PLANER

Jeśli spojrzeć z perspektywy tysięcy lat, to zyskaliśmy ogromną władzę nad światem, ale raczej nie przełożyło się to na większe niż w epoce kamienia łupanego poczucie szczęścia wśród ludziYuval Noah Harari

Menu

ZARZĄDZANIE ZAOPATRZENIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Rozwój menedżerski, Sprzedaż, zakupy, Logistyka, transport, spedycja

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Zaopatrzenie jest pierwszym etapem zarządzania łańcuchem dostaw w każdym przedsiębiorstwie, w zakresie przepływów materiałowych.
Ale to nie zaopatrzenie decyduje co kupić, ile kupić i na kiedy kupić. Służby zaopatrzenia realizują zapotrzebowania materiałowe innych komórek przedsiębiorstwa, więc ich decyzyjność musi sprowadzać się do ustalenia źródeł zakupów, wyboru dostawców, negocjowania warunków zakupu, określania wielkości pojedynczych zamówień i terminów ich realizacji oraz oprzyrządowania dokumentacyjnego zakupów.
Dlatego służby zaopatrzenia muszą na bieżąco aktualizować swoją wiedzę między innymi na temat aktualnego popytu i jego zmienności, uwarunkowań kosztowych zarządzania zapasami, konsekwencji braku zapasu, czy też zmienności rynku zaopatrzenia.
Cele i korzyści szkolenia
Pokazanie wpływów otoczenia na zaopatrzenie; omówienie systemów planowania dostaw
i systemów wspomagających zaopatrzenie oraz systemów organizacji i zarządzania zaopatrze­niem jak również mierników oceny działalności zaopatrzenia.
Nabyte umiejętności:
Uczestnik pozna metody prowadzenia analizy działań zaopatrzenia (jakość, koszty, czas, niezawodność), analizy potrzeb, pozyskania informacji o materiałach i dostawcach, zastosowania narzędzi automatycznej identyfikacji.
Adresaci szkolenia

Szkolenie kierowane jest do:

 • planistów potrzeb materiałowych
 • pracowników działów zakupów
 • osób zajmujących się controllingiem w obszarze zaopatrzenia, jak również do ich przełożonych
Program szczegółowy szkolenia

1. Rynek zaopatrzenia a potrzeby przedsiębiorstwa          

 • Otoczenie gospodarcze i czynniki wpływu na sposoby pozyskania surowców i materiałów
 • Ocena warunków rynku zaopatrzenia
 • Sposoby zaopatrzenia (single sourcing, multiple sourcing)
 • Analiza danych dostawcy i metody oceny, kryteria selekcji i oceny konkurencyjności dostawców
 • Procedury zamówień i sposoby ofertowania
 • Negocjacje i zakup
 • Uwarunkowania wewnętrzne zaopatrzenia przedsiębiorstwa

2. Cele i mierniki działalności zaopatrzenia

 • Cele zaopatrzenia przedsiębiorstwa
 • Analiza wyników działań pozyskania i zaopatrzenia (jakość, koszty, czas, organizacja i niezawodność dostaw) i mierniki wykonania działań zaopatrzenia
 • Planowanie i prognozowanie potrzeb materiałowych
 • Specyfikacja zaopatrzenia w systemie potrzeb materiałowych

Ćwiczenie praktyczne: opracowanie i obliczanie prognoz zapotrzebowań materiałowych różnymi sposobami i ustalanie wielkości pojedynczej dostawy.

3. Planowanie dostaw i obsługa procesu zamawiania

 • Proces i procedura składania zamówień do dostawcy
 • Kontrakt zaopatrzeniowy i warunki jego realizacji
 • Realizacja dostaw i operacje przyjęcia zaopatrzenia (procedury odbioru) oraz obsługa zwrotów
 • Zastosowanie narzędzi automatycznej identyfikacji w procesie zaopatrzenia – systemy identyfikacji, kody kreskowe, EPC (RFID), etykiety logistyczne
 • Ocena wyników dostaw i jakości dostawcy, rozwój współpracy z dostawcą

Ćwiczenie praktyczne: analiza błędów i odchyleń w dostawach, kalkulacja wielkości błędów na potrzeby określania zapasów bezpieczeństwa

4. Systemy IT wspomagania działalności zaopatrzenia

 • Żródła informacji o materiałach i dostawcach – serwisy informacyjne, katalogi elektroniczne
 • Systemy gospodarki materiałowej, bazy danych i kartoteki materiałowe
 • Systemy IT w planowaniu, sterowaniu i monitorowaniu działań zaopatrzenia, systemy raportowania
 • Systemy komunikacji i współpracy z dostawcą, wymiana dokumentów elektronicznych, platformy zakupowe i portale zarządzania zaopatrzeniem

5. Organizacja i zarządzanie pracą zaopatrzenia

 • Wpływ zaopatrzenia na działalność przedsiębiorstwa, analiza głębokości wpływu zakłóceń
 • Analiza ABC i XYZ w zarządzaniu bezpieczeństwem materiałowym
 • Organizacja procesowa działań zaopatrzenia
 • System mierników kompleksowej oceny zaopatrzenia
 • Analiza potrzeb, efektywność i planowanie zasobów zaopatrzenia
 • Analiza kosztów w procesie zaopatrzenia, Analiza Wartości, Teoria Ograniczeń, Lean Manufacturing

Ćwiczenie praktyczne: podejmowanie decyzji zakupowych oraz kalkulacja kosztów realizacji dostaw na podstawie założenia do zajęć.

Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Eksperci - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie. Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.

Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

 • planowania i realizacji szkoleń oraz

 • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.
Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.

Dodatkowe informacje

16 godzin dydaktycznych, w tym 6 godzin warsztatów i ćwiczeń.

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania