Przejdź do treści
Czy do deklaracji INTRASTAT dołączam inne dokumenty?
16 marca 2023

Do zgłoszenia INTRASTAT-PRZYWÓZ nie dołączamy żadnych dokumentów, na podstawie których deklarowane są dane (kopii faktur, listów przewozowych, dokumentów wysyłkowych, rachunków ubezpieczeniowych i.t.p.)

Dokumenty takie powinny być przechowywane w siedzibie firmy bądź w siedzibie przedstawiciela przez okres 3 lat.

                                                    Artykuł 51-UKC

      Przechowywanie dokumentów i innych informacji;

  1. Dla potrzeb kontroli celnych osoba, której to dotyczy przechowuje przez okres, co najmniej trzech lat dokumenty i informacje, o których mowa w art. 15 ust. 1, na dowolnym nośniku dostępnym organom celnym i akceptowanym przez nie.