logotyp-prestige-eck

Liderem jest ten, kto widzi więcej niż inni, patrzy dalej niż inni i kto dostrzega rzeczy, zanim zobaczą je inni.L.Eims

Menu

Publikacje

Jakie są zasady dokonywania zgłoszeń INRASTAT w przypadku zwrotu towarów?

Towary zwrócone oraz dostarczone towary zamienne podlegają zgłoszeniu do systemu INTRASTAT. Okresem sprawozdawczym jest miesiąc, w którym miały miejsce wspomniane przepływy towarów.

Reklamacja dostarczonych towarów może dotyczyć ich uszkodzenia, złej jakości itp. Skutkiem reklamacji może być zwrot towarów i wystawienie noty kredytowej.

Po zwrocie reklamowanych towarów, do systemu INTRASTAT muszą być zgłoszone: wywóz lub

przywóz towarów. Wartość towarów odpowiada wartości określonej w nocie kredytowej.

Należy postępować zgodnie z: INSTRUKCJĄ WYPEŁNIANIA I PRZESYŁANIA ZGŁOSZEŃ INTRASTAT.

 

W przypadku zwrotu towarów uprzednio zgłoszonych przy ich przywozie lub wywozie pod kodem 1 kolumny A załącznika nr 4 do Instrukcji, należy je zgłosić z podaniem w polu 13 (kod rodzaju transakcji) kodu „21” natomiast w polu 19 (Wartość fakturowa w PLN) oraz – jeżeli jest ono wypełniane – w polu 20 (Wartość statystyczna w PLN), należy zadeklarować wartość, która została zadeklarowana przy przywozie lub wywozie tych towarów.

Wymiana towaru w trakcie jednego miesiąca sprawozdawczego

PYTANIE:

Towar wraz z fakturą został przywieziony do Polski. W tym samym miesiącu sprawozdawczym odbiorca polski zgłasza reklamację dostawcy zagranicznemu i zwraca mu reklamowany towar. Dostawca po uznaniu reklamacji, wysyła ponownie do odbiorcy polskiego towar wolny od wad. Czy w zgłoszeniu INTRASTAT należy zadeklarować dwa przywozy i jeden wywóz, czy wystarczy zgłosić jedno nabycie?

Odpowiedź:

W powyższej sytuacji należy zgłosić dwukrotnie przywóz towaru do Polski i jeden wywóz towaru (zwrot) do kontrahenta zagranicznego. Jeżeli przywóz towarów do Polski został zgłoszony w systemie INTRASTAT z podaniem kodu transakcji „11”, „12’, „13”, to zwracając ten towar, o ile istnieje obowiązek sprawozdawczy w wywozie, należy w zgłoszeniu INTRASTAT – wywóz zadeklarować kod transakcji „21”oraz podać wartość towaru, jaka była zadeklarowana przy przywozie. Przywożąc w miejsce towarów zwróconych towary wolne od wad należy zadeklarować je z podaniem ich wartości oraz z zastosowaniem kodu transakcji „22”.

 

Zniszczenie towaru

W przypadku zgłoszonych towarów, które następnie utraciły wartość handlową wskutek zniszczenia, należy dokonać korekty zgłoszenia polegającej na zmianie poszczególnych danych w pozycji zgłoszenia, podając w polach 17 (Masa netto w kg) i – jeżeli jest ono wypełniane – 18 (Ilość w uzupełniającej jednostce miary) oraz 19 (Wartość fakturowa w PLN) i – jeżeli jest ono wypełniane – 20 (Wartość statystyczna w PLN), dane odnoszące się tylko do towaru, który nie uległ zniszczeniu.

 

Jeżeli zniszczeniu uległ cały towar, w polach tych należy zadeklarować „0” zaś w polu 13 (Kod rodzaju transakcji) należy wpisać kod „99”.

W przypadku towarów przywożonych lub wywożonych w miejsce towarów zniszczonych, przywóz lub wywóz należy zgłosić wraz z podaniem w polu 13 (Kod rodzaju transakcji)  kod  „23’.


Na podstawie 62 opinii.
Sebastian Szaforz
Sebastian Szaforz
2022-10-29
Polecam z całego serca ...
Marcin J
Marcin J
2022-10-26
Rzetelnie przeprowadzony kurs na wózki jezdniowe podnośników od samego początku do końca, serdecznie polecam, zdane za pierwszym razem,
Vitalii Bilenkyi
Vitalii Bilenkyi
2022-10-26
Jestem szczęśliwy, zdałem )
Paweł Sokół
Paweł Sokół
2022-10-26
Super merytoryczny kurs Polecam
Paul Socha
Paul Socha
2022-10-26
Profesjonalna firma i szkolenie z zapewnionym egzaminem ... Polecam każdemu kursy u nich
Juliusz Więckowski
Juliusz Więckowski
2022-09-09
Pełen profesjonalizm Firma dba by kursant był przygotowany do zdania egzaminu Firma dostarcza materiały szkoleniowe, testy oraz fachowego i wymagającego instruktora Dzięki temu wystarczy się przyłożyć i zdobywa się upragnione lub potrzebne uprawnienia Ja osobiście dzięki ECK Prestige zdobyłem uprawnienia do obsługi wózków specjalistycznych Polecam !!!

Zobacz więcej opinii