Przejdź do treści
Jak prowadzić książkę obiektu budowlanego?
4 stycznia 2023

Książka obiektu budowlanego jest niezwykle ważna w trakcie korzystania z danego budynku. Konieczność założenia oraz prowadzenia takiej książki określa art. 65 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Dlatego też każdy, kogo to zagadnienie interesuje i kto ze względu na swoje obowiązki zawodowe musi prowadzić KOB powinien w tym temacie władać przynajmniej podstawową wiedzą.

Co trzeba wiedzieć o KOB?

Książka obiektu budowlanego jest zbiorem wielu dokumentów, które opisują całe spektrum zjawisk i zdarzeń mających miejsce w czasie użytkowania konkretnego budynku. Jej prowadzenie należy do obowiązków właściciela albo zarządcy obiektu budowlanego. Wypełniania książki obiektu budowlanego może dokonywać także osoba upoważniona przez właściciela lub zarządcy.

Warto wiedzieć też, że KOB jest niezbędna przy kontroli dokumentacji obiektu budowlanego. Gdyby bowiem doszło do sytuacji losowej – szczególnie takiej, w której budynek ulega uszkodzeniu i/lub stanowi w związku z tym zagrożenie – to mógłby się pojawić zarzut o niewłaściwe utrzymanie obiektu budowlanego. Prawidłowo prowadzona KOB na pewno wyjaśni taką sytuację.

Szkolenie z prowadzenia KOB

Każdy, kto chce się dowiedzieć czegoś na temat prowadzenia dokumentacji eksploatacji, zachodzących okoliczności użytkowania oraz z zakresu utrzymania obiektów budowlanych może wziąć udział w warsztatach prowadzenia książki obiektu budowlanego po nowelizacji przepisów Prawa budowlanego. Kurs ten bez wątpienia poszerzy dotychczas posiadaną wiedzę, wyczuli na szczególnie wrażliwe kwestie prowadzenia KOB oraz przyniesie wymierne korzyści, które zaowocują przy praktycznym zarządzaniu budynkiem.

Do kiego skierowane jest szkolenie z prowadzenia KOB?

Warsztaty, o których mówimy są adresowane przede wszystkim do właścicieli obiektów budowlanych, zarządców wspólnot mieszkaniowych, administratorów budynków, pracowników działów technicznych i administracyjnych w przedsiębiorstwach produkcyjnych oraz świadczących usługi, a także do osób, które zarządzają mieniem własności publicznej. Słowem, każda osoba, które może mieć w pracy styczność z KOB albo nawet otrzymać uprawnienia do dokonywania w niej wpisów, może przejść nasze szkolenie z pożytkiem.

Czego uczy szkolenie?

Każdy, kto kiedyś w życiu prowadził książkę obiektu budowlanego wie, że bez dostatecznego poziomu wiedzy jest to zadanie karkołomne, o ile niewykonalne. Gdybyśmy natomiast chcieli przestudiować całe Prawo budowlane, to wówczas moglibyśmy się już przekwalifikować i otworzyć kancelarię porad prawnych. Dlaczego zatem warto wybrać szkolenie i jak realnie można na nim skorzystać?

Wiedza na temat prawda dotyczącego obiektów budowlanych jest niezmiernie obszerną dziedziną, dlatego prowadzący kurs skupiają się na tych aspektach, które ściśle są powiązane z KOB. Dzięki przekazanej przez nich wiedzy wraz z omówieniem studium różnych przypadków kursanci będą wiedzieli jak krok po kroku wypełniać KOB. Dowiedzą się także jak rejestrować przegląd instalacji klimatyzacyjnych i elektronicznych.

Po szkoleniu każdy będzie wiedział wpisów jakich przeglądów okresowych obiektu budowlanego należy dokonywać w KOB. Kursanci posiądą także wiedzę na temat kontroli obiektów budowlanych. Bez problemu będą potrafili odpowiedzieć na pytanie: jak uwzględniać w KOB poszczególne etapy remontów i robót budowlanych. A to tylko część wiedzy, którą mają do zaoferowania nasi wykładowcy.

Kto organizuje szkolenie?

Organizatorem warsztatów z prowadzenia KOB jest firma PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia z Mikołowa. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w organizacji kursów z dziedzin prawa pracy, HR-u, ekonomii, transportu, finansów, podatków i wielu, wielu innych. Zawsze dbamy o to, aby nasze zajęcia prowadzili ludzie z profesjonalnym przygotowaniem merytorycznym, doświadczeniem praktycznym oraz potrafiącym przekazać wiedzę w sposób klarowny i zrozumiały.

Pozostałe szczegóły szkolenia

Koszt szkolenia może być różny, dlatego warto zapoznać się z aktualną ceną na naszej stronie internetowej. Szkolenie odbywa się w pełni online, dlatego możesz je zaliczyć wygodnie bez wychodzenia z domu. Najbliższy termin szkolenia przypada na 31 stycznia. Pozostałe terminy szkolenia przewidziane póki co w 2023 roku to: 8 lutego, 3 marca i 31 marca.

Czy warto skorzystać ze szkolenia?

Nasze warsztaty to nie tylko pogadanka o tym, jak dokumentować eksploatację budynku czy czy jakie przeglądy okresowe obiektów budowlanych uwzględniać w KOB. To wyczerpujące szkolenie, które składa się z VII modułów i punkt po punkcie uzupełnia wiedzę uczestników, aż do bardzo wysokiego poziomu. Jeśli więc interesuje Cię zdobycie obszernej i praktycznej wiedzy z zakresu prowadzenia KOB, to na pewno warto zapisać się na nasze warsztaty, które zaliczysz z korzyścią dla siebie.