Przejdź do treści
Czym jest Training Within Industry? Do czego się przydaje?
14 czerwca 2023

Nowocześni, świetnie utrzymujący się na rynku przedsiębiorcy doskonale wiedzą, że kluczem do sukcesu jest proces ciągłego doskonalenia produkcji dóbr lub świadczenia usług w firmie. Jeśli się zatrzymasz, to już przegrasz, bowiem w dobie silnej konkurencji stagnacja to regres. Nic więc dziwnego, że mnóstwo osób prowadzących własną działalność szuka sposobów na skuteczny i przede wszystkim efektywny rozwój. Bardzo pomocny będzie w tym program TWI.

Co to jest TWI?

TWI jest to skrót od Training Within Industry. Te trzy proste słowa mogą dla niektórych brzmieć banalnie, ale w rzeczywistości TWI jest programem bardzo złożonym. Jego historia również jest ciekawa. Powstał on w trakcie II wojny światowej w Stanach Zjednoczonych i skorzystało z niego wiele firm z branży zbrojeniowej. Po II wojnie światowej japońskie firmy takie jak Toyota czy Sanyo przeprowadziły wewnętrznie zmiany organizacyjne. W dużej mierze polegało to na wdrażaniu filozofii lean management, której TWI jest częścią. Dzięki temu japońskie koncerny wyrobiły światową markę. Współcześnie TWI jest stosowane bardzo szeroko i z dużym powodzeniem. Można wyróżnić cztery części składowe TWI, o których teraz powiemy sobie nieco szerzej.

Instruowanie pracownika to pierwszy element TWI. Na początku przełożony przygotowuje pracownika do pełnienia nowych funkcji i obowiązków. Następnie pokazuje jak praca ma być wykonana, podaje wskazówki oraz powodach dlaczego praca ma być wykonana w taki, a nie inny sposób. Potem pracownik samodzielnie wykonuje pracę, jednocześnie tłumacząc krok po kroku to, co robi. Ostatnim etapem instruowania pracowników jest weryfikacja przez przełożonego czy pracownik prawidłowo wykonuje zleconą pracę.

Doskonalenie metod pracy to kolejna część TWI. Polega to na tym, że na początku dzielimy pracę na poszczególne elementy tudzież składowe. Następnie należy dokonać analizy wykonania poszczególnych elementów pracy. Po tym następuje udoskonalenie metod pracy, co ma na celu zwiększyć efektywność. Na koniec wystarczy drożyć nowe metody.

Relacje z pracownikami są równie ważne w programie TWI. Dzięki temu elementowi rozwiązywanie problemów w firmie staje się łatwiejsze. Polega to na tym, że w momencie powstania problemu lub sytuacji spornej kierownictwo w pierwszej kolejności skupia się na zdobyciu wszystkich możliwych faktów. Potem należy dokładnie przeanalizować wszystkie możliwe rozwiązania i zastanowić się nad ich konsekwencjami. Wreszcie przełożeni podejmują działania mające na celu rozwiązać problem, a po wszystkim oceniają rezultaty wdrożenia konkretnego rozwiązania.

Zapewnienia bezpieczeństwa pracy jest również niezbędne, gdy mówi o TWI. Na początek kadra kierownicza powinna poszukać wszystkich, potencjalnie niebezpiecznych miejsc w firmie. Potem należy zastanowić się nad tym, jakie środki trzeba podjąć, aby zapobiec niebezpieczeństwu. Następnie kierownictwo wdraża te środki, a po ich zastosowaniu ocenia rezultaty.

Kto powinien nauczyć się metod TWI?

Program TWI jak już zdążyliśmy zauważyć skierowany jest przede wszystkim do szeroko pojętej kadry kierowniczej. Będą więc to managerowie, kierownicy zmiany, dyrektorzy wykonawczy, brygadziści, liderzy projektów i inni. Każda kto formalnie zarządza grupą ludzi, niezależnie od tego jaka to jest branża powinien poznać metody TWI dla dobra swojej firmy.

Kim jest lider w programie TWI?

Ogólnie rzecz biorąc liderzy w programie TWI oznaczają osoby należące do kadry kierowniczej przedsiębiorstwa, które w momencie szkolenia biorą odpowiedzialność za danych pracowników. Do ich obowiązków zazwyczaj należy:

 • praca zgodnie z obowiązującymi standardami,
 • szkolenia pracowników,
 • analiza ulepszeń w metodzie wykonywania pracy zgłaszanych przez pracowników, jak i przez nich samych,
 • przygotowywanie dokumentacji pracy,
 • aktualizacja dokumentacji pracy,
 • zapewnienie warunków pracy – narzędzia pracy, reakcja na problemy, itd.,
 • analiza tego, czy praca jest wykonywania zgodnie z obowiązującymi standardami.

Jak więc widać gołym okiem program TWI jest bardzo konkretny pod kątem wdrażania uspawnień w firmie.

Program szkolenia TWI

Skorzystaj z naszego szkolenia WARSZTATY Z ZAKRESU INSTRUOWANIA PRACOWNIKÓW – TWI, by móc jak najszybciej wdrożyć program w swoim przedsiębiorstwie. Kurs krok po kroku polega na:

 • omówieniu skąd się wzięła metoda TWI,
 • przedstawieniu pięciu potrzeb kompetencyjnych,
 • porównaniu TWI z innymi metodami instruowania,
 • prezentacji sylwetki lidera programu TWI,
 • szczegółowym omówieniu podstaw programu TWI,
 • objaśnieniu, na czym polega skuteczny instruktaż,
 • omówieniu sposobów na podtrzymanie umiejętności pracowników.

Warto wiedzieć, że nasze szkolenie, oprócz mocnego przygotowania merytorycznego posiada także bardzo praktyczny wymiar.

Jakie korzyści zyskuje firma?

Celem programu TWI jest zwiększenie umiejętności szkoleniowych Twojej kadry kierowniczej, co pozwoli w efekcie uzyskać wzrost produktywności. Zweryfikowanie skuteczności całego programu wymaga nieco czasu, ale biorąc pod lupę inne przedsiębiorstwa można śmiało powiedzieć, że ta metoda jest współcześnie bardzo efektywna. TWI to nie tylko sprawnie przeprowadzone szkolenia, skuteczny system bezpieczeństwa pracy i odpowiedni poziom komunikowania się kierownictwa z pracownikami, ale to także lepsza jakość całego przedsiębiorstwa i rosnące zadowolenie klienta.