PLANER

Szkolenia, które inspirują

Menu

AKADEMIA PERSWAZJI W PRAKTYCE. Mechanizmy skutecznej perswazji w biznesie.

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Rozwój menedżerski, Sprzedaż, zakupy

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Cele i korzyści szkolenia

KTO JESZCZE CHCE MIEĆ ZADOWOLONY ZESPÓŁ CHĘTNY DO PRACY?

Jak to się dzieje, że są pracownicy o imponująco wysokiej skuteczności w działaniu podczas gdy inni, nawet nie zbliżają się do ich osiągnięć…?

„Aby u klienta wytworzyć wspaniały stan wewnętrzny, musisz najpierw wytworzyć go w sobie”
Richard Bandle

W jaki sposób język perswazji uczyni z przeciętnego Kowalskiego skutecznego pracownika, efektywnie wykonującego swoją robotę, w dodatku z uśmiechem na ustach?

Być może Jesteś managerem firmy produkcyjnej, handlowej lub innej, a może Jesteś specjalistą ds. sprzedaży lub obsługi klienta?

Niezależnie od tego Kim Jesteś – sprawdzona wiedza i nowe umiejętności, które Ci proponujemy spełnią Twoje oczekiwania i zdecydowanie ułatwią Ci pracę, co sprawi, że będziesz zarabiał więcej, dla siebie i swojej firmy oraz efektywniej wykorzystywał czas swojej pracy, a co za tym idzie pozostanie Ci więcej czasu na przyjemności i życie prywatne.

Program szczegółowy szkolenia

Blok I – POZAFINANSOWE MOTYWOWANIE WYPALONYCH ZAWODOWO PRACOWNIKÓW

 

„Jeżeli chcesz wybudować statek nie nawołuj ludzi do zbierania drewna, nie dziel pracy i nie rozdawaj zadań. Zamiast tego naucz ich tęsknić za ogromnym i bezkresnym oceanem…”
Antoine de Saint-Exupery

Szkolenie, na którym:

 • dogłębnie zrozumiesz rolę szefa w procesie motywacji a dzięki temu Twoja praca stanie się jeszcze bardziej twórcza
 • poznasz nowoczesne teorie motywacji, które zaczniesz praktycznie używać co sprawi, że Twój personel będzie pracował chętniej i skuteczniej
 • przećwiczysz coaching wizji, dający niebywałe efekty motywacyjne

A wszystko to dzięki:

 • ukierunkowaniu na osiągnięcia
 • okazywaniu uznania
 • poznaniu niezawodnych metod motywowania samego siebie

A ponadto uświadomisz sobie:

 • motywatory i demotywatory w swoim działaniu
 • jak modyfikować i wzbogacać treści pracy, by była to recepta na rutynę i wypalenie
 • czynniki sukcesu efektywnego zespołu

1. Podstawowe kompetencje skutecznego managera

2. Różnice w stylach kierowania pracownikami w zależności od ich stopnia rozwoju wg Blancharda

3. Doskonalenie praktycznych umiejętności przekazywania informacji zwrotnej

 • żelazne zasady udzielania feedbacku
 • utrzymywanie równowagi pomiędzy dyscyplinowaniem i docenianiem podwładnych
 • oddzielenie emocji od faktów w trakcie udzielania feedbacku
 • wpływ miejsca i czasu na skuteczność informacji zwrotnej

4. Różne sposoby motywowania samego siebie

 • jak codziennie podtrzymywać wysokie zaangażowanie?
 • jak skutecznie poprawiać sobie nastrój?
 • jak dbać o swoją kondycję psycho-fizyczną?

5. Dwanaście zasad skutecznego motywowania pozafinansowego pracowników oraz ich praktyczne zastosowanie (przykłady, scenki)

6. Najważniejsze czynniki motywacji pozafinansowej

7. Na ile mój styl działania jako szefa jest motywacyjny dla moich podwładnych

8. Wyniki dużego, polskiego badania dotyczącego motywacji pozafinansowej pracowników

9. Cechy współczesnego lidera czyli czym różni się kierownik od przywódcy

Blok II – WYWIERANIE WPŁYWU NA KLIENTA/PRACOWNIKA, CZYLI JAK ZOSTAĆ MISTRZEM PERSWAZJI

 

„Ludzie kupują tylko od tych, których znają, lubią i szanują”
Joe Vitale

Na tym szkoleniu uczestnicy:

 • nauczą się jedynie etycznych zachowań jak wpływać na innych tak, aby osiągać zamierzone cele zawodowe i prywatne
 • poznają i zaczną wykorzystywać algorytm trudnej rozmowy szefowskiej, karania i nagradzania,
 • poznają i przećwiczą praktycznie asertywne stawianie granic i egzekwowanie zobowiązań

A wszystko to dzięki:

 • wykorzystaniu podstaw języka perswazji
 • poznaniu zasad reguł wpływu społecznego wg Roberta Cialdiniego
 • poznaniu działania magicznych słów: kasownik „ale”, zaprzeczenie „nie”, pytanie „dlaczego”

1. Dopasowanie do klienta jako podstawowa umiejętność w każdej rozmowy

2. Wywieranie wpływu na ludzi wg Roberta Cialdiniego w kontekście pracy managera

 • reguła wzajemności
 • reguła zaangażowania i konsekwencji
 • reguła społecznego dowodu słuszności
 • reguła lubienia i sympatii
 • reguła autorytetu
 • reguła niedostępności

3. Wykorzystanie języka perswazji w rozmowie z klientem/pracownikiem nastawionym na obiekcje.

 • w jaki sposób stosować kasownik „ale”, zaprzeczenie „nie”, pytanie „dlaczego” czy magiczne słowo „spróbuj”?

4. Jak rozwiać wątpliwości klienta/pracownika czyli sekret radzenia sobie z zastrzeżeniami

 • budowanie dobrego kontaktu z rozmówcą
 • zadawanie trudnych pytań
 • algorytm trudnej rozmowy szefowskiej
 • algorytm karania i nagradzania pracowników
 • asertywność szefa czyli sztuka stawiania granic i egzekwowania zobowiązań
 • najczęściej popełniane błędy w rozmowie
 • postępowanie ze zdenerwowanym klientem
 • zastrzeżenia, zażalenia i reklamacje – najczęstsze schematy skutecznej rozmowy

5. Metaprogramy jako filtry percepcji rzeczywistości

 • charakterystyka najczęściej spotykanych typów klientów/pracowników i sposoby postępowania z nimi
  • klient „zgodny” i „negujący”
  • klient z „autorytetem wewnętrznym” i „autorytetem zewnętrznym”
  • klient „osobisty” i „rzeczowy”
  • klient nastawiony „na problemy” lub „na wizje”
  • klient „systematyczny” a „chaotyczny”

Blok III – JĘZYK EFEKTYWNEJ PERSWAZJI

 

„Jesteś panem swoich słów, ale gdy je już wypowiesz, one zaczną panować nad tobą.”
szkockie przysłowie

Na tym szkoleniu uczestnicy:

 • nauczą się jedynie etycznych zachowań jak wpływać na innych tak, aby osiągać zamierzone cele zawodowe
 • zrozumieją powody dotychczasowych sukcesów i zaczną je potęgować
 • poznają i przećwiczą techniki sterowania rozmową, skuteczne wobec każdego i wszystkich

A wszystko to dzięki:

 • wykorzystaniu języka perswazji
 • psychologii perswazji – punkt prawdy, kotwiczenie, implikacje, presupozycje
 • umiejętności kontrargumentacji

A ponadto uświadomią sobie:

 • nieograniczone możliwości języka perswazji
 • ogromną siłę oddziaływania niewerbalnych środków przekazu
 • jak budować pytania aby osiągać zamierzony efekt

1. Wykorzystanie języka perswazji w rozmowie z pracownikiem

 • zmiana kontekstu
 • przeramowanie
 • nadanie znaczenia
 • odwrócenie faktu
 • rama czasu
 • każdy kiedyś…
 • rozszerzenie mapy
 • stosowanie metafor
 • x= -y
 • -x = y

2. Implikacje czyli wzorce językowe dzięki którym szybko i sprawnie przekonasz rozmówcę o swojej racji i będziesz przy tym dobrze się bawił!

 • implikowana jednoczesność
 • implikowane skutki
 • brakujący wskaźnik odniesienia
 • implikowane znaczenie

3. Presupozycje czyli założenia, które zmienią percepcję odbioru Twoich słów, co sprawi, że spotęgujesz swoje szanse na sukces w każdej załatwianej sprawie!

 • presupozycje czasu
 • presupozycje zmiany czasu
 • presupozycje oparte na świadomości
 • presupozycje pozornego wyboru
 • presupozycje liczebnikowe

4. Praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy

Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Eksperci - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie. Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.

Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

 • planowania i realizacji szkoleń oraz

 • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.
Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania