PLANER

Mogę zaakceptować porażkę, ale nie mogę zaakceptować braku próby.Michael Jordan

Menu

NOWOŚĆ

Trening kreatywnego myślenia i twórczego rozwiązywania problemów

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Rozwój menedżerski, Rozwój interpersonalny, Sprzedaż, zakupy

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Cele i korzyści szkolenia

Uczestnicy szkolenia rozwijają i pogłębiają swoje umiejętności w trzech obszarach:

 • Zrozumienie czym jest kreatywność i jak rodzą się ciekawe i nowe pomysły. Zrozumienie czym jest prawdziwa, nieskrępowana kreatywność i twórcze rozwiązywanie problemów. Zrozumienie dlaczego kreatywność to warunek przetrwania w zmieniającej się rzeczywistości i jak z niej korzystać w praktyce. Zrozumienie, że swoich Klientów da się inspirować do otwartego myślenia przez pryzmat szerokich możliwości i ich prawdziwych potrzeb.
 • Trening praktycznej techniki, która pozwala na skuteczne wdrożenie każdego kreatywnego konceptu. Gry planszowe aktywizujące do myślenia lateralnego, które leży u podstaw kreatywnego i twórczego myślenia. Dwanaście poziomów gier ułożonych według poziomu trudności – od najprostszych do najbardziej zaawansowanych.
 • Metody twórczego poszukiwania nowych rozwiązań w procesie sprzedaży. Umiejętność elastycznego i aktywnego dopasowywania się do zastanej sytuacji oraz aktywnego rozpoznawania oczekiwań i nastawień Klientów. Umiejętność korzystania z własnych atutów w budowaniu pozytywnych relacji z Klientami, przezwyciężania własnych rutynowych zachowań oraz pobudzania w sobie potencjałów innowacyjności w pracy z Klientami, wprowadzania inspirujących zmian w codzienne obowiązki. Umiejętności świadomego wykorzystania własnego nastawienia na jakość kontaktów z Klientami.

Po szkoleniu Uczestnicy mają możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji z Trenerem on-line w celu indywidualnego omówienia i przedyskutowania zgłoszonych problemów.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do:

 • Menedżerów, którzy chcą natchnąć swoich podwładnych do kreatywnego i twórczego myślenia w codziennej pracy z Klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi
 • Handlowców, konsultantów, doradców, sprzedawców, którzy szukają pozytywnego wzmocnienia i inspiracji do rozwoju umiejętności twórczego i kreatywnego podejścia do bieżących zadań
 • Pracowników Działów Marketingu i Trade Marketingu odpowiedzialnych za kreowanie nowych kierunków rozwoju firmy
Program szczegółowy szkolenia

MODUŁ 1: Kreatywność jako proces

 • Trzy etapy procesu kreatywnego myślenia
 • Zarządzanie poszczególnymi etapami oraz rola moderatora
 • Złamanie 11 najczęściej występujących stereotypów w myśleniu osób chcących rozwijać swoją kreatywność
 • Studium przypadku (analiza i dyskusja zespołowa)

W trakcie modułu Uczestnicy wyjdą od zdefiniowania kreatywności w jej praktycznym wymiarze. Trener zademonstruje kilka własnych doświadczeń biznesowych (materiał DVD), które dokumentują jego sukcesy w tym obszarze. W dyskusji kierowanej omówione zostaną trzy bazowe etapy każdego procesu kreatywnego myślenia oraz zburzone zostaną mity, którymi w dalszym ciągu żywią się Ci, którzy twierdzą że kreatywność jest cechą osobistą i nie da się jej w sobie rozwinąć i trenować. Motto przewodnie powyższego modułu: „Kiedy wieje wielki wiatr większość ludzi szuka schronienia a tylko niektórzy budują wiatraki”.

MODUŁ 2: Kreatywność w ujęciu 4P

 • Product/Process/Person/Press
 • P [5P] – Perswazja niezbędna w codziennym biznesie
 • Zadania i ćwiczenia pobudzające do korzystania z bazowych kompetencji myślenia dywergencyjnego (otwartego)

Proces twórczy lepiej przebiega w atmosferze koncentracji na zadaniach, kiedy można skupić się na pomysłach własnych i cudzych. Luźne „pogadanki” w trakcie treningów i szkoleń często daleko odbiegają od tematu szkolenia. Coraz trudniej wygenerować w grupach realny, wysoki poziom koncentracji uwagi. Niski poziom tej ważnej umiejętności przekłada się na kodowanie w codziennej pracy złych nawyków, które godzą w naszą skuteczność.

W trakcie modułu Uczestnicy w procesie grupowym przejdą trening – rozgrzewkę w postaci kilkunastu zadań i ćwiczeń nakierowanych na włączenie trzech podstawowych zdolności: płynności myślenia, giętkości myślenia, oryginalności myślenia. Dodatkowo Uczestnicy zrozumieją strategiczny wymiar kreatywności w ujęciu 4P i 5P. Efektem treningu będzie przekonanie, że kreatywna osoba funkcjonująca w twórczym środowisku doświadcza twórczego procesu wynikiem którego jest oryginalne rozwiązanie.

MODUŁ 3: Gry planszowe (wg konceptu największego autorytetu w dziedzinie rozwijania kreatywności i twórczego myślenia Edwarda de Bono)

 • Wyjaśnienie zasad, jak korzystać z plansz, jak korzystać z instrukcji, jak używać kostki, jak pracować w zespołach
 • Prezentacje kreatywnych rozwiązań na forum

W trakcie modułu każdy zespół przejdzie cykl gier kreatywnych ułożonych od najprostszych do najtrudniejszych. Każda gra nie ma jednej prawidłowej odpowiedzi. Każde rozwiązanie zgodne z określonymi wymogami i kryteriami zadania jest dobre. Jednocześnie podczas prezentacji wyników na forum niektórzy mogą twierdzić, że niektóre odpowiedzi i rozwiązania są istotnie lepsze od innych ponieważ są praktyczniejsze, bardziej niespotykane lub wartościowe.

Podstawą tego treningu jest kształcenie myślenia lateralnego i przekładanie go na codzienny biznes. Uczestnicy uczą się procesu umysłowego, który pociąga za sobą powstawanie nowych idei, koncepcji, lub nowych skojarzeń, powiązań z istniejącymi już ideami i koncepcjami.

MODUŁ 4: Twórcze podejście do sprzedaży

 • Praca w zespołach według twardych kryteriów i instrukcji
 • Prezentacja wyników na forum

W zależności od branży i rynku właściwego na którym prosperują Uczestnicy szkolenia proponowany jest otwarty, praktyczny warsztat w wyniku którego powstają koncepty sprzedażowe i/lub odsprzedażowe. Uczestnicy otrzymują gotowe instrukcje, których nie wolno „kreatywnie” przekształcać . Mimo tego pozornego ograniczenia Uczestnicy podchodzą do tego zadania w bardzo otwarty, kreatywny sposób w czym zdecydowanie pomaga im bagaż praktycznej wiedzy przekazanej w trakcie całego szkolenia. Wyniki podlegają ocenie wg zasady: „każdy zespół ocenia każdy zespół”.

Metody szkoleniowe

Szkolenie prowadzone w formie warsztatowej: 10% czasu – teoria, 90% czasu – gry planszowe, ćwiczenia i zadania kreatywne, prezentacje na forum grupy.

Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Eksperci - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie. Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.

Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

 • planowania i realizacji szkoleń oraz

 • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.
Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Z przyjemnością zorganizujemy szkolenie w wersji zamkniętej dla grupy lub  szkolenie indywidualne 1+1.
Będzie to specjalnie dedykowany projekt, dostosowany do Państwa potrzeb, dla dowolnej liczby pracowników z Państwa firmy, jak i również w formie 1+1 ostatnio bardzo preferowanej.
Każde ze szkoleń, które proponujemy w ofercie może być przeprowadzone w wybranym przez Państwa miejscu i we wspólnie uzgodnionym terminie. Program zajęć modyfikujemy i dopasowujemy do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby Państwa działalności. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani projektem wewnętrznym z tej lub innej tematyki, zapraszamy do kontaktu.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
tel. kom. 668 371 253
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

KATARZYNA PANEK
– specjalista ds. projektów szkoleniowych
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 604 712 926
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania