PLANER
logotyp-prestige-eck

Ludzie zazwyczaj pozbawiają się swojej siły, myśląc, że żadnej siły nie mają.Alice Walker

Menu

„ABC informacji publicznej i zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł w aspekcie praktycznym.”

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Prawo, Szkolenia dla JST

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

INFORMACJA PUBLICZNA:
Podczas szkolenia zostaną poruszone liczne aspekty związane z zasadami udostępniania informacji publicznej, między innymi wyjaśnione zostaną kwestie związane z pojęciem informacji prostej i przetworzonej, zasad udostępniania informacji publicznej oraz podstawy prawne odmowy udostępnienia informacji publicznej. Uczestnicy dowiedzą się w jakiej formie należy udostępniać informację publiczną, kiedy można naliczyć opłatę za formę udostępnienia informacji publicznej oraz jak postępować z wnioskiem anonimowym. W drugiej części szkolenia omówione zostaną zasady udostępniania informacji sektora publicznego oraz tendencje ustawodawcy w zakresie wdrożenia przepisów dotyczących jawności życia publicznego.
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE:
Szkolenie będzie prowadzone w formie wykładu popartego praktycznymi przykładami z zakresu tematyki szkolenia. Podczas zajęć zostaną omówione przykładowe regulaminy zamówień publicznych do 130 000 zł z uwzględnieniem zasad wynikających z ustawy o finansach publicznych. Uczestnicy zdobędą wiedzę praktyczną, w jaki sposób prowadzić postępowania do kwoty 130 000 zł w tak, aby nie narazić się na zarzut naruszenia dyscypliny finansów publicznych.W trakcie szkolenia zostaną omówione również zasady zabezpieczenia zamówienia publicznego w umowach cywilnych (przykładowe zapisy w umowach odnoszące się do kar umownych, zwłoki, opóźnienia, zasad ogólnych dochodzenia roszczeń).

Cele i korzyści szkolenia

INFORMACJA PUBLICZNA:
Celem szkolenia jest zapoznanie, w jakiej formie należy udostępniać informację publiczną, kiedy można naliczyć opłatę za formę udostępnienia informacji publicznej oraz jak postępować z wnioskiem anonimowym wraz z zasadami prawnymi.
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE:
Celem szkolenia będzie praca z przykładowymi regulaminami zamówień publicznych do 130 000 zł. z uwzględnieniem zasad wynikających z ustawy o finansach publicznych, oraz zdobycie  wiedzy praktycznej, w jaki sposób prowadzić postępowania do kwoty 130 000 zł w tak, aby nie narazić się na zarzut naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Adresaci szkolenia
 • instytucje publiczne
 • urzędy wojewódzkie
 • urzędy marszałkowskie
 • ministerstwa
 • spółki samorządowe
 • spółki państwowe
 • placówki oświatowe
 • urzędy gmin
 • starostwa powiatowe
Program szczegółowy szkolenia

INFORMACJA PUBLICZNA:

 • Pojęcie informacji publicznej w rozumieniu przepisów prawa
 • Podmioty zobowiązane do udostępniania informacji publicznej
 • Kto może wnioskować o informację publiczną
 • Gdzie szukać informacji publicznej
 • Pojęcie informacji prostej i przetworzonej
 • Szczególnie istotny interes publiczny – czym jest
 • Zasady udostępniania informacji publicznej

– terminy na udostępnienie informacji publicznej

– forma wniosku o udostępnienie informacji publicznej, a forma odpowiedzi

– opłaty za udostępnienie informacji publicznej

– anonimowy wniosek w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej – zasady postępowania

 • Odmowa udzielenia informacji publicznej – elementy decyzji administracyjnej, przesłanki odmowy udostępnienia informacji publicznej
 • Droga odwoławcza od decyzji odmownej w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej
 • Przesłanki odpowiedzialności za nie udostępnienie informacji publicznej
 • Pojęcie informacji sektora publicznego
 • Zasady udostępniania informacji sektora publicznego
 • Odmowa udostępnienia informacji sektora publicznego – przesłanki odmowy
 • Wzajemne korelacje pomiędzy ustawą o dostępie do informacji publicznej, a ustawą o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego
 • Tendencje ustawodawcy – ustawa o jawności życia publicznego
 • Podsumowanie szkolenia, pytania uczestników

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE:

 • Czym są zamówienia publiczne do 130 000 zł
 • Omówienie aktów prawnych odnoszących się do zamówień publicznych do 130 000 zł

-PZP

-ustawa o finansach publicznych

-ustawa o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych

-kodeks cywilny

 • Jak „prowadzić” zamówienia do 130 000 zł
 • Omówienie przykładowych procedur wewnętrznych – regulaminów zamówień publicznych do 130 000 zł
 • Dobry regulamin – jak stworzyć
 • Potrzeby jednostki, a wewnętrzne procedury
 • Jak uniknąć zarzutu naruszenia dyscypliny finansów publicznych
 • Jak właściwe szacować wartość zamówienia

-szacowanie dostaw i usług

-szacowanie robót budowlanych

 • Jak uniknąć zarzutu dzielenia zamówienia
 • Obiektywne aspekty przy dzieleniu zamówienia – omówienie przykładów
 • Postępowanie do 130 000 zł – krok po kroku jak przeprowadzić
 • Zagrożenia przy prowadzeniu zamówień publicznych do 130 000 zł
 • Jak dokumentować postępowania do 130 000 zł
 • Konstrukcja umów przy zamówieniach do 130 000 zł
 • Podsumowanie szkolenia
 • Pytania uczestników
Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Eksperci - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie. Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.

Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

 • planowania i realizacji szkoleń oraz

 • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.
Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.

Dodatkowe informacje

  Masz pytanie? Napisz do nas!

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Treść wiadomości

  TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

  Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: [email protected]

  Szkolenie dostępne na zamówienie

  zapraszamyP

  Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

  Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

  FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

   


  KONKURENCYJNE CENY

  Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
  Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


  DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności.


  DYPLOM UKOŃCZENIA SZKOLENIA sygnowany logo PRESTIGE Europejskiego Centrum Kształcenia.


  ·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


  Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

  Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

  Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


  Tekst alternatywny


  Źródło: Nowa definicja MŚP


  Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

  Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
  Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

  https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

  aktualne usługi

  https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

  Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

  Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

   

   

  Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

  Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

  – wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
  – znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
  – zatrudnienia osób niepełnosprawnych
  – wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
  – wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
  – poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
  – uzyskanego wcześniej wsparcia

  Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

  Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

  SYLWIA JASIŃSKA
  – główny specjalista ds. organizacji szkoleń
  tel. (48) 32 738 51 91
  e-mail: Włącz javascript

  MAŁGORZATA KLIMAS
  – manager ds. kluczowych klientów
  tel. (48) 32 738 51 90
  tel. kom. 508 147 055
  e-mail: Włącz javascript

  Aleksandra Pomazanka
  – specjalista ds. projektów szkoleniowych
  tel. (48) 32 738 51 90
  e-mail: Włącz javascript

   

  Niniejsza oferta, a w szczególności program szkolenia podlegają ochronie na mocy prawa autorskiego. Właścicielem praw autorskich jest PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora jest zabronione. Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszelkie osoby reprodukujące zawarte w ofercie i programie szkolenia informacje we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i zgody właściciela praw autorskich podlegały będą odpowiedzialności karnej.

  Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
  Unikalne cechy i korzyści ze spotkania