Wybitne umysły są zawsze atakowane przez miernoty ….Albert Einstein

Menu

USPRAWNIENIE PROCESÓW za pomocą „Value Stream Mapping” w oparciu o BABOK®

Termin: 21-11-2019 - 22-11-2019

Do rozpoczęcia: 94 dni

FIRST MINUTE

Kategoria: Rozwój menedżerski, Logistyka, transport, spedycja

Liczba godzin dydaktycznych: 16 (2 dni)

Miasto: Ustroń

Cena: 1690,00 zł, CENA PROMOCYJNA: 1590,00 zł

Hotel: śląskie, OLYMPIC**** Hotel , Ustroń

Zajęcia realizowane są w formule warsztatowej – uczestnicy pogrupowani są w zespoły robocze. Tematy przedstawiane są „krok po kroku” dostosowując tempo zajęć do możliwości uczestników.
W ponad 90% przypadków stosowane są „nieksiążkowe”, przykłady opartych o doświadczenia autora i case studies rzeczywistych projektów. Stosowana jest również wiedza wynikająca z samej wieloletniej praktyki doradczo-szkoleniowej.

Cele i korzyści szkolenia
 • Opanowanie zakresu prac analizy procesowej – biznesowej
 • Umiejętność stosowania Balanced Scorecard
 • Rozwój komunikacji względem innych działów np. formułowanie czytelnych koncepcji analitycznych
 • Opanowanie praktycznego używania pojęcia „definicji wartości klienta” dla bardziej efektywnej weryfikacji usprawnień implementowanych w procesach
 • Zrozumienie zależności między wdrażaniem zmian, konfliktem, a procesem negocjacyjnym
 • Definiowanie i walidowanie wymagań w modelu SMART i koordynacja prac analitycznych
 • Zrozumienie w pełni modelu zarządzania jakością dochodząc do podstaw 6 Sigma
 • Identyfikacja konkretnych działań wpierających lub przeszkadzających wydajności pracy projektowej

Korzyści ze szkolenia

 • Redukcja szumu komunikacyjnego
 • Rozwinięcie zasad zarządzania przepływem informacji, komunikacją, workflow
 • Możliwość wdrożenie metod „world class” w analizie procesowej
 • Redukcja błędu w szacowaniu harmonogramów przedsięwzięć w wyniku uzyskania większej stabilności procesów
 • Wprowadzenie świadomego doboru wskaźników KPI w procesach dla skutecznej realizacji „definicji wartości klienta”
 • Połączenie polityki standaryzacji procesów wraz z metodami ciągłego ich doskonalenia
 • Wdrożenie zasad monitorowania procesów, audytowania, walidacji
 • Promowanie kultury promocji VA eliminacji NVA i redukcji NVA-R w ramach opanowania podstaw koncepcji Lean Office
Program szkolenia

1. Wprowadzenie do tematu, prezentacja dostępnych metod

 • Uwarunkowania wpływające na dobór narzędzi w analizie biznesowej – model BABOKŸ, narzędzia TQM Value Stream
 • Metody opisów procesów – dobre i złe praktyki

2. Problemy utrudniające skuteczne doskonalenie procesów

 • Przykłady zbieżnych i rozbieżnych celów w zarządzaniu procesami wewnętrznymi i zewnętrznymi przedsiębiorstwa
 • „Naturalne” przyczyny prowadzące do braku stabilności procesów

3. Balanced Scorecard –prawidłowe użycie metody

 • Praktyczne zastosowanie Balanced Scorecrad dla podporządkowania procesów przyjętej strategii, określenia KPI, proaktywnej identyfikacji sprzecznych celów, jak i wspierania efektu synergii
 • Błędne zastosowania Balanced Scorecard – przykłady

3. Balanced Scorecard –prawidłowe użycie metody

 • Praktyczne zastosowanie Balanced Scorecrad dla podporządkowania procesów przyjętej strategii, określenia KPI, proaktywnej identyfikacji sprzecznych celów, jak i wspierania efektu synergii
 • Błędne zastosowania Balanced Scorecard – przykłady

4. Analiza procesów wspierających Project Management

 • Zdefiniowanie przykładowych procesów wspierających np. zarządzanie projektami, zmianą, portfoliem i przyjęcie wybranych dla ich dalszej, realizowanej warsztatowo analizy

5. Procesy i kanały komunikacyjne

 • Zasady zarządzanie relacjami z szeroko rozumianym klientem
 • Plan komunikacji z interesariuszami – rola analityka biznesowego w doskonaleniu procesu
 • Proces negocjacyjny we wsparciu modelowania wymagań
 • Proces biznesowy i wymagania

6. Nowoczesnie podejście do analizy poprzez Value Stream i Lean Office

 • Wprowadzenie do Value Stream – definicja wartości dla klienta wewnętrznego lub zewnętrznego w zależności od wcześniej obranego procesu.
 • Wprowadzenie do Lean Office
 • Techniki wizualizacji i uzyskanie pełnego wsparcia procesów dla uzyskania Pull zgodnie z celami Lean Office
 • Przykłady VA, NVA i NVA-R w pracy biurowej

7. Wsparcie informatyczne w analizie procesowej

 • Wielopoziomowe mapowanie procesów – dobre praktyki i oczekiwania względem narzędzi
 • Narzędzia informatyczne w analizie procesowej

8. Analiza stanu bieżącego procesu

 • Opis stanu bieżącego, jak i mierniki procesu KPI
 • Przyjęta ikonografia w analizie Value Stream w Lean Office

9. Stan docelowy procesu

 • Opracowywanie koncepcji stanu docelowego z jednoczesnym podtrzymaniem komunikacji z głównymi interesariuszami, rozwijanie właściwego języka komunikacji
 • Monitorowanie poprawności, zgodności procesu z wymaganiami, weryfikacja ich aplikacji np. w środowisku wieloprojektowym
 • Zarządzanie zmianą i konfliktem – sposoby twórczego rozwiązania konfliktu
 • Proces finalnej walidacji i zatwierdzania zmian w procesie, przekazywania uzyskanego „produktu” (deliverable)

10. Zarządzanie jakością, zapewnienie jakości procesów

 • Zarządzanie jakością – zadania dla kontroli jakości procesu, jak i samego zapewnienia jakości
 • Wskaźniki jakościowe mierzone w pracach analitycznych i testowych
 • System audytowy
 • Wprowadzenie do statystycznej kontroli procesów i 6 Sigma

11. Zarządzanie wiedzą – proces rozwoju

 • Zarządzanie wiedzą poprzez Lessons Learned – obiektywizacja wniosków
 • Wykorzystanie Lessons Learned, jako jednego z podstawowych narzędzi doskonalenia postaw osobistych, jak i procesów wspierających zarządzanie przedsięwzięciami
 • Repozytorium, zasady przeglądania i nadawania praw dostępu do bazy wiedzy

12. Wnioski końcowe i podsumowanie

 • Podsumowanie know-how
 • Wytyczne do dalszej samodzielnej pracy np. literatura, cele osobiste i firmowe
 • Sesja ocen
Metody szkoleniowe

Zajęcia realizowane są w formule warsztatowej – uczestnicy pogrupowani są w zespoły robocze. Tematy przedstawiane są „krok po kroku” dostosowując tempo zajęć do możliwości uczestników. W ponad 90% przypadków stosowane są „nieksiążkowe”, przykłady opartych o doświadczenia autora i case studies rzeczywistych projektów. Stosowana jest również wiedza wynikająca z samej wieloletniej praktyki doradczo-szkoleniowej.

Metody szkoleniowe
:

 • Naprzemienne wykłady wprowadzające
 • Warsztaty, ćwiczenia
 • Wykorzystywanie do warsztatów narzędzi: informatycznych, organizacyjnych-procesowych, inżynierii procesów, value stream
 • Sesje refleksyjne oparte o alokowanie poznanych metod do własnej praktyki, procesów wykonywanych w zakładzie pracy
 • Materiały filmowe

Wizualizacje-rysunki wykonywane są na tablecie co daje automatycznie dostęp do wersji elektronicznej. Uczestnicy mogą zabrać je ze sobą po zajęciach np. w postaci plików ppt, jpg.

Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Eksperci - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie. Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.

Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

 • planowania i realizacji szkoleń oraz

 • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.
Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.

Miejsce

HOTEL OLYMPIC****
ul. Grażyńskiego 10
43 - 450 Ustroń

www.hotelolympic.pl


Mamy przyjemność zaprosić Państwa do Ustronia - miejscowości o wspaniałych walorach turystycznych, położonej na południu Polski w Górach Beskidu Śląskiego. Szkolenie odbędzie się w 4-gwiazdkowym hotelu o wysokim standardzie świadczonych usług.W każdym pokoju: klimatyzacja, Internet bezprzewodowy, mini barek, telefon, TV satelitarna, łazienka. Dla naszych Gości przygotowaliśmy dwutorową, automatyczną kręgielnię. Dodatkowo tuż obok znajduje się turniejowy stół do bilarda oraz stół do piłkarzyków.

Cena szkolenia bez zakwaterowania wynosi 1190 zł brutto.
Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 180 zł brutto.
Dodatkowy  nocleg w pokoju jednoosobowym wynosi 300 zł brutto.
Dodatkowy nocleg w pokoju dwuosobowym wynosi 250 zł brutto.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia

Serdecznie zapraszamy:)

Cena i zapisy

1690,00 zł brutto, CENA PROMOCYJNA: 1590,00 zł brutto przysługuje każdej kolejnej osobie zgłoszonej przez tę samą firmę/instytucję.

Podana wyżej cena zawiera:

 • koszty organizacji szkolenia
 • materiały szkoleniowe rozdawane uczestnikom w trakcie szkolenia
 • przeprowadzenie szkolenia przez cenionego eksperta
 • imienne certyfikaty o uczestnictwie w szkoleniu
 • pełne wyżywienie
 • koszt noclegu w pokoju 2-osobowym

Wybierz termin szkolenia

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27 w celu realizacji odpowiedzi na przesłane przeze mnie zapytania.

Wyrażenie zgody w poniższym formularzu jest dobrowolne, jednak brak jej wyrażenia uniemożliwi wysłanie zapytania.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Z przyjemnością zorganizujemy szkolenie w wersji zamkniętej dla grupy lub  szkolenie indywidualne 1+1.
Będzie to specjalnie dedykowany projekt, dostosowany do Państwa potrzeb, dla dowolnej liczby pracowników z Państwa firmy, jak i również w formie 1+1 ostatnio bardzo preferowanej.
Każde ze szkoleń, które proponujemy w ofercie może być przeprowadzone w wybranym przez Państwa miejscu i we wspólnie uzgodnionym terminie. Program zajęć modyfikujemy i dopasowujemy do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby Państwa działalności. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani projektem wewnętrznym z tej lub innej tematyki, zapraszamy do kontaktu.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
tel. kom. 668 371 253
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

KATARZYNA PANEK
– specjalista ds. projektów szkoleniowych
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 604 712 926
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania