PLANER

Tajemnica prowadzenia biznesu polega na tym, by wiedzieć coś, czego nie wie nikt innyArystoteles Onassis

Menu

AUTORYTET – CO ZROBIĆ BY GO BUDOWAĆ WŚRÓD PODWŁADNYCHwarsztat rozwoju umiejętności menadżerskich

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Rozwój menedżerski

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Cele i korzyści szkolenia

Głównym celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy i umiejętności z zakresu budowania formalnego i nieformalnego autorytetu wśród podwładnych a także rozwijanie umiejętności przewodzenia, przekonywania do wizji i zwiększania zaangażowania w jej realizację.

Szczególny nacisk położony zostanie na rozwój umiejętności prowadzenia rozmów oceniających i motywujących a także na rozwój umiejętności przekazywania trudnych informacji zwrotnych.

Zrealizowane zostaną również następujące cele szczegółowe:

 • Diagnoza własnego potencjału i poszukiwanie czynników wspierających rozwój Uczestników
 • Określenie przyczyn i metod radzenia sobie w trudnych i konfliktowych sytuacjach
 • Określenie mapy czynników warunkujących sukces w rozwoju osobistym i budowaniu autorytetu
 • Poznanie zasad i udoskonalenie umiejętności w zakresie efektywnego komunikowania się zorientowanego na budowanie „mostów komunikacyjnych” w każdej relacji i sytuacji zawodowej, a szczególnie konfliktowej
 • Radzenie sobie negatywnymi emocjami swoimi i innych
 • Pogłębienie umiejętności psychospołecznych związanych z procesem kierowania podwładnymi – aspekt komunikacyjny

Korzyści ze szkolenia:

 • Umiejętność wyznaczania celów oraz egzekwowanie ich wykonania
 • Umiejętność podejmowania decyzji oraz delegowania zadań
 • Umiejętność przeprowadzania konstruktywnej oceny działań współpracowników i wspólne planowanie przyszłego rozwoju
 • Umiejętność diagnozy sytuacji trudnych i pracy z konfliktami
 • Umiejętność tworzenia motywacyjnego klimatu w relacjach zawodowych
Program szczegółowy szkolenia

1. Skuteczna organizacja i rola menadżera zespołu

 • Co oznacza „trójkąt skuteczności organizacji”?
 • Co w firmie wpływa na skuteczność i autorytet menadżera – czy tylko on sam?
 • Lider zadaniowy i lider relacyjny – który kierunek wybrać? – obszar budowania autorytetu
 • Jakie reguły działania lidera wyznacza misja organizacji ?– zasady skutecznego menedżera
 • Czy masz osobowość lidera?

2. Lider w organizacji

 • Kim jest lider – rola i zadania menadżera we współczesnej organizacji
 • Style przewodzenia ludźmi
 • Władza a autorytet – lider formalny i nieformalny
 • Jaki styl przewodzenia wybrać – orientacja na ludzi vs orientacja na zadania

3. Budowanie autorytetu a cechy lidera i źródła autorytetu

 • Autorytet wiedzy
 • Autorytet pozycji
 • Autorytet osobowości
 • Autorytet władzy
 • Autorytet emocjonalny

4. Budowanie autorytetu a tworzenie reguł

 • Stworzenie bezpieczeństwa funkcjonalnego
 • Określenie ram współpracy
 • Określenie zasad komunikacji w grupie i z menadżerem
 • Charakter relacji menadżera ze współpracownikami

5. Budowanie autorytetu a zaspokajnie potrzeb zespołu

 • Potrzeba realizacji zadań i celów – komunikowanie zadań
 • Potrzeba utrzymania spójności grupy – przejrzystość i zrozumiałość reguł postępowania i zasad komunikacji
 • Potrzeby indywidualne członków grupy – co z nimi robić?

6. Budowanie autorytetu a komunikacja menadżera z zespołem

 • Style komunikacyjne menadżera – w jaki sposób dopasować się do rozmówcy
 • Czym jest i jakie ma znaczenie aktywna komunikacja menadżera z zespołem?
 • Kreowanie kultury konstruktywnej informacji zwrotnej w zespole. Metody przekazywania krytyki i pochwał
 • W jaki sposób przekazać niepopularną decyzje nie tracąc autorytetu?

7. Budowanie autorytetu a rozwiązywanie problemów

 • Jakie mogą być źródła problemów w zespole i jak je rozpoznać?
 • Konstruktywne strategie radzenia sobie z problemami
 • Menadżer jako mediator

8. Budowanie autorytetu a przekonywanie i motywowanie pracowników

 • W jaki sposób sformułować argumenty perswazyjne?
 • Przekonywanie do swojej wizji a reguły wpływu społecznego
 • Podstawowe błędy przekonywania
 • W jaki sposób rozpoznać potrzeby i schematy motywacyjne pracowników
 • Sposoby zwiększania zaangażowania

9. Integracja wiedzy i umiejętności uczestników

 • Jakie są ukryte źródła mojego autorytetu?
 • Zasady budowania autorytetu zgodnie z CLIMB
Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Z przyjemnością zorganizujemy szkolenie w wersji zamkniętej dla grupy lub  szkolenie indywidualne 1+1.
Będzie to specjalnie dedykowany projekt, dostosowany do Państwa potrzeb, dla dowolnej liczby pracowników z Państwa firmy, jak i również w formie 1+1 ostatnio bardzo preferowanej.
Każde ze szkoleń, które proponujemy w ofercie może być przeprowadzone w wybranym przez Państwa miejscu i we wspólnie uzgodnionym terminie. Program zajęć modyfikujemy i dopasowujemy do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby Państwa działalności. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani projektem wewnętrznym z tej lub innej tematyki, zapraszamy do kontaktu.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
tel. kom. 668 371 253
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

KATARZYNA PANEK
– specjalista ds. projektów szkoleniowych
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 604 712 926
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania