Przejdź do treści
Szkolenie nieruchomości służebność przesyłu
12 czerwca 2023

Współczesny człowiek nie jest w stanie normalnie funkcjonować bez dostarczenia mu odpowiednich mediów, takich jak chociażby energia elektryczna. Przemysł energetyczny posiada skalę globalną i praktycznie trudno znaleźć miejsce, do którego media by nie docierały. Jednakże aby wszystko działało niezbędne są urządzenia przesyłające te media. Urządzenia mogą się znajdować na terenach należących do jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów Skarbu Państwa. Wówczas będziemy mieli do czynienia ze służebnością przesyłu, która dla wielu wydaje się być czarną magią.

Służebność przesyłu w polskim prawie – czy to trudne zagadnienie?

Jako, że w grę wchodzi kilka podmiotów, a dostarczanie ogólnie pojętych mediów leży w interesie całego społeczeństwa, sprawa jest dość złożona pod kątem prawnym. Instytucję służebności przesyłu regulują przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustaw samorządowych. Do tego zawsze brane jest pod uwagę orzecznictwo sądów w celu naświetlenia, jak były rozstrzyganie różne sporne sytuacje i nieporozumienia w tej materii.

Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że problemem podmiotów gospodarczych prowadzących działalność dostarczania i przesyłania mediów jest to, że nie mogą one samowolnie ustawiać swoich urządzeń przesyłowych, tam gdzie jest to potrzebne. Mowa tu bowiem o terenach, które do kogoś należą. Często są to gminy, sołectwa, miasta czy powiaty, a także spółki Skarbu Państwa. Nic więc dziwnego, że kwestie te musiały zostać uregulowane przez ustawodawcę starannie przygotowanymi przepisami prawnymi.

Służebność przesyłu w praktyce

W związku ze złożonością zagadnienia niejednokrotnie może dojść do niejasności związanych z ustanowieniem służebności przesyłu. Obie strony – czyli zarówno dostarczyciel mediów jak i właściciel gruntu – powinny znać zasady prowadzenia negocjacji, co na pewno pozwoli im się dogadać. Pamiętajmy, że podstawowe zasady ustalania służebności przesyłu dotyczą zarówno właściciela nieruchomości jak i podmiotu gospodarczego.

Warto też wiedzieć, jak praktycznie wyglądają sprawy w sądzie, w przypadku gdy doszło do nieporozumienia lub jawnie któraś ze stron złamała obowiązujące prawo. Bywa też tak, że można spotkać się z pretensjami uczestników postępowań sądowych w kwestii wyceny przeprowadzonych wcześniej przez rzeczoznawców majątkowych.

Co daje nasze szkolenie?

Każdy uczestnik szkolenia NIERUCHOMOŚCI – SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU USTAWA O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI otrzyma następujące korzyści:

 • znajomość konkretnych przepisów prawa regulujących kwestię służebności przesyłu,
 • wiedzę na temat orzekania sądów w sprawach spornych,
 • umiejętność wskazania konsekwencji prawnych w służebności przesyłu na podstawie poznanych przepisów,
 • umiejętność rozstrzygania kwestii ustanowienia służebności przesyłu na terenach należących do jednostek samorządu terytorialnego lub podmiotów Skarbu Państwa,
 • zdolność przewidywania jakie potencjalnie nieporozumienia mogą wyniknąć między właścicielem terenu a doręczycielem mediów,
 • znajomość podstawowych metod negocjacyjnych,
 • wiedzę na temat skarg składanych do sądu przez strony.

To tylko niektóre powody, dla których opłaca się wziąć udział w szkoleniu. Aby poznać więcej szczegółów przejdź do samego szkolenia: NIERUCHOMOŚCI – SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU USTAWA O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI

Program szkolenia

Jak wygląda nasze szkolenie w praktyce? Otóż opisując je w kilku punktach można wyszczególnić przebieg następujący:

 • poznanie rysu historycznego służebności przesyłu,
 • prawe definicje służebności przesyłu,
 • zagadnienia związane z regulacją stanów prawnych nieruchomości oraz nabyciem nowych praw – w tym kwestia tego jak się odbywa ustanowienie służebności przesyłu, a także sposób ustalenia wynagrodzenia za ustanowienie służebności dla właścicieli gruntów po wzięciu pod uwagę wycenę nieruchomości i z uwzględnieniem specyfiki służebności przesyłu,
 • realne możliwości uzyskania odszkodowania – m.in. za obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu,
 • zagadnienie zasiedzenia służebności przesyłu – m.in. poznanie warunków umożliwiających zasiedzenie służebności przesyłu oraz poznanie sądowego orzecznictwa z zakresu służebności przesyłu,
 • z jakiego tytułu właściciel terenu może mieć roszczenia – np. bezumowne korzystanie z nieruchomości,
 • jak w praktyce sprawdzają się przepisy Ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Poza tym kursanci dowiedzą się czym jest operat szacunkowy i co koniecznie trzeba o nim wiedzieć – zwłaszcza w temacie ustanawiania służebności przesyłu.

Co jeszcze warto wiedzieć o naszym kursie?

Musisz koniecznie wiedzieć o tym, że nasze szkolenie odbywa się online. Kursy zdalne są tak samo honorowane jak szkolenia stacjonarne. Jeśli zgłosisz się do nas i zapiszesz na szkolenie, to od razu podpowiemy Ci jak krok po kroku skutecznie wziąć udział w szkoleniu. Po ukończeniu kursu otrzymasz pełnowartościowy certyfikat lub zaświadczenie MEN.

Nie zwlekaj! Zapisz się już dziś na szkolenie: NIERUCHOMOŚCI – SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU USTAWA O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI