Przejdź do treści
Czy warto zapisać się na szkolenie dla społecznych inspektorów pracy?
13 lutego 2023

Społeczny inspektor pracy musi nie tylko cieszyć się zaufaniem w swoim środowisku pracy. Aby dobrze wykonywał swoje obowiązki musi on posiadać merytoryczną wiedzę oraz być wyposażony w wachlarz niezbędnych umiejętności. Dlatego też oddajemy w Twoje ręce „Szkolenie dla społecznych inspektorów pracy”.

Bardzo ważna rola społecznych inspektorów pracy

Społeczna inspekcja pracy może działać w każdym zakładzie pracy i strzec interesów osób tam zatrudnionych. Jest to legalny organ kontroli posiadający swoje uprawnienia. SIP-y działają na mocy przepisów Ustawy z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy. Dzięki działalności inspektorów pracy oraz ich współpracy z działem Bezpieczeństwa i Higieny Pracy pracownicy mają zapewnione godne warunki pracy oraz poczucie bezpieczeństwa w zakresie ochrony ich praw.

Kto może zostać społecznym inspektorem pracy?

Społecznym inspektorem pracy może zostać taki pracownik, który:

  • posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności,
  • posiada minimum 2 lata albo 1 rok stażu w przedsiębiorstwie,
  • spełnia wymogi określone we wewnętrznym regulaminie SIP.

Nie może być nim natomiast osoba, która w danej firmie pełni funkcje kierownicze.

Rodzaje społecznych inspektorów pracy

Można mówić o różnych społecznych inspektorach pracy, ze względu na obszar na jaki działają. Czasem może być tak, że dany inspektor działa na terenie całego przedsiębiorstwa, a niekiedy tylko na jego części. Wszystko zależy od struktury zakładu pracy. Ze względu na to występują:

  • grupowy społeczny inspektor pracy – działa w danej komórce organizacyjnej oddziału bądź wydziału zakładu pracy,
  • oddziałowy/wydziałowy społeczny inspektor pracy – działa na dany oddział bądź wydział przedsiębiorstwa,
  • zakładowy społeczny inspektor pracy – działa na całą firmę.

Jak więc widać gołym okiem, im większe przedsiębiorstwo tym więcej społecznych inspektorów pracy może w nim działać.

Czego należy wymagać od społecznego inspektora pracy?

Warto zdawać sobie sprawę z tego, jak duża jest waga obowiązków społecznego inspektora pracy. Musi on dokonywać dokładnej i rzetelnej analizy warunków pracy panujących w firmie. Musi reagować zawsze, gdy zdarzają się wykroczenia przeciwko prawom pracownika. Jego równie ważnym zadaniem jest monitorowanie tego, czy w przedsiębiorstwie utrzymywany jest odpowiedni poziom higieny pracy. W większych firmach działają związki zawodowe czy zakładowe organizacje związkowe – społeczny inspektor pracy musi równo dbać o interesy wszystkich pracowników bez względu na przynależności do związku czy organizacji.

Co daje „Szkolenie dla społecznych inspektorów pracy”?

Dzięki „Szkoleniu dla społecznych inspektorów pracy”, które organizuje firma PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia każdy uczestnik dowie się, jak powinno wyglądać właściwe przestrzeganie prawa pracy w przedsiębiorstwie. Kursant nauczy się przygotowywać dokumenty, co będzie praktyczną umiejętnością na stanowisku społecznego inspektora pracy. Dowie się także, w jakim zakresie może zachodzić wzajemna komunikacja, a także współpraca między społeczną inspekcją pracy a państwową inspekcją pracy.
Korzyści, które daje szkolenie

Społeczny inspektor pracy wybierany jest spośród swoich kolegów, którzy widzą w nim swojego męża zaufania. Warto więc, by zdobył on odpowiednie kompetencje i był pewny swoich praw. To wszystko daje nasze szkolenie. Po jego ukończeniu społeczni inspektorzy pracy mogą skutecznie chronić interesy pracownicze w danym zakładzie.

Więcej na temat naszego kursu przeczytasz tutaj: SZKOLENIE DLA SPOŁECZNYCH INSPEKTORÓW PRACY.