarów sklasyfikowanych pod jednym kodem CN (Pole-14), realizowanych tylko w obrębie Unii Europejskiej, pozycje dotyczące tych towarów powinny być komasowane (sumowane) w jednej pozycji, o ile pozostałe dane mają to samo oznaczenie kodu – kod kraju wysyłki [w przywozie], kod kraju przeznaczenia [w wywozie] – (Pole 11), kod warunków dostawy (Pole 12), kod rodzaju transakcji (Pole 13), kod rodzaju transportu (Pole 15), kod kraju pochodzenia – w przywozie (Pole 16) – obowiązek agregacji danych.


Na podstawie 62 opinii.
Sebastian Szaforz
Sebastian Szaforz
2022-10-29
Polecam z całego serca ...
Marcin J
Marcin J
2022-10-26
Rzetelnie przeprowadzony kurs na wózki jezdniowe podnośników od samego początku do końca, serdecznie polecam, zdane za pierwszym razem,
Vitalii Bilenkyi
Vitalii Bilenkyi
2022-10-26
Jestem szczęśliwy, zdałem )
Paweł Sokół
Paweł Sokół
2022-10-26
Super merytoryczny kurs Polecam
Paul Socha
Paul Socha
2022-10-26
Profesjonalna firma i szkolenie z zapewnionym egzaminem ... Polecam każdemu kursy u nich
Juliusz Więckowski
Juliusz Więckowski
2022-09-09
Pełen profesjonalizm Firma dba by kursant był przygotowany do zdania egzaminu Firma dostarcza materiały szkoleniowe, testy oraz fachowego i wymagającego instruktora Dzięki temu wystarczy się przyłożyć i zdobywa się upragnione lub potrzebne uprawnienia Ja osobiście dzięki ECK Prestige zdobyłem uprawnienia do obsługi wózków specjalistycznych Polecam !!!

Zobacz więcej opinii