Przejdź do treści
Szkolenie pochodzenie towaru
2 marca 2022

W biznesie transportowym trzeba liczyć się ze spełnieniem wielu formalności. Dotyczy to zwłaszcza działalności w handlu międzynarodowym. W Polsce przedsiębiorcy, którzy przewożą towar za granicę muszą się liczyć z prawem celnym Unii Europejskiej. Jedną z formalności, jaką należy spełnić jest ustalenie pochodzenia towaru. Jak to zrobić i jakie umiejętności się potrzebne aby takie ustalenie było prawidłowe i zgodne z literą prawa?

Zapraszamy na szkolenie z ustalania pochodzenia towaru

Serdecznie zapraszamy na szkolenie POCHODZENIE TOWARU – warsztaty z zakresu ustalania pochodzenia towaru w świetle wymiany międzynarodowej. Pozwoli ono każdemu uczestnikowi nabyć praktyczne umiejętności związane z prawidłowym ustaleniem pochodzenia towaru. Kurs przybliży uczestnikom m.in. świadectwa pochodzenia towaru oraz wiele innych aspektów. Kwestie te wykorzystane w sposób prawidłowy przez kompetentną osobę z całą pewnością przyczynią się do sprawnego funkcjonowania firmy.

Dla kogo to szkolenie?

Nasze szkolenie kierujemy to wszystkich zainteresowanych nim osób, jednak przede wszystkim do:

  • każdego, kto pracuje w międzynarodowym obrocie towarowym,
  • pracowników działu eksportu,
  • pracowników działu importu,
  • dla pracowników działów celnych współpracujących z agencjami celnymi.

Pochodzenie towaru – program szkolenia

Czego nauczy się kursant, który weźmie udział w naszym szkoleniu? Dowie się on jaki jest cel ustalania skąd pochodzi towar. Pozna ogólne reguły pochodzenia towarów. Przyswoi sobie podstawowe pojęcia z tego zakresu oraz zrozumie ich definicje. Mowa tu chociażby o takich zagadnieniach jak pochodzenie preferencyjne, pochodzenie niepreferencyjne czym są towary pochodzące, itd.

Ponadto każdy uczestnik zapozna się z umowami i porozumieniami międzynarodowymi o wolnym handlu. Posiądzie wiedzę na temat tego jakie są rodzaje stawek celnych w imporcie. Nieobce będą mu reguły pochodzenia, a także to w jakim zakresie i pod jakimi warunkami je się stosuje.

Po naszym szkoleniu kursant będzie wiedział jak udowodnić preferencyjne pochodzenie towarów. Będzie umiał wymienić rodzaje świadectw pochodzenia potwierdzających pochodzenie towarów. Dowie się czym jest jednostronne świadectwo przewozowe EUR 1 oraz inne świadectwa. Przy omawianiu tego tematu kursant dowie się także czym jest m.in. kumulacja pochodzenia. Oprócz zagadnienia preferencyjnego pochodzenia towarów uczestnicy posiądą szerszą wiedzę o sposobach na potwierdzanie statusu towaru. Świadectwo niepreferencyjne nie będzie dla nich brzmiało jak czarnoksięskie zaklęcie, lecz zrozumieją jako ono jest ważne przy potwierdzaniu pochodzenia towaru. Pozna aktualnie obowiązujące terminy ważności świadectw pochodzenia.

Uczestnik kursu będzie wiedział jak ustalać pochodzenie towaru na podstawie dokumentów. Zdobędzie umiejętność tworzenia bazy danych, co pozwoli mu na ustalenie pochodzenia towaru oraz przeprowadzenie kalkulacji. Weźmie także udział w warsztatach, które nauczą go jak krok po kroku prowadzić kalkulację na podstawie dokumentów potwierdzających pochodzenie.

Jaki będzie finalny skutek szkolenia?

Finalny skutek szkolenia będzie taki, że każdy właściciel firmy transportowej bądź to sam nabędzie wiedzę i umiejętności niezbędne w funkcjonowaniu jego przedsiębiorstwa, bądź pozyska wykwalifikowanego do tego pracownika. Taki pracownik nie będzie miał najmniejszych problemów z prawidłowym ustalaniem pochodzenia towaru. Otrzyma on także certyfikat ukończenia szkolenia, co będzie namacalnym dowodem na poszerzenie jego kompetencji.

 Szkolenie pochodzenie towarów – informacje dodatkowe

Organizatorem szkolenia jest firma PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia z siedzibą w Mikołowie. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu merytorycznych szkoleń, przynoszą firmom wymierne korzyści w postaci wykwalifikowanych i kompetentnych kadr. Oferujemy szkolenia z wielu dziedzin, ale nigdy nie zamykamy się w jednym temacie. Przykładowo, jeśli szkolimy z tematu z prawa celnego, to mamy także inne ściśle i tematycznie powiązane szkolenia. W tym przypadku możemy polecić podobne szkolenie: POCHODZENIE TOWARU w regulacjach celnych Unii Europejskiej. Wszystko w trosce o stworzenie naszym kursantom możliwości dokształcania się i poszerzania wiedzy z danej dziedziny.