logotyp-prestige-eck

Świat nagradza wysiłek, nie wymówkiAndrew Matthews

Menu

ETYKIETA I SAVOIR VIVRE w biznesie i życiu z uwzględnieniem różnic międzykulturowych – zajęcia warsztatowe

Termin: Do ustalenia

Kategoria: HR, kadry, sekretariat, Rozwój menedżerski, Rozwój interpersonalny

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia


Menedżer powinien być dżentelmenem w każdej sytuacji, zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Sukces w biznesie zależy nie tylko od trafnych decyzji i zdolności negocjacyjnych, starannie wypracowanego wizerunku, umiejętności przekonywania czy współpracy z partnerami z całego świata, ale także nienagannych manier. O sukcesie organizacji decyduje też tzw.  „pierwsze wrażenie”, dlatego tak ważne jest zadbanie o znajomość etykiety i  savoir- vivre przez pracowników różnych szczebli.

Część dotycząca zachowania się przy stole odbędzie się w restauracji.


Im wyższe stanowisko – tym większe wymagania w zakresie  znajomości etykiety i savoir- vivre

Cele i korzyści szkolenia
 • Wyjaśnić czym jest etykieta, ceremoniał oraz protokół dyplomatyczny i jaka jest ich rola
 • Wskazać zasady etykiety, protokołu dyplomatycznego, ceremoniału oraz savoire vivre, a także sposoby ich wykorzystania w życiu zawodowym i prywatnym
 • Omówić uznane sposoby i formy komunikacji, w tym zasady tytułowania oraz korzystania z wizytówek
 • Wyjaśnić zasady organizacji przyjęć różnego typu
 • Zaprezentować zasady właściwego zachowania przy stole
 • Omówić zasady elegancji w ubiorze oraz typy strojów
 • Omówić zasady savoir vivre w życiu codziennym, w tym między innymi: powitania, pozdrowienia, wręczanie prezentów i kwiatów, wychodzenie i pożegnania, sytuacje niezręczne, hierarchia miejsc w samochodzie
 • Przedstawienie najważniejszych różnic międzykulturowych w etykiecie, protokole, ceremoniale, dobrym wychowaniu, a także sposobach prowadzenia biznesu, rozmów i negocjacji

Po ukończeniu uczestnik:

 • Wie czym jest etykieta, ceremoniał oraz protokół dyplomatyczny i rozumie ich znaczenie
 • Zna zasady etykiety, ceremoniału, protokołu oraz savoir vivre
 • Wie w jaki sposób należy się elegancko komunikować. Zna zasady i formy pisania listów, korzystania z telefonu, stosowania tytulatury w korespondencji i rozmowie, wie jak powinna wyglądać wizytówka i jak należy ją wręczać
 • Zna typy strojów i zasady ich doboru
 • Wie w jaki sposób należy organizować różnego rodzaju przyjęcia, w tym między innymi: w jaki sposób na nie zapraszać, o czym rozmawiać, jak usadzać gości, jak dobierać menu, jak zachowywać się przy stole
 • Potrafi elegancko się witać i żegnać (zachowując przy tym odpowiednią kolejność), wie kiedy i jak należy wręczać prezenty praz kwiaty, a także czego nie wypada sprezentować. Potrafi odpowiedni radzić sobie w sytuacjach niezręcznych, wie jak usadzać gości w samochodzie
 • Wie, jak przygotować się i prowadzić spotkania biznesowe na poziomie międzykulturowym
 • Potrafi zrozumieć i radzić siebie z odmiennością wynikającą z różnic pomiędzy kulturami
Adresaci szkolenia
 • Prezesi, menedżerowie zainteresowani budowaniem profesjonalnego wizerunku, którzy pragną osiagnąć niezwykłe spectrum korzyści wynikających ze znajomości dobrych manier
 • Asystenki, Handlowcy, PRowcy, specjaliści mający kontakt z klientem zewnętrznym
 • Zainteresowani rozwojem osobistym,  doskonaleniem wiedzy z zakresu etykiety biznesowej
 • Osoby, które chcą poszerzyć swoje umiejętności w zakresie prezentacji, autoprezentacji, prawidłowej komunikacji, wpływania na innych
 • Zainteresowani budowaniem marki klasy premium
Program szczegółowy szkolenia

1. Wprowadzenie do tematu

 • Wyjaśnienie czym są: etykieta, ceremoniał, protokół dyplomatyczny, savoir vivre
 • Podstawowe zasady etykiety i protokołu dyplomatycznego:
  • Zasada reprezentacji
  • Zasada kurtuazji i taktu
  • Zasada suwerennej równości państw w aspekcie etykiety i protokołu dyplomatycznego oraz prawa do wzajemnego szacunku
  • Zasada prawej strony
  • Zasada elegancji i estetyki
  • Zasada skromności, cierpliwości i powściągliwości
  • Zasada punktualności i terminowości
  • Zasada dokładności i przezorności
  • Zasada elastyczności
  • Zasada dyskrecji, czyli cnota milczenia
  • Zasada wiarygodności
  • Zasada wzajemności i niedyskryminacji
  • Zasada dyplomatycznego stylu
  • Zasada precedencji dyplomatycznej i państwowej
  • Reguła alternatu a reguła pele mele

2. Savoir vivre na co dzień  – wybrane zagadnienia

 • Powitania, kolejność powitań, uścisk, ucałowania dłoni, pożegnania, przedstawianie siebie i innych, przechodzenie na „ty”)
 • Pozdrawianie nieznajomych
 • Pierwszeństwo przy wchodzeniu, wchodzenie do miejsc publicznych, wchodzenie po schodach
 • Kolejność zajmowanych miejsc
 • Życzenia, gratulacje, kondolencje
 • Wręczanie prezentów i kwiatów
 • Językowy savoir-vivre’u – wybrane zagadnienia
 • Sytuacje niezręczne
 • Różnice kulturowe – wybrane przykłady

3. Komunikacja, czyli zasady i formy porozumiewania się oraz tytulatura

 • Istota komunikacji i bariery komunikacyjne
 • Zasady i formy porozumiewania się
  • Rozmowa bezpośrednia (w tym: sztuka robienia „dobrego wrażenia”, komunikacja niewerbalna, etykieta konwersacyjna)
  • Korespondencja tradycyjna – zasady i formy pisania listów (podstawowe zasady korespondencji, zasadnicze części listu oficjalnego, służbowego i prywatnego, układ listu, zwroty grzecznościowe, wysyłanie listów)
  • Poczta elektroniczna, komunikatory i netykieta
  • Telefon
  • Wizytówki (rodzaje, forma i wygląd, funkcje wizytówek, używanie wizytówek we współczesnym świecie)
  • Różnice kulturowe na wybranych przykładach
 • Tytulatura w korespondencji i rozmowie
  • Tytuły zawodowe
  • Tytuły kurtuazyjne
  • Tytuły naukowe
  • Tytuły rodowe
  • Tytuły na piśmie

4. Profesjonalny wizerunek

 • Istota wizerunku
 • Zasady ogólne
 • Wskazania elegancji
 • Typu ubiorów i zasady ich doboru (w tym m.in. typy strojów w biznesie, stroje tradycyjne)
 • Dodatki
 • Częste błędy i gafy
 • Kwestie kulturowe na wybranych przykładach

5. Spotkania formalne i nieformalne

 • Spotkania biznesowe, w tym kontakty zagraniczne – wybrane zagadnienia:
  • Rodzaje spotkań
  • Negocjacje handlowe
  • Umowy o współpracy
  • Program towarzyszący
  • Różnice kulturowe – wybrane zagadnienia
 • Przyjęcia
  • Organizacja, dobór gości
  • Typy przyjęć (tak zwane przyjęcia „siedzące” i „stojące”)
  • Zaproszenia
  • Typy stołów
  • Miejsca honorowe przy stole
  • Rozsadzanie przy stole
  • Plan stołu
  • Konwersacja przy stole z uwzględnieniem różnic międzykulturowych

6. Przy stole

 • Nakrycie
 • Sztućce
 • Zasady zachowania przy stole, w tym prowadzenie konwersacji
 • Podawanie, serwis
 • Kolejność i dobór dań
 • Wybór win i innych alkoholi
 • Toasty
 • Szczególne reguły etykiety dotyczące jedzenia i picia
 • Sposób jedzenia szczególnych potraw
 • Ograniczenia żywieniowe
 • Różnice kulturowe – wybrane przykłady

7. Korzystanie z samochodów

 • Wybór marki i modelu
 • Wykorzystywanie samochodu prywatnego w celach służbowych
 • Kierowca i pasażerowie
 • Hierarchia miejsc w samochodzie
 • Zna zasady usadzania gości w samochodzie
 • Konwersacja w trakcie podróży

Część dotycząca zachowania się przy stole odbędzie się w restauracji.

Metody szkoleniowe
 • Krótki wykład
 • Gry interaktywne
 • Dyskusja
 • Symulacje
 • Quizy

Część dotycząca zachowania się przy stole odbędzie się w restauracji.

Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.
  Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

  • planowania i realizacji szkoleń oraz

  • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.


Możliwości uzyskania dofinansowania do 80% z BUR na swój udział w szkoleniu, zobacz więcej:
BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH Z PRESTIGE ECK

Formularz kontaktowy

  Napisz wiadomość

  Imię i nazwisko (dobrowolne)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (dobrowolne)

  Treść wiadomości

  TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27 w celu kontaktu; RODO

  Dodatkowe informacje
  Szkolenia zamknięte mogą być realizowane w języku polskim lub angielskim i dostosowane do potrzeb organizacji.
  Szkolenie dostępne na zamówienie

  Organizujemy również szkolenia in company, czyli szkolenia i kursy na zamówienie.

  Przy realizacji szkoleń na zamówienie terminy i lokalizacje uzgadniamy bezpośrednio z klientem.

  Nasz doradca bada potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej, oczekiwania i potrzeby.

  Pobierz Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowychalbo skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie.
  FIPS (DOC) – pobierz
  FIPS (PDF) – pobierz
  Narzędzie do przygotowania profesjonalnego szkolenia.
  Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

  Niniejsza oferta, a w szczególności program szkolenia podlegają ochronie na mocy prawa autorskiego. Właścicielem praw autorskich jest PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora jest zabronione. Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszelkie osoby reprodukujące zawarte w ofercie i programie szkolenia informacje we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i zgody właściciela praw autorskich podlegały będą odpowiedzialności karnej.

  Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
  Unikalne cechy i korzyści ze spotkania

  Na podstawie 62 opinii.
  Sebastian Szaforz
  Sebastian Szaforz
  2022-10-29
  Polecam z całego serca ...
  Marcin J
  Marcin J
  2022-10-26
  Rzetelnie przeprowadzony kurs na wózki jezdniowe podnośników od samego początku do końca, serdecznie polecam, zdane za pierwszym razem,
  Vitalii Bilenkyi
  Vitalii Bilenkyi
  2022-10-26
  Jestem szczęśliwy, zdałem )
  Paweł Sokół
  Paweł Sokół
  2022-10-26
  Super merytoryczny kurs Polecam
  Paul Socha
  Paul Socha
  2022-10-26
  Profesjonalna firma i szkolenie z zapewnionym egzaminem ... Polecam każdemu kursy u nich
  Juliusz Więckowski
  Juliusz Więckowski
  2022-09-09
  Pełen profesjonalizm Firma dba by kursant był przygotowany do zdania egzaminu Firma dostarcza materiały szkoleniowe, testy oraz fachowego i wymagającego instruktora Dzięki temu wystarczy się przyłożyć i zdobywa się upragnione lub potrzebne uprawnienia Ja osobiście dzięki ECK Prestige zdobyłem uprawnienia do obsługi wózków specjalistycznych Polecam !!!

  Zobacz więcej opinii