Przejdź do treści
Jak czytać odpis z ksiąg wieczystych?
9 stycznia 2023

Zapisy widniejące w księdze wieczystej pozwalają dowiedzieć się, jaki jest stan prawny danej nieruchomości. Jest to niezwykle ważne we wszystkich czynnościach, które mogą zostać przeprowadzone na podstawie tego stanu albo ten stan zmieniać – począwszy od kupna lokalu, poprzez zmiany właściciela, a na upadłości i licytacji komorniczej kończąc. W związku z tym istnieje wiele wykonywanych zawodów, w których wiedza na temat tego jak czytać księgę wieczystą jest wręcz koniecznością.

Co to jest księga wieczysta?

Księga wieczysta jest to rejestr zawierający informacje prawne na temat nieruchomości. Dzięki temu można dowiedzieć się kto jest aktualnym właścicielem nieruchomości, jakich właścicieli nieruchomość miała w przeszłości, jaki jest adres, powierzchnia oraz przeznaczenie nieruchomości, a także czy kiedyś na nieruchomości ciążyła hipoteka. Każda zmiana w tym zakresie musi zostać odnotowana w księdze wieczystej konkretnej nieruchomości.

Niegdyś rejestr był prowadzony tylko i wyłącznie w formie papierowej. Dzisiaj istnieją elektroniczne księgi wieczyste. Dostęp do ewidencji online jest możliwy poprzez stronę internetową Ministerstwa Sprawiedliwości. Podstawą prawną prowadzenia ksiąg wieczystych w Polsce jest Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece.

Co to jest odpis księgi wieczystej?

Odpis księgi wieczystej jest to dokument, który zawiera w sobie treść księgi wieczystej. Istnieją trzy rodzaje odpisów: zwykły, rozszerzony oraz wyciąg z księgi wieczystej. Ten ostatni może dotyczyć tylko jednego, konkretnego rozdziału księgi wieczystej. Odpis może uzyskać każda osoba, która zna numer księgi wieczystej. Dokument ten jest wydawany przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych.

Koszty związane z odpisem księgi wieczystej

Koszt odpisu księgi wieczystej będzie bardzo różny, w zależności od tego, jakim rodzajem dokumentu jesteśmy zainteresowani oraz jaką drogą będziemy wnioskować o wydanie dokumentu – osobiście w oddziale CIKW, listownie czy drogą online. W związku z tym koszty kształtują się następująco:

 • odpis zwykły – w oddziale lub pocztą: 30 zł; drogą online: 20 zł,
 • odpis zupełny – w oddziale lub pocztą: 60 zł, drogą online: 50 zł,
 • wyciąg z 1 działu – w oddziale lub pocztą: 15 zł, drogą online: 5 zł,
 • wyciąg z 2 działów – w oddziale lub pocztą: 20 zł, drogą online: 10 zł,
 • wyciąg z 3 działów – w oddziale lub pocztą: 25 zł, drogą online: 15 zł,
 • wyciąg z 4 działów – w oddziale lub pocztą: 30 zł, drogą online: 20 zł.

Jak widać pozyskiwanie dokumentacji przez internet jest nieco tańsze – wiąże się to z tym, że instytucja nie udostępnia wersji wydrukowanej dokumentu, a jedynie wersję elektroniczną. Osoba wnioskująca może potem na swój własny koszt wydrukować odpis lub wyciąg. W przypadku wnioskowania o dokument w oddziale lub listownie, osoba wnioskująca zapłaci od razu także za wydruk.
Warto też w tym miejscu wspomnieć o dodatkowych kosztach. Zaświadczenie o zamknięciu księgi wieczystej będzie kosztowało 10 zł, jeśli wniosek był składany w oddziale lub listowne, a jeśli drogą online – wówczas będzie to koszt 5 zł.

Co każdy powinien wiedzieć o czytaniu odpisu ksiąg wieczystych?

Pomimo tego, że księgi wieczystej zawierają konkretne informacje, które są uporządkowane według poszczególnych działów, to jednak czytanie tego rejestru wcale nie musi należeć do najłatwiejszych zadań. Wszystko zależy od tego w jakim celu pozyskiwane są te dane. Ogólnie rzecz biorąc zawsze warto kierować się poniższymi wskazówkami, które podpowiadają, co konkretnie można znaleźć w danym dziale:

 • Dział I. Pierwszy dział ksiąg wieczystych dzieli się na dwie części. Dział I-O jest informacyjny i zawiera oznaczenie nieruchomości. Znajdują się tu informacje na temat rodzaju nieruchomości: działka gruntowa, lokal mieszkalny czy spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Określone są także: powierzchnia użytkowa nieruchomości oraz powierzchnia przyległości, dokładny adres nieruchomości oraz liczba pomieszczeń wraz z ich przeznaczeniem. Dział I-Sp to spis praw związanych z nieruchomością. Każdy właściciel nieruchomości może skorzystać z ograniczonych praw rzeczowych. Ten dział mówi o tym jakie realne prawo do nieruchomości ma właściciel.
 • Dział II. W tym dziale określona jest własność oraz użytkowanie wieczyste. Na tej podstawie wiadomo, kto jest prawowitym właścicielem. Znajdować się tu może także informacja o tym, komu przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.
 • Dział III. Trzeci rozdział zawiera informacje o ograniczonych prawach rzeczowych – oprócz hipoteki – roszczeniach oraz ograniczeniach w rozporządzaniu nieruchomością. Tutaj także znajduje się informacja o służebności na nieruchomości, a także ostrzeżenie, które pojawia się po śmierci właściciela nieruchomości, kiedy rozpoczęło się postępowanie spadkowe, a nowy właściciel jeszcze się nie ujawnił.
 • Dział IV. Tutaj znajdują się informacje na temat hipotek umownych oraz przymusowych. Najczęściej są to hipoteki ustanowione jako zabezpieczenie kredytu zaciągniętego w banku. Jakkolwiek hipoteka może być także ustanowiona na rzecz Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, osób prawnych bądź osób fizycznych.

Wiedza na temat tego, co znajduje się w konkretnych działach księgi wieczystej może okazać się w wielu sytuacjach niewystarczająca. Aby dowiedzieć się w jaki sposób dogłębnie poznać stan prawny nieruchomości warto ukończyć w tym zakresie stosowny kurs.

Jakie korzyści przynosi szkolenie z czytania odpisów księgi wieczystej?

Zdążyliśmy już sobie z grubsza określić, co znajduje się w każdym z czterech działów. W trakcie szkolenia Jak czytać odpis z ksiąg wieczystych nastąpi pogłębiona analiza zawartości każdego działu – uczestnicy wraz z prowadzącym będą pracowali na konkretnym dokumencie. Z całą pewnością pozwoli to lepiej zrozumieć, czego właściwie należy szukać w każdym z działów i w jakim celu warto do danego działu zajrzeć.

Oprócz tego kursanci dowiedzą się:

 • jak przebiega pozyskanie numeru księgi wieczystej – można wnioskować w Wydziale Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego albo w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego,
 • czy możliwe jest, by dana nieruchomość nie miała księgi wieczystej lub nie miała właściciela,
 • jak postępować, gdy na nieruchomości ciąży hipoteka ustanowiona na rzecz nieznanej osoby,
 • czym jest dawna księga wieczysta,
 • co należy rozumieć poprzez akta księgi wieczystej,
 • jakie są rodzaje własności nieruchomości,
 • czym jest służebność na nieruchomości,
 • na czym polega użytkowanie wieczyste nieruchomości,
 • jakie są ograniczone prawa rzeczowe,
 • dlaczego odpisy z ksiąg wieczystych z okresu zaborów stanowią problem prawny i interpretacyjny,
 • czym jest rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych,
 • na czym polega zasada jawności ksiąg wieczystych.

Ponadto w trakcie szkolenia zostanie przedstawione jak należy posługiwać się przepisami Ustawy o księgach wieczystych i hipotece.

Do kogo skierowane jest szkolenie?

Nasze szkolenie kierujemy do osób, które na co dzień w swojej pracy zawodowej stykają się z treścią księgi wieczystej. Na pewno z dużym pożytkiem z tego kursu skorzysta:

 • radca prawny,
 • agent nieruchomości,
 • pośrednik kredytowy,
 • pracownik działu nieruchomości,
 • zarządca nieruchomości,
 • deweloper oraz jego pracownicy,
 • syndyk, windykator.

Po ukończeniu szkolenia każdy kursant otrzyma certyfikat ukończenia szkolenia lub zaświadczenie MEN.

Kto prowadzi szkolenie? Gdzie się odbywa kurs? Ile to kosztuje?

Organizatorem szkolenia Jak czytać odpis z ksiąg wieczystych jest firma PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia, z siedzibą w Mikołowie. Cena szkolenia kształtuje się w zakresie kilkuset złotych brutto od osoby – szczegółowe informacje na temat aktualnych kosztów znajdują się na naszej stronie internetowej. Najbliższe dostępne terminy szkoleń to: 1 lutego, 15 marca oraz 18 maja. Kurs odbywa się w pełni online – dzięki temu jest to bardzo wygodny sposób zdobywania wiedzy. Prowadzący nasze szkolenia to wykładowcy i trenerzy z odpowiednio wysokimi kwalifikacjami, wiedzą merytoryczną oraz wieloletnim doświadczeniem pedagogicznym.