PLANER

Nie możesz budować swojej reputacji na tym, co ZAMIERZASZ zrobićHenry Ford

Menu

ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI PRZYWÓDCZYCH

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Rozwój menedżerski

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Cele i korzyści szkolenia

Celem warsztatu jest dostarczenie uczestnikom wiedzy psychologicznej i socjologicznej niezbędnej w zrozumieniu stosunków międzyludzkich, poznaniu własnych predyspozycji i umiejętności przywódczych, wskazanie metod i technik rozwoju już posiadanych zdolności, jak również tych nieujawnionych, a wspierających kierowanie zespołami pracowników.

Słuchacze będą mieli okazję dokonać diagnozy własnych umiejętności przywódczych, poznać swoje zalety i słabości oraz zapoznać się z technikami rozwijającymi ich możliwości przewodzenia pracownikom i zespołom.


Korzyści dla uczestnika:

 • Poznanie skutecznych technik komunikowania się w zespole i całej organizacji (aktywne słuchanie, werbalizowanie własnych myśli i poglądów, wyjaśnianie, udzielanie informacji zwrotnej, korzystanie z przekazów niewerbalnych)
 • Autodiagnoza indywidualnego stylu komunikowania się
 • Poznanie technik etycznego i skutecznego wywierania wpływu
 • Poznanie metod wytyczania celów oraz barier w ich realizacji
 • Rozwój wiedzy na temat skutecznych reguł, metod i technik podejmowania decyzji
 • Nabycie umiejętności skutecznego motywowania pracowników do poprawy efektywności poprzez poznanie metod i technik motywowania pozafinansowego
 • Skuteczniejsze kończenie zadań po zakończeniu szkolenia
 • Rozumienie czym jest przywództwo i jak budować swoją pozycję lidera
Adresaci szkolenia

Warsztaty są adresowane do osób pełniących funkcje kierownicze, kadry rezerwowej, osób odczuwających potrzebę samopoznania i własnego rozwoju.

Program szkolenia

1. Menedżer, kierownik czy przywódca?

 • Kiedy zespołowi potrzebny jest menedżer, a kiedy menedżer musi przyjąć rolę przywódcy?
 • Jak budować swój autorytet i wiarygodność? – dobre praktyki
 • Modele przywództwa. Czy jestem przywódcą? – test autodiagnozy
 • Kierownik, lider, menedżer, przywódca – różnice i podobieństwa

2. „Komunikowanie głupcze” – style, metody, techniki komunikowania.

 • Analiza własnego stylu komunikowania i najczęściej stosowanych zwrotów i wyrażeń oraz niewerbalnych zachowań.
 • Jak budować skuteczny przekaz posługując się słowami? – dobre praktyki
 • Skuteczne oddziaływanie słowem, skuteczne argumentowanie – techniki retoryczne
 • Mocne pytania i mocne komunikaty – narzędzia wywierania wpływu
 • Jak oddziaływać na emocje?

3. Niewerbalne środki budowania pozycji menedżera.

 • Postawa, odległość w przestrzeni
 • Głos i jego skuteczne wykorzystanie
 • Mimika twarzy
 • Kontakt wzrokowy
 • Ubiór i jego funkcje w komunikowaniu
 • Interpretacja komunikatów niewerbalnych
 • Wpływ mowy ciała na porozumienie między ludźmi
 • Reguła 4 x 20 – efekt pierwszeństwa

4. Werbalne środki porozumiewania się – znaczenie słów w budowaniu pozycji menedżera.

 • Reaktywne a proaktywne porozumiewanie się
 • Magia i siła słów (słowa parzące i słowa magiczne)
 • Jak sprawić, aby koledzy słuchali, co się do nich mówi?
 • Retoryka – sztuka prawidłowego korzystania ze słów
 • Etyczne techniki wywierania wpływu na kolegów w zespole
 • Twarde argumenty – emocjonalne wypowiedzi – kiedy można, a kiedy nie wolno stosować?

5. Przywództwo a umiejętność informacji zwrotnej.

 • Kiedy, jak i w jakich sytuacjach feedback spełnia swoją rolę?
 • Zagadnienia, które poruszamy w feedbacku. Jak informować, motywować i rozwijać pracowników?
 • Informacja zwrotna – zastosowanie „Komunikatu JA”
 • Jak konstruować informację zwrotną? Struktura feedbacku
 • Feedback konstruktywny – pozytywny i negatywny
 • Feedback kanapkowy. Kiedy stosować i kiedy jest nieskuteczny?
 • Korzyści z feedback’u – dla pracownika, dla szefa

6. Przywódca a umiejętność motywowania.

 • Motywacja własna szefa zespołu
 • Jak stworzyć atmosferę zaangażowania sprzyjającą efektywności?
 • Budowanie zaangażowania pracowników – Jak mogę wzmacniać zaangażowanie w swoim zespole?
 • Jak rozwinąć efektywność zespołu?
 • Jak skłonić, zmotywować zespół do realizacji planu, do przekraczania standardów firmy?
 • Jak wyzwolić entuzjazm u przeciętnych pracowników i zachęcić do pracy oportunistów?
 • Jak stosować motywatory, które pozwolą wydobyć potencjał z każdego pracownika i skutecznie realizować cele zespołu? Motywatory i demotywatory – zbiór praktycznych technik.

7. Przywódca – mediator czy arbiter

 • Źródła konfliktów zawodowych
 • Metody i techniki rozwiązywania konfliktów
 • Przywódca, jako negocjator
 • Przywódca, jako mediator
 • Przywódca, jako arbiter

8. Trudne sytuacje z pracownikami

 • Radzenie sobie z „trudnym pracownikiem” (brak zaangażowania, roszczeniowość, konfliktowość)
 • Co zrobić w sytuacji, gdy menedżer nakrył pracownika na kłamstwie?
 • Jak zachować się w przypadku publicznej krytyki decyzji menedżera przez pracownika?
 • Jak reagować na podważanie autorytetu Szefa za jego plecami?
Metody szkoleniowe
 • wprowadzenie
 • testy autodiagnozy
 • odgrywanie ról
 • praca zespołowa
 • analiza przypadków
 • wymiana doświadczeń
 • dobre praktyki
Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Eksperci - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie. Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.

Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

 • planowania i realizacji szkoleń oraz

 • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.
Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27 w celu realizacji odpowiedzi na przesłane przeze mnie zapytania.

Wyrażenie zgody w poniższym formularzu jest dobrowolne, jednak brak jej wyrażenia uniemożliwi wysłanie zapytania.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Z przyjemnością zorganizujemy szkolenie w wersji zamkniętej dla grupy lub  szkolenie indywidualne 1+1.
Będzie to specjalnie dedykowany projekt, dostosowany do Państwa potrzeb, dla dowolnej liczby pracowników z Państwa firmy, jak i również w formie 1+1 ostatnio bardzo preferowanej.
Każde ze szkoleń, które proponujemy w ofercie może być przeprowadzone w wybranym przez Państwa miejscu i we wspólnie uzgodnionym terminie. Program zajęć modyfikujemy i dopasowujemy do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby Państwa działalności. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani projektem wewnętrznym z tej lub innej tematyki, zapraszamy do kontaktu.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
tel. kom. 668 371 253
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

KATARZYNA PANEK
– specjalista ds. projektów szkoleniowych
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 604 712 926
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania