Przejdź do treści
Jakie zmiany zaszły w SLIM VAT 3 od 1 lipca 2023 roku?
16 stycznia 2024

Każdy, kto prowadzi w Polsce firmę musi się liczyć z obciążeniami podatkowymi. Nie trzeba posiadać eksperckiej wiedzy, aby rozumieć, że polskie prawo podatkowe jest bardzo skomplikowane. Ponadto dochodzi aktualizacja tychże przepisów prawnych, która ma miejsce co jakiś czas. Dlatego tak ważne jest, aby śledzić wszelkie zachodzące zmiany w podatku VAT. Z punktu widzenia osób prowadzących własne działalności, kluczowe na pewno będą zmiany, które zaszły w 2023 roku i które dotyczą SLIM VAT 3. 

Czy możesz zostać uznany za małego podatnika?

Uzyskanie statusu tzw. małego podatnik jest bardzo korzystne dla właściciela firmy. Dzięki temu może on korzystać z metody kasowej przy uskutecznianiu obowiązku płacenia podatku VAT. W praktyce oznacza to, że obowiązek jest rozpoznawany dopiero po otrzymaniu przez przedsiębiorcę zapłaty za towary bądź usług (wyjątkiem są transakcje z osobami fizycznymi z określonym ustawowo terminem zapłaty). Oprócz tego mały podatnik może korzystać z rozliczeń kwartalnych. Tutaj trzeba spełnić parę dodatkowych wymogów, ale na pewno warto się zainteresować rozliczeniami kwartalnymi, gdyż daje to konkretne korzyści. Musisz koniecznie wiedzieć, że zgodnie ze zmianami, które weszły w 2023 roku zwiększył się limit przychodu dla uznania firmy za małego podatnika – z 5 793 000 zł do 9 654 000 zł.

Przykład. Pani Diana prowadzi swoją firmę, zajmującą się produkcją filmową. W 2022 r. przedsiębiorstwo Pani Diany osiągnęło w skali roku przychód równy 5 900 000 zł. Wobec tego przedsiębiorstwo nie kwalifikowało się do uznania go za małego podatnika. Jednakże w 2023 roku Pani Diana osiągnęła przychód wprawdzie wyższy, bo równy 6 500 000 zł, ale po zmianach w SLIM VAT 3 jej firma kwalifikuje się już jako mały podatnik.

Aspekty prawne zmiany w SLIM VAT w 2023 roku

Trzeba koniecznie zdawać sobie sprawę z tego, że zmiany w SLIM VAT są ściśle powiązane ze zmianami Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwaną potocznie ustawą o VAT. Szerokie zmiany dotyczyły takich zagadnień prawnych jak:

 • Mały podatnik w VAT
 • Alokacja transportu w dostawach łańcuchowych
 • Kursy przeliczeniowe stosowane w przypadku faktur korygujących
 • Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
 • Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów – zmiany w korektach
 • Zwolnienie z VAT przy imporcie towarów dla potrzeb przedstawicielstw dyplomatycznych
 • Sprzedaż mieszana
 • Zwolnienia z odpowiedzialności solidarnej podatnika
 • Drukowanie dokumentów na kasie fiskalnej
 • Korygowanie deklaracji w procedurze OSS i IOSS

Jak więc widać gołym okiem zmian jest całkiem sporo. Na każde z powyższych zagadnień można by opowiadać długo i obszernie. Wszystko to zostanie Ci przedstawione w sposób przystępny i zrozumiały na naszym szkoleniu: SLIM VAT 3 zmiany obowiązujące od 2023 r.

Warto w tym miejscu dodać, że zmiany dotyczące stricte SLIM VAT 3 obowiązują od 1 lipca 2023 r. Jednakże już 6 czerwca 2023 r. w życie weszły przepisy, które umożliwią uzależnienie wysokości sankcji VAT od okoliczności popełnienia nieprawidłowości.

Co możesz zyskać, zapisując się na szkolenie?

Decydując się na udział w naszym szkoleniu: SLIM VAT 3 zmiany obowiązujące od 2023 r. dowiesz się, jakie zmiany zaszły w wystawianiu faktur, a które dotyczą takich kwestii jak:

 • Przeliczanie kursów w przypadku faktur korygujących
 • Kurs przeliczeniowy przy zbiorczej korekcie in minus – nowe uregulowanie
 • Kurs przeliczeniowy przy korekcie in plus
 • Brak konieczności wystawiania faktur zaliczkowych jeśli zaliczka i sprzedaż jest w tym samym miesiącu
 • Rozliczanie zaliczki otrzymanej w okresie wcześniejszym niż sprzedaż
 • Brak konieczności wydruku raportów z kas fiskalnych.

Oprócz tego pokażemy Ci, co zmieniło się w transakcjach wewnątrzwspólnotowych, gdzie głównie mamy do czynienia z następującymi zjawiskami:

 • Rozpoznawanie WNT bez konieczności posiadania faktury
 • Otrzymanie faktury a WNT wykazane wcześniej
 • Zmiana zasad rozliczania WDT przy braku dokumentów wywozowych
 • Zmiany przy rozliczaniu transakcji łańcuchowych
 • Korekta deklaracji OSS i IOSS.

Szkolenie SLIM VAT 3 zmiany obowiązujące od 2023 r. pozwoli Ci także dowiedzieć się, co jeszcze się zmieniło, w tym przepisy na temat faktur ustrukturyzowanych.

Dla kogo skierowany jest kurs ze SLIM VAT z 2023 roku?

Kurs SLIM VAT 3 zmiany obowiązujące od 2023 r. skierowany jest głównie do:

 • księgowych i głównych księgowych,
 • biur rachunkowych,
 • osób rozliczających podatki w deklaracji rocznej,
 • właścicieli firm.

Każdy z adresatów szkolenia może skorzystać nie tylko w ten sposób, że zdobędzie wiedzę dla siebie, ale też wykorzysta ją w swojej firmie, co na pewno będzie dużym pożytkiem dla całego przedsięwzięcia.

Informacje dodatkowe i dane kontaktowe

Najbliższe terminy szkolenia przypadają na dni 12 kwietnia 2024 roku oraz 25 czerwca 2024 roku. Musimy koniecznie wspomnieć, że szkolenie odbywa się online, jest więc to bardzo wygodne i przyjazne dla każdego uczestnika. Złożyć można zarówno zgłoszenie indywidualne jak i zgłoszenie firmowe. Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat kursu, skontaktuj się z nami pod nr tel. 881 788 859. Możesz także skorzystać z formularza kontaktowego na naszej stronie.

Zapisz się na szkolenie SLIM VAT 3 zmiany obowiązujące od 2023 r i skorzystaj już teraz!