Przejdź do treści
Czy warto dowiedzieć się, jak przebiega obliczanie śladu węglowego organizacji lub produktu?
27 lutego 2024

Jeszcze kilkadziesiąt lat temu mało kto tak naprawdę przejmował się zjawiskiem emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Wprawdzie naukowcy nie od wczoraj obserwują niepokojące zmiany klimatyczne naszej planety, ale bardzo długo temat ten nie był eksponowany w mediach, a co dopiero w codziennym życiu. Współcześnie praktycznie każdy z nas musi brać na siebie część odpowiedzialności za ochronę środowiska naturalnego. Skłania nas do tego nie tylko ludzkie poczucie odpowiedzialności za Matkę Ziemię, ale też liczne przepisy prawne – również te, pochodzące z Unii Europejskiej. Solidnym punktem wyjścia do konkretnych działań proekologicznych jest obliczanie śladu węglowego organizacji lub produktu. 

Czym jest ślad węglowy?

Ślad węglowy jest to łączna masa gazów cieplarnianych wytwarzanych przez jedną osobę, firmę/organizację albo produkt, będący w trakcie użytkowania. Jest zaliczany do tzw. śladów ekologicznych. Poprzez gazy cieplarniane, które występują w definicji tego pojęcia rozumie się przede wszystkim dwutlenek węgla, ale też podtlenek azotu, metan oraz inne gazy. Ilość śladu węglowego wyrażana jest za pomocą jednostki tony ekwiwalentu dwutlenku węgla, którą oznacza się wzorem tCO2e. Dzięki temu można przyjąć wspólną skalę dla wszystkich gazów. Przykładem może być 1 tona CH4 (metanu), która równa jest 25 tCO2e.

Kto wytwarza ślad węglowy?

Najprościej, ale zgodnie z prawdą należałoby odpowiedzieć: wszyscy. Jeżeli chodzi o pojedyncze jednostki ludzkie, czyli osoby fizyczne to nie brakuje sytuacji ze zwykłego życia codziennego, w których to następuje produkcja śladu węglowego. Na przykład, organizując grilla w majówkę emitujemy do atmosfery gazy cieplarniane. To samo codziennie dotyczy palaczy papierosów. Ale nawet wykonując najzwyklejsze zabiegi higieniczne, takie jak np. korzystanie z dezodorantów wpływamy, wprawdzie minimalnie, ale jednak negatywnie na środowisko naturalne. W obliczaniu śladu węglowego występuje statystyka pokazująca, ile tCO2e zostało wytworzonych przez 1 osobę fizyczną na określonym odcinku czasowym – np. w ciągu 1 roku.

W przypadku obliczania śladu węglowego firmy kluczowe jest zużycie energii budynków jak i środków transportu. Należy jednak brać pod uwagę całokształt emisji gazów cieplarnianych. Przykłady można tutaj mnożyć i mnożyć. Najbardziej na wyobraźnię działa widok dziesiątek dymiących kominów zakładów przetwórczych. Ale taka działalność gospodarcza, jak praca za biurkiem radcy prawnego w jego gabinecie również wpływa negatywnie na środowisko. Nawet w takich dziedzinach, jak produkcja ekologicznej żywności będziemy mieli do czynienia ze śladem węglowym. Hodowca posiada bowiem żywą zwierzynę, które to ssaki w wyniku swoich naturalnych procesów fizjologicznych również emitują gazy cieplarniane.

Wreszcie, korzystanie z różnego rodzaju produktów (choć nie wszystkich) powoduje negatywne skutki dla środowiska. Bardzo wyraźny przykład znajdziemy w pojazdach i środkach komunikacyjnych. Warto pamiętać, że nie wszystkie te produkty będą w takim samym stopniu szkodliwe, a niektóre z nich są nawet w 100% ekologiczne. Zobaczmy: podróż pociągiem jest szkodliwa dla środowiska w stopniu znacznie mniejszym niż autobusem. Pełen pasażerów autobus wyemituje w przeliczeniu na 1 osobę mniej gazów niż samochód osobowy tylko z kierowcą po przejechaniu tego samego dystansu. A to wszystko i tak jest mniej szkodliwe niż lot samolotem. Przy tym wszystkim rower pod względem ekologiczności pozostaje bezkonkurencyny.

Po co obliczać ślad węglowy?

Oczywiste jest, że każdy musi jakoś działać na rynku, aby przetrwać. Po co więc w ogóle dokonywać obliczeń śladu węglowego swojej firmy czy też produktu? Poznawszy wymierny wynik, wyrażony w liczbie tCO2e zdamy sobie sprawę, w jakim stopniu nasze przedsiębiorstwo negatywnie wpływa na środowisko. Jest to bardzo ważne zwłaszcza dla tych podmiotów, które są objęte odpowiednimi regulacjami unijnymi. Być może w Twoim przypadku zostaniesz zobowiązany do tego, by sukcesywnie redukować swoją emisję. Ponadto warto zdobyć się na chwilę refleksji – w dzisiejszych czasach, gdzie coraz większą troskę wyraża się o przyszłość naszej planety, można zastanowić się nad tym, w jaki sposób dołożyć swoje trzy grosze do działań proekologicznych.

W jaki sposób można skorzystać na szkoleniu Obliczanie śladu węglowego organizacji lub produktu?

Zapisując się na nasze szkolenie Obliczanie śladu węglowego organizacji lub produktu dowiesz się:

 • jakie obecnie zauważalne są zmiany klimatu,
 • co kryje się za podstawowymi definicjami związanymi z obliczaniem śladu węglowego,
 • jak należy obliczać ślad węglowy organizacji i produktu wg standardu GHG Protocol,
 • czym są emisje bezpośrednie i pośrednie,
 • czym są emisje upstream i downstream,
 • jak sporządzić raport z obliczeń,
 • z jakich źródeł warto korzystać przy obliczaniu emisji CO2,
 • jak skutecznie korzystać z narzędzia przyśpieszającego obliczenia.

W trakcie kursu będzie można zadawać nawet najtrudniejsze pytania, na które z chęcią odpowie osoba prowadząca. 

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

Kurs Obliczanie śladu węglowego organizacji lub produktu skierowany jest przede wszystkim do:

 • specjalistów ochrony środowiska,
 • pełnomocników systemu zarządzania,
 • specjalistów ds. zrównoważonego rozwoju i CSR/ESG,
 • kadry zarządzającej,
 • pracowników chcących poszerzyć swoje kompetencje z tej właśnie dziedziny.

Ponadto na szkolenie może się zapisać każdy, kogo interesuje niniejsza tematyka. 

Dostępne terminy i miejsce szkolenia

Najbliższy termin szkolenia Obliczanie śladu węglowego organizacji lub produktu przypada 25 marca 2024 roku. Zajęcia odbywają się online na platformie internetowej, która umożliwia sprawne komunikowanie się wykładowcy z uczestnikami. Na kurs można wysłać zgłoszenie indywidualne albo zgłoszenie firmowe. Możliwe jest także zorganizowanie kursu na zlecenie osób zainteresowanych. Serdecznie zapraszamy!