PLANER

Ten kto się waha, czeka…czeka…czeka… i traci.Richard Bandler

Menu

NOWOŚĆ

ETYKIETA I SAVOIR VIVRE w biznesie i życiu z uwzględnieniem różnic międzykulturowych – zajęcia warsztatowe

Termin: Do ustalenia

Kategoria: HR, kadry, sekretariat, Rozwój menedżerski, Rozwój interpersonalny

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia


Menedżer powinien być dżentelmenem w każdej sytuacji, zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Sukces w biznesie zależy nie tylko od trafnych decyzji i zdolności negocjacyjnych, starannie wypracowanego wizerunku, umiejętności przekonywania czy współpracy z partnerami z całego świata, ale także nienagannych manier. O sukcesie organizacji decyduje też tzw.  „pierwsze wrażenie”, dlatego tak ważne jest zadbanie o znajomość etykiety i  savoir- vivre przez pracowników różnych szczebli.

Część dotycząca zachowania się przy stole odbędzie się w restauracji.


Im wyższe stanowisko – tym większe wymagania w zakresie  znajomości etykiety i savoir- vivre

Cele i korzyści szkolenia
 • Wyjaśnić czym jest etykieta, ceremoniał oraz protokół dyplomatyczny i jaka jest ich rola
 • Wskazać zasady etykiety, protokołu dyplomatycznego, ceremoniału oraz savoire vivre, a także sposoby ich wykorzystania w życiu zawodowym i prywatnym
 • Omówić uznane sposoby i formy komunikacji, w tym zasady tytułowania oraz korzystania z wizytówek
 • Wyjaśnić zasady organizacji przyjęć różnego typu
 • Zaprezentować zasady właściwego zachowania przy stole
 • Omówić zasady elegancji w ubiorze oraz typy strojów
 • Omówić zasady savoir vivre w życiu codziennym, w tym między innymi: powitania, pozdrowienia, wręczanie prezentów i kwiatów, wychodzenie i pożegnania, sytuacje niezręczne, hierarchia miejsc w samochodzie
 • Przedstawienie najważniejszych różnic międzykulturowych w etykiecie, protokole, ceremoniale, dobrym wychowaniu, a także sposobach prowadzenia biznesu, rozmów i negocjacji

Po ukończeniu uczestnik:

 • Wie czym jest etykieta, ceremoniał oraz protokół dyplomatyczny i rozumie ich znaczenie
 • Zna zasady etykiety, ceremoniału, protokołu oraz savoir vivre
 • Wie w jaki sposób należy się elegancko komunikować. Zna zasady i formy pisania listów, korzystania z telefonu, stosowania tytulatury w korespondencji i rozmowie, wie jak powinna wyglądać wizytówka i jak należy ją wręczać
 • Zna typy strojów i zasady ich doboru
 • Wie w jaki sposób należy organizować różnego rodzaju przyjęcia, w tym między innymi: w jaki sposób na nie zapraszać, o czym rozmawiać, jak usadzać gości, jak dobierać menu, jak zachowywać się przy stole
 • Potrafi elegancko się witać i żegnać (zachowując przy tym odpowiednią kolejność), wie kiedy i jak należy wręczać prezenty praz kwiaty, a także czego nie wypada sprezentować. Potrafi odpowiedni radzić sobie w sytuacjach niezręcznych, wie jak usadzać gości w samochodzie
 • Wie, jak przygotować się i prowadzić spotkania biznesowe na poziomie międzykulturowym
 • Potrafi zrozumieć i radzić siebie z odmiennością wynikającą z różnic pomiędzy kulturami
Adresaci szkolenia
 • Prezesi, menedżerowie zainteresowani budowaniem profesjonalnego wizerunku, którzy pragną osiagnąć niezwykłe spectrum korzyści wynikających ze znajomości dobrych manier
 • Asystenki, Handlowcy, PRowcy, specjaliści mający kontakt z klientem zewnętrznym
 • Zainteresowani rozwojem osobistym,  doskonaleniem wiedzy z zakresu etykiety biznesowej
 • Osoby, które chcą poszerzyć swoje umiejętności w zakresie prezentacji, autoprezentacji, prawidłowej komunikacji, wpływania na innych
 • Zainteresowani budowaniem marki klasy premium
Program szczegółowy szkolenia

1. Wprowadzenie do tematu

 • Wyjaśnienie czym są: etykieta, ceremoniał, protokół dyplomatyczny, savoir vivre
 • Podstawowe zasady etykiety i protokołu dyplomatycznego:
  • Zasada reprezentacji
  • Zasada kurtuazji i taktu
  • Zasada suwerennej równości państw w aspekcie etykiety i protokołu dyplomatycznego oraz prawa do wzajemnego szacunku
  • Zasada prawej strony
  • Zasada elegancji i estetyki
  • Zasada skromności, cierpliwości i powściągliwości
  • Zasada punktualności i terminowości
  • Zasada dokładności i przezorności
  • Zasada elastyczności
  • Zasada dyskrecji, czyli cnota milczenia
  • Zasada wiarygodności
  • Zasada wzajemności i niedyskryminacji
  • Zasada dyplomatycznego stylu
  • Zasada precedencji dyplomatycznej i państwowej
  • Reguła alternatu a reguła pele mele

2. Savoir vivre na co dzień  – wybrane zagadnienia

 • Powitania, kolejność powitań, uścisk, ucałowania dłoni, pożegnania, przedstawianie siebie i innych, przechodzenie na „ty”)
 • Pozdrawianie nieznajomych
 • Pierwszeństwo przy wchodzeniu, wchodzenie do miejsc publicznych, wchodzenie po schodach
 • Kolejność zajmowanych miejsc
 • Życzenia, gratulacje, kondolencje
 • Wręczanie prezentów i kwiatów
 • Językowy savoir-vivre’u – wybrane zagadnienia
 • Sytuacje niezręczne
 • Różnice kulturowe – wybrane przykłady

3. Komunikacja, czyli zasady i formy porozumiewania się oraz tytulatura

 • Istota komunikacji i bariery komunikacyjne
 • Zasady i formy porozumiewania się
  • Rozmowa bezpośrednia (w tym: sztuka robienia „dobrego wrażenia”, komunikacja niewerbalna, etykieta konwersacyjna)
  • Korespondencja tradycyjna – zasady i formy pisania listów (podstawowe zasady korespondencji, zasadnicze części listu oficjalnego, służbowego i prywatnego, układ listu, zwroty grzecznościowe, wysyłanie listów)
  • Poczta elektroniczna, komunikatory i netykieta
  • Telefon
  • Wizytówki (rodzaje, forma i wygląd, funkcje wizytówek, używanie wizytówek we współczesnym świecie)
  • Różnice kulturowe na wybranych przykładach
 • Tytulatura w korespondencji i rozmowie
  • Tytuły zawodowe
  • Tytuły kurtuazyjne
  • Tytuły naukowe
  • Tytuły rodowe
  • Tytuły na piśmie

4. Profesjonalny wizerunek

 • Istota wizerunku
 • Zasady ogólne
 • Wskazania elegancji
 • Typu ubiorów i zasady ich doboru (w tym m.in. typy strojów w biznesie, stroje tradycyjne)
 • Dodatki
 • Częste błędy i gafy
 • Kwestie kulturowe na wybranych przykładach

5. Spotkania formalne i nieformalne

 • Spotkania biznesowe, w tym kontakty zagraniczne – wybrane zagadnienia:
  • Rodzaje spotkań
  • Negocjacje handlowe
  • Umowy o współpracy
  • Program towarzyszący
  • Różnice kulturowe – wybrane zagadnienia
 • Przyjęcia
  • Organizacja, dobór gości
  • Typy przyjęć (tak zwane przyjęcia „siedzące” i „stojące”)
  • Zaproszenia
  • Typy stołów
  • Miejsca honorowe przy stole
  • Rozsadzanie przy stole
  • Plan stołu
  • Konwersacja przy stole z uwzględnieniem różnic międzykulturowych

6. Przy stole

 • Nakrycie
 • Sztućce
 • Zasady zachowania przy stole, w tym prowadzenie konwersacji
 • Podawanie, serwis
 • Kolejność i dobór dań
 • Wybór win i innych alkoholi
 • Toasty
 • Szczególne reguły etykiety dotyczące jedzenia i picia
 • Sposób jedzenia szczególnych potraw
 • Ograniczenia żywieniowe
 • Różnice kulturowe – wybrane przykłady

7. Korzystanie z samochodów

 • Wybór marki i modelu
 • Wykorzystywanie samochodu prywatnego w celach służbowych
 • Kierowca i pasażerowie
 • Hierarchia miejsc w samochodzie
 • Zna zasady usadzania gości w samochodzie
 • Konwersacja w trakcie podróży

Część dotycząca zachowania się przy stole odbędzie się w restauracji.

Metody szkoleniowe
 • Krótki wykład
 • Gry interaktywne
 • Dyskusja
 • Symulacje
 • Quizy

Część dotycząca zachowania się przy stole odbędzie się w restauracji.

Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Eksperci - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie. Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.

Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

 • planowania i realizacji szkoleń oraz

 • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.
Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.

Dodatkowe informacje
Szkolenia zamknięte mogą być realizowane w języku polskim lub angielskim i dostosowane do potrzeb organizacji.

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania