logotyp-prestige-eck

Ludzie zazwyczaj pozbawiają się swojej siły, myśląc, że żadnej siły nie mają.Alice Walker

Menu

Publikacje

Uproszczenia przy sporządzaniu deklaracji INTRASTAT

Części pojazdów:

W wypadku przywozu różnych części do pojazdów mechanicznych i statków powietrznych można ująć różnorakie części pod jedną pozycją towarową i podać kod towaru, który odnosi się do towarów obejmujących ponad 50 % wartości przywożonych części, z takiego uproszczonego sposobu deklarowania wyłączone są nadwozia, podwozia i silniki do w/w pojazdów i statków.

Jak wypełnić deklaracje, jeżeli niska jest wartość towaru?

W przypadku przywozów lub wywozów towarów, których suma wartości jest równa lub  mniejsza niż równowartość 200 euro, można je ująć łącznie w jednej pozycji zgłoszenia  (odrębnie w przywozie i odrębnie w wywozie), jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

  • zostały one dokonane w ciągu jednego okresu sprawozdawczego
  • dotyczą obrotu towarowego realizowanego z lub do jednego państwa członkowskich  U.E.

Wówczas należy podać następujące dane: pole 9 (Nr pozycji), 11 (Kod kraju wysyłki/Kod kraju przeznaczenia), 19 (Wartość fakturowa) oraz pole 14 (Kod towaru), podając w nim następujący kod towarowy: 99 50 00 00.

Kod ten w całym okresie sprawozdawczym może zostać zastosowany jednokrotnie w zgłoszeniu w przywozie oraz jednokrotnie w zgłoszeniu w wywozie, w odniesieniu do przywozów towarów realizowanych z jednego kraju wysyłki lub wywozów towarów realizowanych do jednego kraju przeznaczenia.

 

Uproszczenie przy wypełnianiu Pola – 20 – wartość statystyczna

 1) Po przekroczeniu statystycznego progu szczegółowego, możliwe jest uzyskanie pisemnej zgody organu celnego, aby niektóre elementy wliczane lub niewliczane do deklarowanych w zgłoszeniach wartości statystycznych towarów były obliczane na podstawie kryteriów szczególnych. Zgoda jest udzielana w formie pisemnej, na czas oznaczony, nie dłuższy niż do końca roku sprawozdawczego następującego po roku, w którym została udzielona.

Warunkiem udzielenia zgody jest uprawdopodobnienie, że deklarowana w zgłoszeniu wartość statystyczna obliczona na podstawie kryteriów szczególnych nie różniłaby się znacząco od wartości statystycznej deklarowanej bez zastosowania tych kryteriów.

 

Co zrobić, jeżeli jeden towar mam na kilku rodzajach transportu?

Jeżeli mówimy o przywozie towarów rozmontowanych lub nie zmontowanych dla celów transportu, a objętych jedną fakturą, jednak załadowanych na kilka środków transportu, w deklaracji INTRASTAT-PRZYWÓZ należy zadeklarować to pod jedną pozycją towarową (łączna wartość towarów), natomiast jeżeli przesyłki te zostały dokonane w ciągu kilku okresów sprawozdawczych, deklarację wypełniamy w momencie otrzymania kompletu przesyłki, czyli najprawdopodobniej za ostatnim transportem.

Jeżeli w ww. przypadku mamy do czynienia z kilkoma rodzajami transportu, np. morskim, kolejowym, samochodowym, to w pozycji 15 (kod rodzaju transportu) podajemy najcięższy środek transportu lub transport o najwyższej wartości.

 

Jak zgłosić prenumeratę?

Realizowany na podstawie umów o prenumeratę przywóz lub wywóz czasopism, objętych jedną fakturą, należy ująć w zgłoszeniu zbiorczo za cały okres prenumeraty. Jeżeli przesyłki czasopism zostały dokonane w kilku okresach sprawozdawczych, zgłoszenia należy dokonać tylko raz – za miesiąc sprawozdawczy, w którym dokonano odbioru lub wysyłki ostatniej partii czasopism.


Na podstawie 62 opinii.
Sebastian Szaforz
Sebastian Szaforz
2022-10-29
Polecam z całego serca ...
Marcin J
Marcin J
2022-10-26
Rzetelnie przeprowadzony kurs na wózki jezdniowe podnośników od samego początku do końca, serdecznie polecam, zdane za pierwszym razem,
Vitalii Bilenkyi
Vitalii Bilenkyi
2022-10-26
Jestem szczęśliwy, zdałem )
Paweł Sokół
Paweł Sokół
2022-10-26
Super merytoryczny kurs Polecam
Paul Socha
Paul Socha
2022-10-26
Profesjonalna firma i szkolenie z zapewnionym egzaminem ... Polecam każdemu kursy u nich
Juliusz Więckowski
Juliusz Więckowski
2022-09-09
Pełen profesjonalizm Firma dba by kursant był przygotowany do zdania egzaminu Firma dostarcza materiały szkoleniowe, testy oraz fachowego i wymagającego instruktora Dzięki temu wystarczy się przyłożyć i zdobywa się upragnione lub potrzebne uprawnienia Ja osobiście dzięki ECK Prestige zdobyłem uprawnienia do obsługi wózków specjalistycznych Polecam !!!

Zobacz więcej opinii