Przejdź do treści
Bezpieczeństwo eksploatacji i użytkowania maszyn szkolenie
23 marca 2022

W każdym zawodzie występują odpowiednie normy zachowania zasad bezpieczeństwa oraz higieny pracy. Kwestie te są szczególnie ważne wtedy, kiedy narzędziem pracy są urządzenia mechaniczne. Właściwie nie sposób sobie wyobrazić funkcjonowania przedsiębiorstwa bez bezpiecznego użytkowania maszyn. Dlatego też PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia serdecznie zaprasza na szkolenie pod tytułem „bezpieczeństwo eksploatacji i użytkowania maszyn”.

Słów kilka o obsłudze urządzeń technicznych

Urządzenia techniczne mają to do siebie, że do ich obsługi niezbędny jest pewien zasób wiedzy oraz umiejętności. Nawet jeśli ktoś ma wrodzony talent to mimo wszystko najlepszym przygotowaniem dla pracownika będzie odbycie merytorycznego i profesjonalnego szkolenia. Bardzo ważne jest to, aby kadry kierownicze oraz nadzorcze dysponowały źródłami informacji dotyczących eksploatacji urządzeń technicznych.

 Co daje kurs „bezpieczeństwo eksploatacji i użytkowania maszyn”?

Jak wygląda nasz program szkolenia? Głównym i ogólnym celem kursu, prowadzonego przez firmę PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie jest przekazanie kursantom wiedzy na temat przepisów prawnych regulujących zasady eksploatacji maszyn. Chodzi tutaj o Dyrektywę maszynową 2006/42/ oraz o Dyrektywę narzędziową 2009/104/WE. Oczywiście brzmi to bardzo ogólnie, dlatego przyjrzyjmy się szkoleniu w szczegółach.

 Jak prawo reguluje bezpieczeństwo eksploatacji maszyn?

W tej części szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę z takich dziedzin jak:

 • system oceny zgodności dla maszyn – co to jest oznakowanie CE, jak ważna jest rola importera i producenta maszyn, czym jest deklaracja zgodności, jak wygląda instrukcja użytkowania, jakie dokumenty techniczne są potrzebne,
 • normy zharmonizowane
 • system bezpieczeństwa maszyn,
 • wymagania zasadnicze oraz minimalne dla maszyn – w tym wiedza nt. maszyn szczególnie niebezpiecznych i zespolonych,
 • ogólne przepisy BHP – regulujące bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń technicznych w pracy,
 • przepisy branżowe

Jakie są obowiązki w zakresie eksploatacji maszyn i urządzeń?

Ten segment szkolenia przewiduje przekazanie następującej wiedzy:

 • obowiązki pracodawcy oraz osoby kierującej – w obsłudze urządzeń technicznych nadzór sprawują odpowiednio wykwalifikowani pracownicy,
 • obowiązki pracownika – dotyczą osoby bezpośrednio obsługującej maszyny,
 • konsekwencje karne i wykroczeniowe – kogo, w związku z niebezpieczną eksploatacją maszyn odpowiedzialność karna dotyczy,
 • uprawnienia kwalifikacyjne do obsługi maszyn.

Bardzo uważna uwaga! Powyższe aspekty zwracają uwagę m.in. na to, aby zachować odpowiednią ochronę zdrowia pracowników zatrudnionych przy obsłudze maszyn.

Co może zrobić Państwowa Inspekcja Pracy?

Tutaj kursant dowie się o:

 • uprawnieniach kontrolnych i nadzorczych PIP,
 • środkach prawnych wydawanych w trakcie kontroli oraz po jej zakończeniu.

Jak w praktyce wygląda dostosowanie maszyn do minimalnych wymagań?

W tej części uczestnicy dowiedzą się m.in.:

 • jak wygląda modernizacja oraz modyfikacja maszyn-bezpieczeństwo maszyn opiera się przede wszystkim na dobrym stanie maszyn oraz na ich prawidłowym funkcjonowaniu,
 • co to jest i na czym polega procedura dostosowawcza,
 • jaką rolę odgrywają Polskie Normy w tym temacie,
 • w jaki sposób dokonać racjonalnej oceny ryzyka zawodowego, ponoszonego przez personel,
 • jak powinien wyglądać skład zespołu odpowiedzialnego za oględziny maszyn,
 • czym są listy kontrolne,
 • jaką rolę pełnią raporty z audytów bezpieczeństwa.

Oprócz powyższych aspektów uczestnicy poznają przykłady, w jaki sposób realizować minimalne wymagania dla wybranych grup maszyn i urządzeń technicznych.

Jak groźne może być niedostosowanie się do minimalnych wymagań?

Ten segment będzie swoistym przestrzeżeniem dla kursantów. Poznają oni bowiem przykłady, gdzie różne niedostosowanie do wymagań minimalnych było wielokrotnie przyczyną groźnych wypadków w pracy. Warto zawsze pamiętać, iż takie tragiczne wydarzenia to nie tylko wpływ na cały zakład pracy, ale też osobista tragedia członków rodziny i bliskich poszkodowanego pracownika.

 Dla kogo to szkolenie?

Nasze szkolenie z zakresu bezpieczeństwa eksploatacji maszyn posiada pewną docelową grupę odbiorców. Chodzi tu o taką grupę osób, którym to szkolenie przyniesie wymierne korzyści, a także będzie wiązało się ściśle z ich pracą. Dlatego też z naszego kursu może skorzystać każdy, kto jest odpowiedzialny za utrzymanie parku maszynowego. Niewątpliwie wiedza ze szkolenia przyda się także kierownikom oraz osobom zatrudnionym jako służby techniczne czy też służby utrzymania ruchu. Chcemy także trafić do inspektorów oraz specjalistów BHP, a także do społecznych inspektorów pracy.

Szczegóły dotyczące szkolenia

Dla osób zainteresowanych szkoleniem istotne będą podstawowe informacje dotyczące całego kursu. Dzięki temu, że kurs odbywa się w formie online, uczestniczyć w nim może każdy zainteresowany, niezależnie od tego, jaki rejon w Polsce zamieszkuje. Mowa tu nie tylko o samym udziale w webinarium, czyli szkoleniu w formie online. Kursant otrzyma także dostęp do platformy e-learningowej oraz dostęp do autorskich materiałów szkoleniowych. Ponadto każdy uczestnik już po zakończeniu kursu otrzyma certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.