PLANER

Sukces przychodzi jedynie do tych, którzy działają, podczas gdy pozostali oczekują jego nadejściaThomas Edison

Menu

AKADEMIA EFEKTYWNEGO HANDLOWCA – szkolenie dla działu handlowego

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Rozwój menedżerski, Sprzedaż, zakupy

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Cele i korzyści szkolenia

Celem szkolenia jest skupienie działań pracowników Działu Handlowego na KLUCZOWYCH ELEMENTACH UKŁADU SPRZEDAŻY:

 • Zadanie (Cel) – ustalenie normy wykonania oraz miary oceny efektywności realizacji działań
 • Programowanie – podjęcie czynności w ramach planowania, organizacji, tworzenia zespołu negocjacyjnego, zebrania zasobów indywidualnych i grupowych
 • Realizacja – planowe działania w zakresie sprzedaży, realizowane przez personel handlowy zgodnie z założonym planem
 • Wynik – analizowanie rezultatu końcowego czynności w procesie realizacji oraz ocena możliwości ich modyfikacji
 • Informacja zwrotna – uzyskanie informacji, na podstawie której mogą być podejmowane decyzje co do programowania lub sposobu realizacji kolejnych kroków oraz kolejnych projektów
Program szczegółowy szkolenia

1. PROFESJONALIZM EFEKTYWNEGO HANDLOWCA

 • Pojęcie „atrakcyjności” – produkt, sprzedawca, oferta
 • Jak budować własny wizerunek? – cechy profesjonalisty
 • Budowanie autorytetu – wiedza, umiejętności, charyzma efektywnego handlowca
 • Własny styl komunikacji i negocjowania
 • Aktywizacja sprzedawcy


2. OBSŁUGA KLIENTA PRZEZ EFEKTYWNEGO HANDLOWCA

 • Nowe zasady obsługi klienta
 • Predyspozycje naturalne i umiejętności niezbędne w obsłudze klienta
 • Zdolności komunikacyjne i organizacyjne w pracy
 • Identyfikacja klienta – pozyskiwanie informacji na rynku
 • Obsługa klienta w zróżnicowanych realiach kulturowych
 • Etapy budowania relacji – planowanie i realizacja planu
 • Autoorganizacja w procesie sprzedaży – celowość działań
 • Obsługa klienta a teorie organizacji w czasie

3. KLIENT STRATEGICZNY, KLIENT STAŁY, KLIENT POTENCJALNY

 • Rodzaj obsługi w zależności od rodzaju klienta
 • Planowanie kontaktu
 • Jakość obsługi klienta w zależności od kategorii
 • Cele sprzedaży a kategorie klientów.
 • Rodzaje podejmowanych decyzji klientów – decyzje nowe, zmodyfikowane, rutynowe

4. ASERTYWNOŚĆ W PROCESIE SPRZEDAŻY

 • Analiza typów klienta I statystyczne zachowania klientów
 • Emocje w sytuacjach stresujących
 • Sposoby reagowania na krytykę – zastrzeżenia, obiekcje, reklamacje
 • Terytorium psychologiczne – ochrona siebie

5. KOMUNIKACJA Z KLIENTEM W PROCESIE SPRZEDAŻY

 • Transakcje „Ja” w komunikacji
 • Badanie potrzeb klienta
 • Techniki efektywnego słuchania
 • Kategorie zachowań niewerbalnych
 • Zgodność przekazu werbalnego i niewerbalnego w prezentacji
 • Przekaz informacji – skuteczne prowadzenie rozmów
 • Wstęp do negocjacji – budowanie pomostu komunikacyjnego
 • Techniki zamykania rozmowy handlowej

6. FORMY KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ

 • Uświadomienie potrzeby – źródła
 • Rodzaje uświadamianych klientowi potrzeb
 • Kotwice emocjonalne i ich wykorzystanie
 • Język korzyści – przekształcanie cech na korzyści
 • Podstawowe elementy perswazji w sprzedaży
 • Wywoływanie wrażenia – wykorzystanie szansy

7. B2B – ETAPY SPRZEDAŻY

 • Określenie charakterystyki produktu
 • Analiza zapotrzebowania
 • Przygotowanie specyfikacji technicznej produktu
 • Decydenci zakupowi
 • Dopasowanie oferty do oczekiwań decydentów
 • Metody ustalania ceny
 • Współczesne kryteria podawania ceny
 • BATNA – elastyczność w negocjacjach cenowych
 • Końcowa ocena oferty i ustalenie ostatecznych warunków
 • Przygotowanie prezentacji
 • Dobór argumentów do prezentacji handlowej
 • Wymiana informacji
Metody szkoleniowe

AKADEMIA EFEKTYWNEGO HANDLOWCA – prowadzona jest metodą warsztatową i ma charakter narzędziowy. Oznacza to, że uczestnicy dostają do ręki gotowe do wykorzystania narzędzia, wspomagające planowanie i wykonywanie zadań w ramach działań handlowca.
Sesje złożone są z ćwiczeń warsztatowych, polegających zarówno na rozwiązaniu zadań prostych typu „jest – powinno być”, jak i case’ów, czyli zadań sytuacyjnych.

Metody prowadzenia warsztatów:

 • Wprowadzenie – mini wykłady
 • Opracowywanie list zadań oraz budowanie programu zarządzania nimi
 • Ćwiczenia praktyczne indywidualne i grupowe
 • Symulacja sytuacyjna
 • Kwestionariusze służące autoanalizie
Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Eksperci - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie. Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.

Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

 • planowania i realizacji szkoleń oraz

 • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.
Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania