Przejdź do treści
Czym jest mindset menedżera XXI wieku? Na czym to polega? Do czego się przydaje?
27 czerwca 2023

Współcześnie rynek jest tak rozległy, że w różnych branżach i dziedzinach można spotkać bardzo wiele metod pracy kadr kierowniczych i filozofii zarządzania zasobami ludzkimi. Wielka różnorodność jest zjawiskiem niezwykle interesującym, jednak – jak łatwo zauważyć – nie każda firma osiąga sukces, a w wielu kierowanie zespołem jest naszpikowane mankamentami. Można spotkać się ze zwolennikami myślenia pragmatycznego i innymi – myślenia twórczego, a są też tacy, którzy łączą w jedno kilka podejść. A jak w tym wszystkim odnajduje się mindset menedżera XXI wieku?

Mindset – co to znaczy?

Mindset to w najprostszym tłumaczeniu z języka angielskiego „ustawienie umysłu”. Więcej sensu wydaje się jednak przełożenie tego słowa jako „nastawienie” albo „sposób myślenia”. Rozumiemy przez to samoświadomość oraz pracę nad sobą w kwestii swojego nastawienia w różnych sytuacjach życiowych – także w pracy. Wypracowawszy optymalny mindset będziemy doskonale wiedzieli jakie strategie myślenia, umiejętności oraz kompetencje powinniśmy rozwijać, tak by przełożyło się to na maksymalizację efektów naszej pracy.

Kim jest menedżer XXI wieku?

Nowoczesny menedżer to osoba, która doskonale wie jak powinien wyglądać jej mindset. Cechuje ją duża samoświadomość, wie kim jest, co potrafi i zdaje sobie sprawę z wyzwań, ale też trudności, które czyhają na ścieżce kariery. Jednakże to nie wszystko. Menedżer XX wieku wie doskonale, że nie może się zatrzymywać w miejscu. Pragnie rozwijać umiejętności kognitywne i nieustannie aktualizować sposoby myślenia. Tylko tak może wejść na drogę prowadzącą do sukcesu.

Jak stale się rozwijać?

Pierwszym krokiem do odpowiedniego nastawienia jest już wspomniane samopoznanie. Niekiedy jest to proces żmudny i wcale niełatwy, ale jeśli uda się przejść przez to pomyślnie, to wówczas już nie powinno być dalszych problemów z rozwijaniem kompetencji skutecznego uczenia się. Probierzem skuteczności rozwoju jest zdolność do tworzenia skutecznych strategii myślenia. Samoświadomy menedżer XXI wieku wie, jak przygotować programy ukierunkowania własnego uczenia, są mu także bliskie kwestie zachowania zdrowia fizycznego – gdyż, jak głosi znane porzekadło: „w zdrowym ciele zdrowy duch”.

Jakie są rodzaje myślenia?

Do programów doskonalenia kompetencji nowoczesnego menedżera należą różne sposoby myślenia. Błędnym przekonaniem jest to, że podstawę sukcesu stanowi myślenie tylko w jednym kierunku, bez uwzględnienia innych metod spojrzenia na daną kwestię. Należy tu postawić zarzut braku elastyczności w takim nastawieniu, bowiem w konsekwencji prowadzi do zguby – w końcu menedżer myślący jednotorowo w końcu napotka problem, którego nie będzie w stanie rozwiązać nie znając innych sposób myślenia. Dlatego trzeba mieć świadomość różnych sposobów, poznać je, opanować i starać się wdrażać w codziennej pracy.

Kreatywność – sposób pozwalający na znalezienie całkowicie innych, skutecznych rozwiązań. Menedżer, który opanował tę sztukę zadaje pytania, potrafi przekształcać dane zagadnienia i łączyć ze sobą wątki w sposób nieszablonowy. Trzeba zadawać sobie sprawę, że kreatywność jest tematem bardzo obszernym. Nie trzeba jednak poznawać wszystkich narzędzi, wystarczy opanować parę. Ważne jest, aby z pełną skutecznością stosować w praktyce wybrane instrumenty twórczego myślenia.

Myślenie krytyczne – sposób pozwalający na poznawanie prawdziwych i odsiewanie od nich fałszywych informacji. Krytycyzm buduje się stopniowo, należy poznać jego poszczególne etapy. Kluczowe jest oddzielenie faktów od opinii, twardych danych od komentarza, itd. Trzeba umieć rozpoznać fałsz. Myślenie krytyczne pozwala także jego użytkownikowi na bronienie swoich racji i pozwala mu być świadomym w świecie pełnym fake newsów i manipulacji medialnych.

Myślenie produktywne – sposób, który pozwala ukierunkować się na maksymalizację efektów pracy, zwiększyć skuteczność wykonywanych zadań oraz wyeliminować zjawisko marnowania zasobów i czasu. Jest to podejście bardzo praktyczne. Oprócz tego pozwala zrozumieć jak równie ważne jest w życiu zawodowym myślenie całościowe.

Myślenie wizualne – sposób, skupiający się na wyobraźni i duchowości menedżera. Wiąże się on ściśle z higieną psychiczną, gdyż pozwala na osiągnięcie wewnętrznego spokoju oraz przygotowuje umysł menedżera do stawiania czoła nadchodzącym wyzwaniom i problemom. Ważny jest tutaj udział takich narzędzi jak np. medytacja czy sztuka wewnętrznego wyciszenia się.

Jakie korzyści daje nasze szkolenie?

Jako firma PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wykwalifikowanych wykładowców – co również ma przełożenie na jakość kursów z zakresu rozwoju interpersonalnego, takich jak szkolenie MINDSET MENEDŻETA XXI WIEKU – JAK ZAKTUALIZOWAĆ SWÓJ SPOSÓB MYŚLENIA, ŻEBY PORADZIĆ SOBIE W NIEPRZEWIDYWALNYM ŚWIECIE. Uczestnicy kursu otrzymają korzyści w postaci wiedzy i umiejętności z takiego zakresu jak:

  • kompetencje menedżera XXI wieku,
  • różne sposoby myślenia,
  • myślenie twórcze, krytyczne, produktywne i wizualne,
  • formowanie twórczych zespołów, budowanie organizacji twórczej,
  • techniki kreatywne – technika wymuszonego dopasowania, kwiat lotosu, technika przypadkowego słowa, itd.,
  • budowanie strategii rozwijania kompetencji menedżerskich,
  • planowanie skrojonej na miarę strategii rozwijania kompetencji.

A to tylko część tego, co przyniesie Ci nasze szkolenie. Więcej informacji znajdziesz tutaj: MINDSET MENEDŻETA XXI WIEKU – JAK ZAKTUALIZOWAĆ SWÓJ SPOSÓB MYŚLENIA, ŻEBY PORADZIĆ SOBIE W NIEPRZEWIDYWALNYM ŚWIECIE

Czym jeszcze powinien wyróżniać się menedżer XXI wieku?

Ważne jest, żeby we współczesnym świecie się nie zatracić i nie brać udziału w owczym pędzie. Menedżer XXI wieku powinien nie tylko wiedzieć jak skutecznie wypracować mindset potrzebny do kierowania zespołem, ale też jak efektywnie zarządzać swoim czasem wolnym. Niezbędne jest utrzymanie bystrości umysłu. Również takie aspekty jak poprawa koncentracji, sztuka odpoczywania i radzenie sobie ze stresem są kluczowe do tego, aby chwycić przysłowiowego byka za rogi i śmiało podążać w stronę sukcesu.