PLANER
logotyp-prestige-eck

Celem wykształcenia nie jest napełnienie umysłu człowieka faktami; zadaniem jest nauczyć go, jak ma używać umysłu do … myślenia. A często zdarza się, że człowiek lepiej umie myśleć, nie będąc krępowany wiedzą przeszłości.Henry Ford

Menu

„ABC informacji publicznej i zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł w aspekcie praktycznym.”

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Prawo, Szkolenia dla JST

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

INFORMACJA PUBLICZNA:
Podczas szkolenia zostaną poruszone liczne aspekty związane z zasadami udostępniania informacji publicznej, między innymi wyjaśnione zostaną kwestie związane z pojęciem informacji prostej i przetworzonej, zasad udostępniania informacji publicznej oraz podstawy prawne odmowy udostępnienia informacji publicznej. Uczestnicy dowiedzą się w jakiej formie należy udostępniać informację publiczną, kiedy można naliczyć opłatę za formę udostępnienia informacji publicznej oraz jak postępować z wnioskiem anonimowym. W drugiej części szkolenia omówione zostaną zasady udostępniania informacji sektora publicznego oraz tendencje ustawodawcy w zakresie wdrożenia przepisów dotyczących jawności życia publicznego.
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE:
Szkolenie będzie prowadzone w formie wykładu popartego praktycznymi przykładami z zakresu tematyki szkolenia. Podczas zajęć zostaną omówione przykładowe regulaminy zamówień publicznych do 130 000 zł z uwzględnieniem zasad wynikających z ustawy o finansach publicznych. Uczestnicy zdobędą wiedzę praktyczną, w jaki sposób prowadzić postępowania do kwoty 130 000 zł w tak, aby nie narazić się na zarzut naruszenia dyscypliny finansów publicznych.W trakcie szkolenia zostaną omówione również zasady zabezpieczenia zamówienia publicznego w umowach cywilnych (przykładowe zapisy w umowach odnoszące się do kar umownych, zwłoki, opóźnienia, zasad ogólnych dochodzenia roszczeń).

Cele i korzyści szkolenia

INFORMACJA PUBLICZNA:
Celem szkolenia jest zapoznanie, w jakiej formie należy udostępniać informację publiczną, kiedy można naliczyć opłatę za formę udostępnienia informacji publicznej oraz jak postępować z wnioskiem anonimowym wraz z zasadami prawnymi.
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE:
Celem szkolenia będzie praca z przykładowymi regulaminami zamówień publicznych do 130 000 zł. z uwzględnieniem zasad wynikających z ustawy o finansach publicznych, oraz zdobycie  wiedzy praktycznej, w jaki sposób prowadzić postępowania do kwoty 130 000 zł w tak, aby nie narazić się na zarzut naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Adresaci szkolenia
 • instytucje publiczne
 • urzędy wojewódzkie
 • urzędy marszałkowskie
 • ministerstwa
 • spółki samorządowe
 • spółki państwowe
 • placówki oświatowe
 • urzędy gmin
 • starostwa powiatowe
Program szczegółowy szkolenia

INFORMACJA PUBLICZNA:

 • Pojęcie informacji publicznej w rozumieniu przepisów prawa
 • Podmioty zobowiązane do udostępniania informacji publicznej
 • Kto może wnioskować o informację publiczną
 • Gdzie szukać informacji publicznej
 • Pojęcie informacji prostej i przetworzonej
 • Szczególnie istotny interes publiczny – czym jest
 • Zasady udostępniania informacji publicznej

– terminy na udostępnienie informacji publicznej

– forma wniosku o udostępnienie informacji publicznej, a forma odpowiedzi

– opłaty za udostępnienie informacji publicznej

– anonimowy wniosek w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej – zasady postępowania

 • Odmowa udzielenia informacji publicznej – elementy decyzji administracyjnej, przesłanki odmowy udostępnienia informacji publicznej
 • Droga odwoławcza od decyzji odmownej w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej
 • Przesłanki odpowiedzialności za nie udostępnienie informacji publicznej
 • Pojęcie informacji sektora publicznego
 • Zasady udostępniania informacji sektora publicznego
 • Odmowa udostępnienia informacji sektora publicznego – przesłanki odmowy
 • Wzajemne korelacje pomiędzy ustawą o dostępie do informacji publicznej, a ustawą o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego
 • Tendencje ustawodawcy – ustawa o jawności życia publicznego
 • Podsumowanie szkolenia, pytania uczestników

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE:

 • Czym są zamówienia publiczne do 130 000 zł
 • Omówienie aktów prawnych odnoszących się do zamówień publicznych do 130 000 zł

-PZP

-ustawa o finansach publicznych

-ustawa o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych

-kodeks cywilny

 • Jak „prowadzić” zamówienia do 130 000 zł
 • Omówienie przykładowych procedur wewnętrznych – regulaminów zamówień publicznych do 130 000 zł
 • Dobry regulamin – jak stworzyć
 • Potrzeby jednostki, a wewnętrzne procedury
 • Jak uniknąć zarzutu naruszenia dyscypliny finansów publicznych
 • Jak właściwe szacować wartość zamówienia

-szacowanie dostaw i usług

-szacowanie robót budowlanych

 • Jak uniknąć zarzutu dzielenia zamówienia
 • Obiektywne aspekty przy dzieleniu zamówienia – omówienie przykładów
 • Postępowanie do 130 000 zł – krok po kroku jak przeprowadzić
 • Zagrożenia przy prowadzeniu zamówień publicznych do 130 000 zł
 • Jak dokumentować postępowania do 130 000 zł
 • Konstrukcja umów przy zamówieniach do 130 000 zł
 • Podsumowanie szkolenia
 • Pytania uczestników
Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.




  Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

  • planowania i realizacji szkoleń oraz

  • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.


Możliwości uzyskania dofinansowania do 80% z BUR na swój udział w szkoleniu, zobacz więcej:
BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH Z PRESTIGE ECK

Formularz kontaktowy

  Napisz wiadomość

  Imię i nazwisko (dobrowolne)

  Adres email (dobrowolne)

  Numer telefonu (dobrowolne)

  Treść wiadomości

  TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27 w celu kontaktu; RODO

  Dodatkowe informacje
  Szkolenie dostępne na zamówienie

  Organizujemy również szkolenia in company, czyli szkolenia i kursy na zamówienie.

  Przy realizacji szkoleń na zamówienie terminy i lokalizacje uzgadniamy bezpośrednio z klientem.

  Nasz doradca bada potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej, oczekiwania i potrzeby.

  Pobierz Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowychalbo skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie.
  FIPS (DOC) – pobierz
  FIPS (PDF) – pobierz
  Narzędzie do przygotowania profesjonalnego szkolenia.
  Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

  Niniejsza oferta, a w szczególności program szkolenia podlegają ochronie na mocy prawa autorskiego. Właścicielem praw autorskich jest PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora jest zabronione. Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszelkie osoby reprodukujące zawarte w ofercie i programie szkolenia informacje we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i zgody właściciela praw autorskich podlegały będą odpowiedzialności karnej.

  Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
  Unikalne cechy i korzyści ze spotkania