Przejdź do treści
Kurs hakowych – kwalifikacje
8 września 2022

Hakowy, co robi? Jakie kwalifikacje powinien posiadać, aby znaleźć zatrudnienie?

Operator żurawia, sygnalista i hakowy to nierozłączne trio, które ze sobą współpracuje. Podczas odczepiania lub podpinania ładunków potrzebna jest precyzja, wiedza i zaufanie, które buduje sprawna komunikacja. Kto może zostać hakowym i jak zdobyć uprawnienia?

Zadania operatora żurawia, hakowego i sygnalisty

Podczas wykonywania zadania każdy z pracowników powinien móc na sobie polegać. Operator żurawia zajmuje się jego obsługą i musi uważać na pracujących pod nim ludzi. Sygnalista odpowiada za komunikację i przekazywanie sygnałów pomiędzy hakowym a operatorem żurawia. Nieporozumienia bywają bardzo niebezpieczne. Z kolei hakowy zajmuje się odczepianiem i zawieszaniem ładunków transportowanych przez żuraw. Każda z tych osób powinna mieć stalowe nerwy.

Operator żurawia i sygnalista w trakcie realizacji zadań porozumiewają się za pomocą radia lub innych urządzeń komunikacyjnych, a także sygnałami dźwiękowymi, świetlnymi lub ręcznymi. Sygnalista zbiera informacje od członków zespołu (np. hakowych) i przekazuje je do kierującego żurawiem. Ten ostatni przenosi towar po wskazanej trasie, a dodatkowa para oczu (sygnalista) obserwuje ładunek w trakcie transportu i wydaje polecenia. W sytuacji awaryjnej zatrzymuje pracę i ostrzega przed zagrożeniem.

Kompetencje operatora żurawia określa i weryfikuje dozór techniczny. Dla hakowego i sygnalisty mają zastosowanie przepisy BHP i te dotyczące prawa pracy. W związku z tym od pracodawcy zależy ocena ryzyka zawodowego dla danego stanowiska. Dotyczy to także pracy hakowego i sygnalisty.

 

Pracodawca, określając odpowiedzialność i minimalne wymagania osób pełniących funkcje hakowego lub sygnalisty może posłużyć się normą PN-ISO 12480-1 Dźwignice. Bezpieczna eksploatacja. Część 1 – Postanowienia ogólne oraz rozporządzeniem MPiT w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi wieżowych i szybkomontujących, które tez jest zaliczane do prawa pracy. W przypadku delegowania pracowników do pracy za granicą lub na projekty o standardach międzynarodowych warto rozważyć szkolenia wg normy ISO 23853:2018 Cranes — Training of slingers and signallers.

Hakowy, sygnalista i operator żurawia – czy zawsze muszą pracować razem?

Przepisy prawa pracy dla wspomnianych stanowisk brzmią: Niedopuszczalne jest wykonywanie przez jedną osobę jednocześnie czynności operatora żurawia, sygnalisty lub hakowego. Wynika z tego, że zapisy mają na celu poprawę bezpieczeństwa na budowie i zakładają, że współpraca trzech osób będzie ograniczała ryzyko wypadków.

Chcesz zostać hakowym?

Zdobycie dodatkowych uprawnień na stanowisku hakowego jest dla Ciebie dużo korzystniejsze niż wyłącznie instruktaż do miejsca pracy. Kurs lub szkolenie pomogą lepiej zrozumieć teorię i jej praktyczne zastosowanie. Jest to solidny fundament wiedzy, wokół którego łatwo obudujesz własne doświadczenia i przemyślenia, które z czasem pomogą Ci lepiej wykonywać swoje obowiązki.

Instruktaż stanowiskowy jest często jedynie krótką prezentacją, a później musisz radzić sobie samodzielnie. Zdarzają się firmy, gdzie będziesz podglądał pracę doświadczonego pracownika i pod jego okiem pierwszy raz samodzielnie podwiesisz i odepniesz ładunek.

Dobry kurs poza wiedzą teoretyczną umożliwia zdobycie praktyki. Dzięki temu w komfortowych warunkach poznasz wszystkie niuanse związane z pracą hakowego. Twoje decyzje i działania będzie można swobodnie przedyskutować. Pojawiające się błędy zaczniesz z czasem wykluczać i minimalizować. Wszystko to jest solidną zaprawą, która dobrze przygotuje Cię do realnej pracy.

Stanowiska ze specjalnymi kwalifikacjami

Załącznik nr 2 do r.k.o.k. określa rodzaje urządzeń technicznych, które wymagają odpowiednich kwalifikacji i są to: żurawie, suwnice, wciągarki i wciągniki, układarki do układania torów, dźwigi i inne. W pkt 1 wspomnianego załącznika wskazano, że pracownik musi mieć uprawnienia do obsługi i konserwacji suwnic, żurawi, wciągarek i wciągników, ale wyłączeniem są wszystkie urządzenia ręczne.

Czy będziesz ryzykować własnym życiem?

Choć praca hakowego nie wymaga specjalistycznych uprawnień, to z pewnością przyda się niezbędna i praktyczna wiedza. Dzięki temu będziesz wiedzieć, jak prawidłowo i bezpiecznie wykonywać swoje obowiązki. Teoria wsparta ćwiczeniami na realnym sprzęcie to dobra okazja na popełnianie błędów i dodatkowe pytania. Nie wszystko, co znajduje się w module szkolenia, można od razu „poczuć”. Przetestowanie umiejętności otwiera oczy na różne zagrożenia i praktyczne aspekty pracy, a to bezcenna przewaga.

Dobre przygotowanie do wykonywania pracy pozwoli Ci uniknąć niebezpiecznych sytuacji i zminimalizuje ryzyko błędów. Dzięki temu poznasz zasady współpracy hakowego z innymi pracownikami, poznasz charakterystykę i elementy zawiesi, a także informacje o ich eksploatacji. Całość to solidna porcja praktycznej wiedzy, którą od razu możesz wykorzystać w swojej pracy. Większa wiedza to nie tylko bezpieczeństwo, ale także większe możliwości zarobkowe. Wyższe kompetencje są bardziej cenne dla pracodawców, a to Twoja karta przetargowa w rozmowie o wynagrodzeniu.

Zastanawiasz się, jak bezpiecznie wykonywać pracę hakowego? Przygotowaliśmy dla Ciebie: Kurs hakowy uwzględniający normy europejskie. Zajrzyj i zobacz, dlaczego warto się na niego zapisać.