Przejdź do treści
Obrót towarowy z Wielką Brytanią na nowych zasadach
17 lutego 2022

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej – bo taka jest formalna pełna nazwa Wielkiej Brytanii – przestało być członkiem Unii Europejskiej 1 lutego 2020 roku. Brexit stał się wówczas faktem przy zachowaniu tzw. okresu przejściowego, który trwał 11 miesięcy, czyli do 31 grudnia 2020 roku. W tymże okresie przejściowym Wielka Brytania była traktowana tak jak państwo członkowskie. Dotyczyło to także zasad prawnych obowiązujących w obrocie towarowym. Jednakże okres przejściowy już minął. A to oznaczało dla przedsiębiorców bardzo poważne zmiany.

Co powinien zrobić przedsiębiorca po Brexicie?

Od 1 lutego 2020 roku brytyjskie przedsiębiorstwa mogły w pełni korzystać ze swobody przedsiębiorczości w każdym kraju unijnym. Dotyczyło to nie tylko sprzedaży/kupna danych towarów, ale też usług świadczonych na terenie państw członkowskich. Przedsiębiorstwa te korzystały także ze wspólnego środowiska regulacyjnego i nadzorczego.

Po zakończeniu okresu przejściowego Wielka Brytania przestała być członkiem unii celnej w ramach UE – stała się jednym z tzw. krajów trzecich. To oznacza, że zarówno wywóz jak i przywóz towarów nie może się odbywać na zasadach, które obowiązywały do 31 grudnia 2020 roku. Właściwie trzeba na nowo dowiadywać się o formalnościach i procedurach celnych. Przedsiębiorca powinien się dowiedzieć m.in. o tym jak przebiegało etapowe wdrożenie kontroli granicznej, czego dotyczyło i jakie wywołało skutki. Czy koniecznie trzeba teraz dokonywać zgłoszenia celnego? Czy skoro nastąpił Brexit, to przedsiębiorca pochodzący z państwa członkowskiego musi mieć w tym przypadku numer EORI, który będzie potrzebny przy składaniu zgłoszeń celnych oraz deklaracji celnych? To bardzo ważne pytania, ale stanowią one tylko wycinek szerokiej wiedzy z tej dziedziny.

Zapraszamy na szkolenie!

Aby w sposób jak najbardziej wyczerpujący przyswoić sobie wiedzę z nowych zasad w obrocie towarowym ze stroną brytyjską warto wziąć udział w szkoleniu, organizowanym przez firmę PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia. Kurs odbywa się pod nazwą „BREXIT – Nowe zasady obrotu towarowego z Wielką Brytanią po 1 stycznia 2022 r.”. Jest to szkolenie interdyscyplinarne, uczące o bardzo ważnym zagadnieniu. W jego ramach czerpiemy nie tylko z prawa celnego, ale też z takich dziedzin jak logistyka, transport czy ekonomia.

Czego uczymy na szkoleniu?

Każdy kursant, który zdecyduje się na udział w naszym szkoleniu, dowie się:

 • jak brzmi umowa dotycząca handlu między UE, Europejską Wspólnotą Energii Atomowej a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Połnocnej, a także określająca warunki współpracy między tymi podmiotami,
 • wszystkiego na temat zniesienia ceł,
 • jak brzmi oświadczenie o pochodzeniu,
 • jak brzmi deklaracja dostawcy,
 • na jakich zasadach odbywa się tranzyt towarów między Wielką Brytanią a krajami członkowskimi,
 • o zmianach dotyczących procedur celnych na granicy Wielkiej Brytanii z Unią Europejską,
 • o obowiązku zarejestrowania się w systemie GVMS,
 • jak obsługiwać komunikat GMR,
 • jakie nowe obowiązki ciążą na przedsiębiorstwach spedycyjnych i przewozowych,
 • jak w 2022 roku kształtuje się harmonogram zmian w procesach celnych i handlowych,
 • czym się brytyjska taryfa globalna UKGT,
 • jak odbywa się handel z Irlandią Północną.
 • jak wyglądają zgłoszenia celne i kontrole graniczne w obliczu przejścia na nowe zasady,
 • czym jest system REX – rejestracja dla przedsiębiorców z Unii,
 • jakie procedury celne przyniósł Brexit,
 • czym jest lista kontrolna dla przedsiębiorców,
 • jak wygląda cło po Brexicie,
 • co powinien czynić podmiot, którego interesuje eksport towarów do i z Wielkiej Brytanii,
 • jakie zmiany nastąpiły w zgłoszeniach celnych, procedurach tranzytu, standardowych procedurach celnych, specjalnych procedurach celnych,
 • jakie zmiany w zakresie VAT spowodował Brexit,
 • o etapowym wdrożeniu kontroli granicznej po stronie brytyjskiej, po zakończeniu okresu przejściowego,
 • jak wygląda współpraca administracyjna w sprawach celnych,
 • jak brzmią przepisy obowiązujące po okresie przejściowym w Irlandii Północnej.

 Jakie korzyści przyniesie nasze szkolenie?

Wszystko to, co wymieniliśmy sobie w podpunktach, w powyższym akapicie to określenie tematów, które przyswoi sobie kursant. Jakie korzyści mu to przyniesie? Wszystko to pozwoli mu zapoznać się z aktualnym stanem prawnym w związku z nowymi zasadami obowiązującymi w wymianie handlowej między Wielką Brytanią a państwami członkowskimi.

 Dla kogo jest nasze szkolenie?

Nasze szkolenie przeznaczone jest dla tych przedsiębiorstw, które działają w wymianie handlowej z Wielką Brytanią. Konkretnie na naszym szkoleniu skorzystają:

 • pracownicy działów eksportu oraz importu,
 • pracownicy działów handlowych,
 • spedytorzy,
 • logistycy,
 • księgowi
 • pracownicy agencji celnych.

Pozostałe szczegóły dotyczące szkolenia

Nasze szkolenie odbywa się w formie online, więc mogą wziąć w nim udział zarówno mieszkańcy powiatu mikołowskiego, województwa śląskiego, jak i kursanci z całej Polski. Kurs odbędzie się w specjalnej wirtualnej sali szkoleniowej. Samo szkolenie nie nadużyje niczyjego wolnego czasu. Trwa ono jeden dzień, a dokładniej: sześć godzin dydaktycznych. Cena za szkolenie jednej osoby wynosi 590 złotych brutto. Istnieje możliwość sporo dofinansowania na szkolenie, w wysokości 80% kwoty z Bazy Usług Rozwojowych.