Przejdź do treści
Instrukcja magazynowa
24 stycznia 2023

Z tego artykułu dowiesz się, czym jest instrukcja magazynowa.

Więcej o dokumentach niezbędnych do funkcjonowania magazynu znajdziesz tutaj:

https://prestige-eck.pl/wp/blog/dokumentacja-procesow-magazynowych/

Po więcej specjalistycznej wiedzy zapraszamy na nasze kursy:

https://prestige-eck.pl/wp/logistyka-transport/prawo-w-magazynie-uwarunkowania-prawne-funkcjonowania-gospodarki-magazynowej/

Co to jest instrukcja magazynowa?

Instrukcja magazynowa to dokument określający organizację oraz technologię gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie. Musi zawierać zasady postępowania w zakresie wszystkich problemów dotyczących gospodarki magazynowej, w szczególności z funkcjonowaniem poszczególnych jej elementów (składowanych zapasów, budowli i wyposażenia, technologicznego procesu magazynowego, organizacji gospodarki magazynowej). Dokument określa również zakres działania magazynów jak i podstawowe zasady oraz tryb wykonywania czynności magazynowych.

Kogo obowiązuje instrukcja magazynowa?

Oczywiście wszystkich pracowników magazynowych, z którymi zawarto umowę o odpowiedzialności materialnej.

Odpowiedzialność wprowadzenia instrukcji magazynowej spoczywa na dyrektorze zarządzającym lub prezesie firmy. Dokument musi zostać pokwitowany przez pracowników, bo konieczne jest potwierdzenie stosowania i przestrzegania zasad zawartych w instrukcji postanowień.

Europejskie Centrum Szkolenia Prestige poprzez swoje kursy gwarantuje przeszkolenie w każdej z dziedzin dotyczących gospodarki magazynowej. O ich skuteczności piszą nasi kursanci:

https://prestige-eck.pl/wp/o-nas/referencje-2/