PLANER

PRESTIGE ECK – Twój mądry wybór

Menu

ZARZĄDZANIE STRESEM DLA WYŻSZEJ KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ. MENEDŻER WSPIERAJĄCY ZESPÓŁ. METODY OPANOWANIA STRESU.

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Rozwój menedżerski, Rozwój interpersonalny

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Cele i korzyści szkolenia

Prezentacja nowoczesnych metod związanych ze strategią zarządzania stresem na poziomie rozpoznawania, modyfikacji reakcji i obniżaniu negatywnych skutków stresu na poziomie jednostkowym i organizacyjnym.

Przyjmuje się, że stres jest jedną z głównych i najbardziej powszechnych uciążliwości związanych z miejscem pracy. Powodem ograniczania stresu w pracy i niwelowania jego negatywnych skutków są zarówno jednostkowe koszty ponoszone przez pracowników, dotyczące funkcjonowania psychologicznego, społecznego czy somatycznego, jak i bezpośrednie finansowe koszty stresu w pracy z wywołanych przez stres zaburzeń w funkcjonowaniu organizacji i z regulacji prawnych, nakładających obowiązek ograniczania efektów stresu związanego z pracą.

Program szczegółowy szkolenia

1. Stres – diagnoza i analiza

 • Sytuacje stresowe – czyli co nas stresuje i wpływ stresorów na poziom emocji
 • Zrozumienie stresu –reakcje psychologiczne i fizjologiczne na stres, analiza natury reakcji stresowej
 • Mechanizmy somatyczne. Źródła chorób cywilizacyjnych
 • Podatność na stres – cechy osobowościowe i uwarunkowania środowiskowe
 • Czego unikać?

2. Stres w pracy

 • Określenie sytuacji stresowych na poziomie planowania pracy oraz wypracowanie technik zapobiegawczych oraz łagodzących występowanie zjawiska stresu
 • Wybrane aspekty obniżające stres w sytuacji pracy: kreatywność, organizacja czasu, podejmowanie decyzji
 • Czynniki motywujące i demotywujące w pracy – prezentacja przykładów. Prewencja zapobiegania stresowi poprzez optymalne kontrolowanie zadań. Formułowanie jasnych celów oraz określanie kompetencji w zakresie ich realizacji
 • Zjawisko wyczerpania, wypalenia zawodowego

3. Specyfika stresu, czyli dlaczego „różni ludzie w różnych sytuacjach zachowują się różnie?

 • Praktyczne radzenie sobie ze stresem
 • Indywidualne powody stresu i metody radzenia sobie z nimi
 • Indywidualna diagnoza
 • Postawy wobec stresu

4. Profilaktyka oraz leczenie objawów stresu

 • Ćwiczenia fizyczne.
  Prezentacja przykładów na temat zastosowania wybranych ćwiczeń fizycznych w leczeniu skutków stresu

 • Ćwiczenia praktyczne w grupie.
  Techniki oddechowe redukujące stres. Prezentacja przykładów, ćwiczenia praktyczne w grupie.

 • Techniki relaksacyjne.
  Prezentacja technik oraz przykładów, ćwiczenia praktyczne w grupie. Medytacja, autosugestia, wizualizacja. Prezentacja przykładów, ćwiczenia praktyczne.

 • Zastosowanie koncepcji holistycznych w profilaktyce występowania stresu.
  Prezentacja przykładów, ćwiczenia praktyczne
Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania