Przejdź do treści
Wymiana handlowa po BREXICIE
16 marca 2023

Od 1 stycznia 2021 r. obrót towarowy z Wielką Brytanią został objęty formalnościami celnymi   a przedsiębiorcy, którzy będą kontynuować taką wymianę, będą zobowiązani do ich dopełnienia. Powoduje to konieczność spełnienia przez przedsiębiorców standardowych formalności celnych: składania zgłoszeń i deklaracji celnych oraz płacenia należności celnych i podatkowych (cło, VAT  i ewentualna akcyza).

W przywozie istnieje konieczność elektronicznego składania danych bezpieczeństwa, tj. przywozowych deklaracji skróconych, dla celów analizy ryzyka (system AIS/ICS) oraz dokonywania importowych zgłoszeń celnych, skutkujących objęciem towarów właściwą procedurą celną (system AIS/IMPORT) i ewentualnym opłaceniem należności celnych (z wyjątkiem Irlandii Północnej).

W wywozie, towary unijne wywożone z Polski do Zjednoczonego Królestwa (z wyjątkiem Irlandii Północnej) muszą zostać zgłoszone do procedury wywozu w systemie AES/ECS2.

Irlandia Północna dla potrzeb statystycznych traktowana jest jako część Unii Europejskiej.             Obrót towarowy z Irlandią Północną nadal powinien być deklarowany w zgłoszeniach INTRASTAT. Obowiązującym kodem kraju dla Irlandii Północnej jest „XI”.

Od 01.01.2021 r. w wymianie handlowej z Wielką Brytanią, Wyspami Normandzkimi,Wyspą Man nie ma już zgłoszeń INTRASTAT w handlu z Polską i z innymi państwami U.E., są zgłoszenia celne.