PLANER
logotyp-prestige-eck

Wzajemnie zasilamy się dobrem, wzajemnie przygaszamy się złem.Mieczysław Maliński

Menu

NOWOŚĆ

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI – praktyczny przegląd zasad, technik i standardów.

Termin: 22-09-2021 - 24-09-2021

Do rozpoczęcia: 1 dni Kategoria: Rozwój menedżerski, Ekonomia, finanse, Jakość

Liczba godzin dydaktycznych: 21 (3 dni)

Miasto: Ustroń

Cena: PROMOCYJNA: 1990 zł brutto

Hotel: śląskie, SPA & Wellness HOTEL DIAMENT****, USTROŃ

Korzyści dla uczestników:

Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania projektami, poprzez wnikliwą analizę studiów przypadków, praktyczne ćwiczenia oraz zapoznanie z przykładami konkretnych rozwiązań, dających się bezpośrednio zastosować w pracy. Program tego szkolenia zapewnia kompleksową wiedzę i praktyczne umiejętności, poprzez etap przygotowawczy, na którym definiujemy wymogi projektu, opracowanie struktury i logistyki realizacyjnej, system weryfikacji, aż po zamknięcie i rozliczenie projektu.

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę i umiejętności:

 • Jak korzystać z podstawowych koncepcji, umiejętności i technik zarządzania projektem
 • Dopasowywać cele i założenia projektu do jasno sprecyzowanych potrzeb otoczenia projektu
 • Opracowywać strukturę podziału pracy
 • Stawiać realistyczne, wymierne cele i zapewniać pozytywne efekty
 • Szacować koszty i terminy przy zastosowaniu prostych i sprawdzonych technik
 • Opracowywać i wdrażać niezawodny system kontroli projektu

 Uczestnik po szkoleniu powinien:

 • Potrafić założyć nowy projekt
 • Zdefiniować fazy, działania, zadania oraz kamienie milowe projektu
 • Zdefiniować zależności pomiędzy zadaniami
 • Ustalać harmonogram realizacji zadań
 • Zdefiniować ścieżkę bazową i krytyczną projektu
 • Zdefiniować zasoby projektu oraz przyporządkować dla nich zadania

 

Cele i korzyści szkolenia
Uczestnicy zapoznają się z zasadami i technikami:
Zarządzania czasem (zależności, terminowość, kolejność, spójność działań),
Zarządzania kosztami (kontrola realizacji budżetu -podejście procesowe), zarządzanie, jakością (walidacja dostaw, przeglądy projektu).
Omówione zostaną i przećwiczone na bazie studiów przypadków, metody i procedury.
Przedstawione podczas tego szkolenia, techniki i narzędzia będą miały zastosowanie w zarządzaniu na każdym etapie cyklu życia projektu, w ramach ustalonych uwarunkowań organizacyjnych i finansowych oraz przy optymalnym wykorzystaniu zespołu projektowego.
Uczestnicy szkolenie uzyskają odpowiedzi między innymi na następujące pytania:
 • Czym jest projekt, na czym polegają jego cechy charakterystyczne i co z tego wynika dla praktyki realizacyjnej
 • Co jest najistotniejsze w zarządzaniu projektem
 • Czym są i na czym polegają standardy zarządzania projektami
 • Jak wykorzystywać w praktyce wiedzę dotyczącą procesów biznesowych w projekcie
 • Jak kontrolować i organizować rozpoczęcie, rozwinięcie i zakończenie projektu
 • Za pomocą, jakich procedur i technik przeprowadzać regularne przeglądy postępów prac w stosunku do planu i założeń biznesowych
 • Z czego wynikają kłopoty i porażki projektów
 • Na czym polega znaczenie i w jaki sposób wykorzystywać tzw. elastyczne punkty decyzyjne
 • Z czego wynika i na czym opiera się funkcjonowanie automatycznej kontroli wszelkich odchyleń od planu
Adresaci szkolenia

Program przeznaczony jest dla pracowników z różnej branży, specjalistów oraz kadry kierowniczej średniego i wyższego szczebla zarządzania w instytucjach publicznych i firmach komercyjnych, oraz wszystkich osobach, które uczestniczą w procesie budowlanym.
Program szkolenia jest każdorazowo dostosowywany do profilu grupy uczestników.
Szkolenie jest skierowane także, do firm i instytucji, które przygotowują lub realizują projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej.

Program szczegółowy szkolenia

Dzień I

1. Wprowadzenie do zarządzania projektem

 • Mity na temat metodyk zarządzania projektami a tzw. zdrowy rozsądek
 • Analiza projektu – podejście PRINCE 2, PCM i PMI
 • Identyfikacja źródeł sukcesów i porażek projektów
 • Analiza problemu i celów projektu-  uzasadnienie biznesowe
 • Cykl życia projektu wg PCM, PMI, PRINCE2 – fazy projektu – etapy techniczne i etapy zarządcze

 2. Definiowanie podstawowych pojęć zarządzania projektem

 • Aktualne trendy w zarządzaniu projektami
 • Systemy i metodyki zarządzania projektem – przegląd wiodących rozwiązań
 • Charakterystyka projektu, jako przedsięwzięcia organizacyjnego
 • Cele projektu – ćwiczenie
 • typy projektów
 • czynności koordynacyjne i kierownicze w ramach projektu
 • warunki wstępne efektywnego zarządzania projektem

 3. Inicjowanie projektu – Obszary w zarządzaniu projektu

 • Konspekt Projektu – Matryca priorytetów
 • Przygotowanie założeń projektu – ćwiczenie praktyczne
 • Planowanie
 • Konstruowanie projektu
 • Strategiczne decyzje projektu
 • Uzasadnienie biznesowe
 • Dokument inicjacji projektu – omówienie i ćwiczenie

4. Budowa zespołu projektowego – Uczestnicy projektu, struktura zespołu,

 • Struktura podziału pracy
 • Szkolenie i doskonalenie zespołu – test sylwetki zawodowej
 • Motywowanie do efektywnej pracy grupowej
 • Metody grupowego rozwiązywania problemów

5. Planowanie projektu – Cykl życia projektu

 • Struktura podziału zadań
 • Planowanie zasobów
 • Metody szacowania czasu trwania i kosztów zadań projektowych
 • Schemat sieciowy projektu (Metoda Ścieżki Krytycznej)
 • Harmonogram projektu (wykres Gantta; Kamienie Milowe)
 • Harmonogram a budżet -podstawowe reguły współzależności
 • Przykład programu komputerowego wspomagającego zarządzanie projektem

 Dzień II

6. Czas realizacji a skuteczność osiągnięcia celów projektu

 • Struktura podziału pracy (PPS/ang. WBS), jej wykorzystanie w planowaniu i kontroli
 • Zadania projektu, zależności między nimi i dodatkowe ograniczenia zadań w czasie
 • Sieć czynności, diagram sieciowy PERT, wykres Gantt’a
 • Harmonogram oparty na datach a harmonogram oparty na sieci czynności
 • Budowa harmonogramu projektu – „wprzód”, „wstecz”
 • Ścieżka krytyczna, zadania krytyczne i podkrytyczne, zapasy czasu
 • Określenie i przydział zasobów, rozwiązywanie problemu przeciążenia zasobów
 • Łańcuch krytyczny, bufor projektu, bufory zasilające i bufory zasobów
 • Zarządzanie czasem w trakcie realizacji projektu – aktualizowanie harmonogramu bieżącego na podstawie informacji o realizacji projektu, zmianach w dostępności zasobów i wymaganiach klienta
 • Ćwiczenie: Planowanie czasu w projekcie

7. Realizacja i kontrola projektu

 • Cele projektu (główne i cząstkowe), tzw. drzewo celów, macierz wzajemnej relacji celów projektu
 • Analiza SWOT – zasady i procedury przygotowania oraz praktycznego wykorzystania
 • Strukturyzacja projektu a struktura organizacyjna (np. technika czarnej skrzynki, diagram sprzężenia zwrotnego, wykres Gantta, PERT)
 • Koszty, przychody, przepływy gotówkowe
 • Przekroje i szacowanie kosztów projektów
 • Budżetowanie, jako narzędzie zarządzania projektem
  standard EVMS (Earned Value Management System)
 • Metoda Earned Value i jej zastosowania
 • Orientacja na korzyści projektu
 • Szacowanie wartości projektu
 • Analiza i wprowadzanie zmian
 • Ćwiczenie DIP – dokument inicjacji projektu

Dzień III

 8. Podstawy zarządzania ryzykiem w projekcie

 • Identyfikacja czynników ryzyka – metodyka FMEA
 • Rodzaje ryzyka w projekcie
 • Kwantyfikacja ryzyka – szacowanie ryzyka
 • Analiza ryzyka – test: Twoja skłonność do ryzyka
 • Plany przeciwdziałania
 • Porażki projektów

 9. Planowanie komunikacji

 • Dystrybucja informacji- test: postawa negocjacyjna
 • Sprawozdawczość
 • Jakość w projekcie
 • Planowanie, jakości
 • Zapewnienie, jakości
 • Sterowanie, jakością
 • Kapitalizacja doświadczeń, zarządzanie wiedzą

10. Zamknięcie projektu

 • Zarządzanie Zmianą w metodyce PRINCE2, PCM i PMI
 • Zamykanie Projektu  –  fazy procesu zamykania projektu
 • Błędy, które popełniamy najczęściej, – czyli kiedy intuicja nas zawodzi
 • Skonsolidowanie wiedzy o metodykach zarządzania projektami w tym, PCM, PMI, PRINCE2

 

 

 

Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Trener biznesu z ogromnym doświadczeniem, praktyk w zakresie zarządzania procesem inwestycyjnym w budownictwie, w procedurze FIDIC, zarządzania projektami w standardach, PRINCE 2, PMI, PCM i zarządzania ryzykiem i komunikacją w projektach.Stały członek i uczestnik paneli grupy „Euromoney”; Ekspert bankowy ds. UE i Jednostek samorządowych w zakresie przedsięwzięć inwestycyjnych z zastosowaniem prawa budowlanego, prawa wodnego, prawa ochrony środowiska i ochrony zabytków, wielokrotny konsultant różnego typu projektów w tym, kontraktów i robót budowlanych.

Specjalizuje się w praktyce i teorii zarządzania projektami w tym budowlanymi, ryzykiem i komunikacją, ze szczególnym uwzględnieniem standardu PRINCE 2 w zakresie skutecznej realizacji projektów i zarządzania ryzykiem.

Ukończył między innymi;

 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego z tytułem magistra,
 • Wydział Zarządzania i informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu z tytułem magistra,
 • Magisterskie Studia Menedżerskie – typu MBA.( Master of Business Administration)

Karierę zawodową zaczynał w administracji państwowej, kierował firmami produkcyjnymi, realizował przedsięwzięcia inwestycyjne. Od wielu lat jest trenerem biznesu.

Miejsce
SPA & Wellness HOTEL DIAMENT **** oraz  HOTEL DIAMENT USTROŃ
ul. Zdrojowa 3
43-450 Ustroń (GPS: N 49°43'06'' E 18°49'35'')
Tel.:+48 33 854 33 91, 33 858 77 15
www.hotelediament.pl


Szkolenie odbędzie się w wyjątkowym miejscu w sercu Beskidów,  niezwykle malowniczej okolicy.
Górski klimat, bliskość przyrody, liczne trasy spacerowe i rowerowe, okoliczne nartostrady w sezonie zimowym. tj. Mała Czantoria, Czantoria, Palenica  to niezapomniane atuty wybranego przez nas luksusowego miejsca szkolenia.
Pokoje z łazienkami zapewniają wszystko, co niezbędne Uczestnikowi prestiżowych szkoleń: TV-Sat, telefon, bezpłatne łącze internetowe, mini bar, sejf, prywatny balkon, urządzenie do parzenia kawy/herbaty i sofę, wyposażenie kuchenne obejmuje zmywarkę i lodówkę. W łazience dostępne są prysznic, wannę spa i szlafroki.

Po szkoleniu zapraszamy na  relaks Wellness, 7 nowoczesnych gabinetów SPA – szeroki wybór masaży, zabiegów pielęgnacyjnych a także gabinet DUO – zabiegi dla par, sauna sucha, sauna parowa, jacuzzi. Polecamy odpoczynek w Strefie Basenowej: basen z gwieździstym niebem, przeciw falą i wodospadem wodnym. Basen połączony jest z letnim tarasem, nadzorowany  przez ratownika WOPR. Ręczniki na basen wydaje ratownik.Hotel zapewnia również :

 • zajęcia fitness w klimatyzowanej sali (aqua fitness, trening na trampolinach, joga, nordic walking)
 • stanowiska do gier X-Box
 • bilard, piłkarzyki
 • stół do tenisa stołowego
 • całoroczny tor tubingowy przy hotelu
 • ścianki wspinaczkowe (ochraniacze, kaski)
Specjalnie dla uczestników szkoleń PRESTIGE ECK  przyjazne ceny z dużym rabatem za nocleg, wraz ze śniadaniem:
 • pokój 1-osobowy: 250 zł brutto
 • pokój 2-osobowy 340 zł brutto
Dojazd:
 • Z centrum miasta spacerem 20-minut do hotelu
 • Taxi kom. +48 692 328 698
 • Stacja kolejowa Polana  spacerem 5-minut od hotelu
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia.

Cena i zapisy

PROMOCYJNA: 1990 zł brutto
Podana wyżej cena zawiera:

 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe i pomocnicze
 • przeprowadzenie szkolenia przez cenionego eksperta
 • konsultacje indywidualne z uczestnikami szkolenia
 • certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych
 • zakwaterowanie  w komfortowych pokojach 2-osobowych (2 noclegi), z pełnym węzłem sanitarnym, TVSAT, telefon, Internet)
 • pełne wyżywienie
 • zorganizowanie czasu wolnego
 • i …. sympatyczną  niespodziankę

Wybierz termin szkolenia

Dodatkowe informacje

  Masz pytanie? Napisz do nas!

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Treść wiadomości

  TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

  Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: [email protected]

  Szkolenie dostępne na zamówienie

  zapraszamyP

  Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

  Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

  FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

   


  KONKURENCYJNE CENY

  Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
  Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


  DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności.


  DYPLOM UKOŃCZENIA SZKOLENIA sygnowany logo PRESTIGE Europejskiego Centrum Kształcenia.


  ·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


  Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

  Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

  Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


  Tekst alternatywny


  Źródło: Nowa definicja MŚP


  Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

  Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
  Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

  https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

  aktualne usługi

  https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

  Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

  Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

   

   

  Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

  Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

  – wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
  – znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
  – zatrudnienia osób niepełnosprawnych
  – wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
  – wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
  – poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
  – uzyskanego wcześniej wsparcia

  Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

  Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

  SYLWIA JASIŃSKA
  – główny specjalista ds. organizacji szkoleń
  tel. (48) 32 738 51 91
  e-mail: Włącz javascript

  MAŁGORZATA KLIMAS
  – manager ds. kluczowych klientów
  tel. (48) 32 738 51 90
  tel. kom. 508 147 055
  e-mail: Włącz javascript

  Aleksandra Pomazanka
  – specjalista ds. projektów szkoleniowych
  tel. (48) 32 738 51 90
  e-mail: Włącz javascript

   

  Niniejsza oferta, a w szczególności program szkolenia podlegają ochronie na mocy prawa autorskiego. Właścicielem praw autorskich jest PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora jest zabronione. Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszelkie osoby reprodukujące zawarte w ofercie i programie szkolenia informacje we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i zgody właściciela praw autorskich podlegały będą odpowiedzialności karnej.

  Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
  Unikalne cechy i korzyści ze spotkania