Przejdź do treści
Certyfikat Kompetencji Zawodowych w transporcie drogowym
1 lutego 2022

Założenie firmy transportowej, czy spedycyjnej wiąże się z posiadaniem wielu uprawnień i zezwoleń. Bez tego ani rusz. Są one konieczne do tego, by takie przedsiębiorstwo mogło funkcjonować. Nie może się to obejść również bez Certyfikatu Kompetencji Zawodowych przewoźników drogowych. Czym jest i dlaczego warto go uzyskać? Tego dowiesz się z dalszej części artykułu.

Co to jest certyfikat kompetencji zawodowych?

Jest to dokument potwierdzający odpowiednie przygotowanie osoby, która się o niego ubiega w zakresie obowiązków spoczywających na przewoźniku drogowym. Wydanie Certyfikatu Kompetencji Zawodowych pozwoli Ci otrzymać licencję na prowadzenie firmy transportowej. Zanim podejdziesz do egzaminu, musisz posiąść obszerną wiedzę, a także umiejętność związane z branżą, w której chcesz pracować. Jeśli zależy Ci na jego zdaniu, skorzystaj z doświadczenia naszych mentorów, wybierając kurs pod Certyfikat Kompetencji Zawodowych PRESTIGE.

Kto musi posiadać Certyfikat Kompetencji Zawodowych?

Zagadnienie to powinno szczególnie zainteresować osoby, które prowadzą działalność związaną z wykonywaniem przewozu drogowego. Bezwarunkowo Certyfikat Kompetencji Zawodowych musi posiadać przynajmniej jedna osoba z zarządu firmy. Mówimy tu nie tylko o właścicielach, ale również udziałowcach, czy prezesach. Choć w tym ro

ku zasada ta uległa zmianie. Zdarza się, że Certyfikat Kompetencji Zawodowych jest „użyczany” przez osoby, które go posiadają do celów wykonywania działalności gospodarczej. Jednak wiąże się to comiesięcznymi kosztami, które w skali roku znacznie przekraczają wartość certyfikatu i szkolenia przygotowującego do egzaminu. Dlatego przed skorzystaniem z oferty „użyczenia” warto zastanowić się, czy jest to rzeczywiście opłacalne. Ponadto osoby korzystające z tego typu rozwiązań narażone są na:

 • Kary finansowe nakładane przez organy kontrolujące firmę,
 • Niebezpieczeństwo związane z możliwą rezygnacją osoby posiadającej CKZ z pełnionej funkcji.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy przedsiębiorca, zajmujący się transportem drogowym z pomocą pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej trzy i pół tony, musi posiadać CKZ lub przyjąć do pracy osobę posiadającą taki dokument. Aby uzyskać certyfikat kompetencji zawodowych w zakresie transportu drogowego należy najpierw zdać egzamin.

Kto organizuje i jak wygląda egzamin na Certyfikat Kompetencji Zawodowych w transporcie drogowym?

Egzamin na Certyfikat Kompetencji Zawodowych organizowany przez Instytut Transportu Samochodowego składa się z dwóch części – praktycznej i teoretycznej. Każda z nich trwa 2 godziny. Pierwsza zazwyczaj dotyczy obliczania czasu pracy kierowcy, obliczania kosztów leasingu lub zadań z zakresu kadr i płac. Z reguły są to dwa zadania. Natomiast druga wymaga od osoby podchodzącej do egzaminu znajomości przepisów prawa związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa transportowego. Znajdziesz w niej 64 pytania. Aby przystąpić do egzaminu, musisz złożyć wniosek o wydanie certyfikatu. W tym celu należy wysłać go do ITS w Warszawie. Trzeba to zrobić nie później niż 24 dni przed dniem egzaminu. Aby zdać egzamin, musisz uzyskać minimum 60% punktów z każdej części. Zakres zagadnień objętych egzaminem czerpie z:

 • Prawa cywilnego,
 • Prawa międzynarodowego transportu rzeczy i osób,
 • Prawa pracy,
 • Prawa podatkowego,
 • Prawa handlowego,
 • Prawa celnego i dewizowego,
 • Bezpieczeństwa ruchu
 • Standardów technicznych pojazdów do przewozu osób i rzeczy,
 • Rachunkowości i sprawozdawczości finansowej firmy,
 • Organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą.

Jeśli nie zaliczysz egzaminu, będziesz mógł złożyć wniosek do ITS o egzamin poprawkowy. Za kolejną próbę zapłacisz 500 zł.

Z testu teoretycznego wyjątkowo mogą zostać częściowo lub całkowicie zwolnione osoby, które są absolwentami:

 • studiów drugiego stopnia (potrzebny dyplom ukończenia studiów wyższych)
 • jednolitych studiów magisterskich (potrzebny dyplom ukończenia studiów wyższych),
 • studiów podyplomowych (potrzebne świadectwo ukończenia studiów podyplomowych),

obejmujących niektóre lub wszystkie zagadnienia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009. Potwierdzenie ukończenia wspomnianych szkół należy dołączyć do wniosku składanego w ITS Warszawa.

Informacje o miejscu, terminie oraz zakresie egzaminu uzyskasz od Instytutu Transportu Samochodowego.

 Jaki jest koszt egzaminu na Certyfikat Kompetencji Zawodowych?

Egzamin jak widać, nie należy do najłatwiejszych, dlatego warto się do niego odpowiednio przygotować. Wybierając kurs pod Certyfikat Kompetencji Zawodowych w transporcie drogowym oferowany przez PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia, zyskujesz rzetelną wiedzę i wsparcie profesjonalistów prowadzących szkolenie.

Aktualnie koszt uzyskania certyfikatu wynosi 800 zł.

 • 500 zł — egzamin
 • 300 zł — wydanie dokumentu

Za każdy moduł, z którego egzaminowana osoba zostanie zwolniona, odejmowana jest kwota 50 zł. W przypadku całkowitego zwolnienia z części teoretycznej pobierana jest jedynie opłata za wydanie dokumentu.

Jeśli chcesz poznać daty najbliższych egzaminów i wiedzieć, w jakich miastach się odbywają, wejdź na stronę ITS — Plan egzaminów.

Warto wspomnieć o tym, że podstawą prawną wydawania Certyfikatów Kompetencji Zawodowych w transporcie drogowym jest Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.