Przejdź do treści
Szkolenia energetyczne: elektryczne- G1, cieplne – G2 i gazowe – G3
15 lutego 2022

W dzisiejszych czasach bardzo wielu z nas odczuwa brak fachowców na rynku. Mowa tu przede wszystkim o osobach z wykształceniem zawodowym oraz technicznym. Kwestia zapewnienia oraz właściwego zaopatrywania w energię jest sprawą niemniej podstawową niż jedzenie czy picie. Jeżeli chodzi o tematykę energetyczną to istnieje tutaj kwestia obsługi całej masy bardzo różnych maszyn i urządzeń. Dlatego tak ważne jest, aby odpowiednie osoby w przedsiębiorstwie posiadały odpowiednią wiedzę, umiejętności, a także potrafiły zdobyć państwowe uprawnienia energetyczne.

Zapraszamy na szkolenie!

Oferujemy bardzo merytoryczne szkolenie, które z całą pewnością pozwoli na odświeżenie wiedzy, poznanie tego, co nowe, a także umożliwi uczestnikom przystąpienie do egzaminu. Egzamin odbywa się po zakończeniu kursu. Egzamin przeprowadza komisja kwalifikacyjna powołana na podstawie Prawa Energetycznego przez Urząd Regulacji Energetyki. Po wszystkim kursant zdobywa stosowne świadectwo kwalifikacyjne/legitymację SEP. Każdy uczestnik może zdobyć uprawnienia G1, G2 czy G3. Dzięki naszemu szkoleniu każdy uczestnik zdobędzie uprawnienia elektryczne, co umożliwi mu prawnie prowadzenie eksploatacji urządzeń, sieci, instalacji energetycznych.

Do kogo skierowane jest szkolenie?

Nasze szkolenie kierujemy do każdego, kto zajmuje się lub zamierza zajmować instalacjami sieci energetycznych. W grupie docelowej na pewno znajdą się elektrycy oraz serwisanci. Nie zapominamy także o palaczach kotłów. Wiedza ze szkolenia niewątpliwie przyda się także monterom oraz instalatorom. Pamiętajmy, że główny cel uczestników naszych szkoleń to zdobycie odpowiednich uprawnień, których posiadanie jest wymagane według odpowiednich przepisów prawa energetycznego.

Jak przebiega szkolenie?

Należy wziąć pod uwagę to, że każda grupa dotyczy nieco innej dziedziny energetyki. G1 dotyczy elektroniki (urządzenia, instalacje i sieci elektryczne), G2 energii cieplnej (urządzenia, instalacje i sieci cieplne), a G3 energii gazowej (dotyczy urządzeń, instalacji i sieci gazowych). Podczas szkolenia kursanci poznają teoretyczną i praktyczną stronę obsługiwania na stanowiskach danych grup instalacji i urządzeń.

 Szkolenie dla G1

Kursanci w ramach tej grupy będą zainteresowani instalacjami oraz urządzeniami napędzanymi energią elektryczną. Przede wszystkim będą to urządzenia prądotwórcze przyłączone do ogólnopolskiej sieci elektroenergetycznej. Dalej szkolenie obejmuje urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne, których napięcie nie przekracza 1kV. Następnie zajmiemy się tymi urządzeniami, maszynami i instalacjami, których napięcie już przekracza 1kV. Później szkolenie obejmie zespoły prądotwórcze, charakteryzujące się mocą większą niż 50 kW.

Dalej mamy urządzenia elektrotermiczne oraz urządzenia do elektrolizy. Szkolenie dotyczy także dozoru i eksploatacji sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego. Powiemy także o takich zagadnieniach jak sieć trakcji czy elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym.

Szkolenie dla G2

Tutaj mamy do czynienia z energetyką cieplną. Omawiane tutaj będą kotły parowe oraz wodne, których moc przekracza 50kW, a zużywają one zarówno paliwa gazowe, jak i płynne oraz stałe. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak należycie obsługiwać sieci i instalacje cieplne, które przesyłają więcej niż 50 kW. Dodatkowo przydatna będzie wiedza o tym jak działają turbiny parowe oraz wodne.

Kolejnym rodzajem sieci i urządzeń omawianych w ramach szkolenia będą przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze oraz pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy. Następnie omówione zostaną: sprężarki oraz instalacje sprężonego powietrza, urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, a także piece przemysłowe.

Szkolenie dla G3

W ramach tej grupy omówione zostaną urządzenia do produkcji paliw gazowych, urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, urządzenia do magazynowania paliw gazowych. Omówione zostaną także sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5MPa oraz te o ciśnieniu wyższym niż 0,5 MPa, a także urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5kPa oraz te o ciśnieniu wyższym niż 5kPa. Kursanci dowiedzą się także jak obsługiwać przemysłowe odbiorniki paliw gazowych, których moc przekracza 50kW. Poznają także w dozorze oraz eksploatacji sprawdzają się turbiny gazowe.

W każdej z trzech powyższych grup dodatkowo zostanie omówiona odpowiednia dla rodzaju energetycznego aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji. A także instalacje automatycznej regulacji urządzeń oraz instalacji omawianych w każdych grupach.