Przejdź do treści
Generalne zasady sporządzania deklaracji INTRASTAT
16 marca 2023
  1. TYLKO W OBROCIE TOWAROWYM W U.E.

 

  1. PODMIOT MUSI UZYSKAĆ PODSTAWOWY PRÓG STATYSTYCZNY

 

  1. KONIECZNA REJESTRACJA W SISC

 

  1. TOWAR MUSI BYĆ BEZPOŚREDNIO OTRZYMANY/WYSŁANY – OD/DO KONTRAHENTA Z INNEGO KRAJU CZŁONKOWSKIEGO (lub dopuszczony do obrotu w innym państwie członkowskim U.E. I PRZYWIEZIONY DO POLSKI)

 

  1. TOWAR MUSI PRZEKROCZYĆ GRANICĘ STATYSTYCZNĄ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO

 

  1. TOWAR BYŁ LUB JEST FIZYCZNIE NA POLSKIM OBSZARZE STATYSTYCZNYM

 

  1. ZGŁASZAMY TYLKO TOWARY MATERIALNE A NIE WIRTUALNE

 

  1. DO POLA – 19 (w wywozie)

 

 OPRÓCZ WARTOŚCI POWIERZONEGO TOWARU DODAJEMY TEŻ:

     – WARTOŚĆ USŁUG (WARTOŚĆ FAKTURY ZA USZLACHETNIANIE)

     – WARTOŚĆ DODANYCH MATERIAŁÓW    (w przywozie)

 

        DODATKOWE KOSZTY UJĘTE W FAKTURZE OD SPRZEDAJĄCEGO NAM

        TOWAR (na fakturze wraz z towarem lub oddzielnej, ale od sprzedającego towar)

 

  1. OBOWIĄZEK STATYSTYCZNY USTALA SIĘ ODDZIELNIE DLA PRZYWOZU I WYWOZU

 

  1. BRAK OBROTU W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM – ZGŁOSZENIE ZEROWE.