PLANER

Radość wielkim jest mędrcem, bo radość stworzyła słońce i świat. Smutek niczego nie urodzi.Kornel Makuszyński

Menu

ZARZĄDZANIE SOBĄ I WŁASNYM CZASEM, czyli jak efektywniej pracować bez marnowania czasu i bez stresu

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Rozwój menedżerski, Rozwój interpersonalny

Liczba godzin: 1 dzień

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Cele i korzyści szkolenia

Cel ogólny: poprawa jakości pracy i życia osobistego. Zapoznanie uczestników warsztatu z nowoczesnymi technikami organizacji czasu pracy w oparciu o najnowsze koncepcje i teorie

Cele szczegółowe:

 • Poznanie zasad prawidłowej i skutecznej organizacji zadań zawodowych i osobistych
 • Poznanie przyczyn niepotrzebnej utraty czasu, marnowania czasu, powstawania nawyków utrudniających realizację zadań
 • Rozwój umiejętności organizacji pracy
 • Kształcenie umiejętności przezwyciężania własnych słabości
 • Uczenie się podejmowania skutecznych decyzji
 • Poznanie zasad przygotowania funkcjonalnego miejsca pracy
 • Kształcenie umiejętności selekcji informacji
 • Rozwój umiejętności skutecznego realizowania zadań
Adresaci szkolenia

Warsztat adresowany jest do wszystkich osób, które odczuwają potrzebę zwiększenia własnej skuteczności i efektywności w pracy zawodowej i życiu osobistym.

Przede wszystkim uczestnikami powinni być menedżerowie, kierownicy i zarządzający, którzy każdego dnia muszą podejmować szybkie i odpowiedzialne decyzje opierając się na dużej ilości informacji.
Program szczegółowy szkolenia

Nic dwa razy się nie zdarza i nie zdarzy.
Wisława Szymborska


1. Zrozumieć własny mózg – jak sprawić, żeby „mi się chciało chcieć”

 • Mózg a podejmowane działania
 • Mit doskonałego mózgu i jego przezwyciężenie
 • Nawyki mózgu – jak powstają, jak z nimi walczyć, jak je zmieniać
 • Trening mózgu – metody i techniki
 • Uspokajanie mózgu – metody i techniki
 • Rozpoznawanie własnych emocji

2. Zrozumieć zasady skutecznego realizowania zadań – jak wyćwiczyć pozytywne nawyki?

 • Źródła efektywnych nawyków: wiedza, pragnienia, umiejętności
 • Wpływ przyzwyczajeń i nawyków na wykonywanie zadań
 • Efektywne zarządzanie wewnętrznymi zobowiązaniami
 • Zasady zmiany osobistych nawyków
 • Zarządzanie działaniem – umiejętność rozumienia swoich oczekiwań i potrzeb

3. Proces zarządzania zadaniami – jak radzić sobie z natłokiem zadań?

 • Gromadzenie i zapisywanie zadań
 • Analiza zadań
 • Porządkowanie zadań
 • Przegląd i monitorowanie zadań
 • Wykonanie zadań

4. Planowanie zadań i spraw do realizacji – jak o niczym nie zapomnieć?

 • Definiowanie celów i zasad
 • Identyfikacja zadań: pilność i ważność
 • Budowanie wizji końcowych rezultatów
 • Generowanie rozwiązań
 • Porządkowanie zadań
 • Wykorzystywanie narzędzi do planowania zadań i organizowania czasu

5. Implementacja opracowanych planów – jak pokonywać bariery?

 • Urządzanie i organizacja miejsca pracy
 • Gromadzenie niezbędnych narzędzi
 • Gospodarowanie czasem – ocena wartości posiadanego czasu
 • Przewidywanie trudności oraz metod ich przełamywania
 • Zapobieganie kryzysom

6. Techniki organizacji pracy – jak korzystać z błędów innych?

 • Racjonalne czytanie dokumentów
 • Racjonalne prowadzenie rozmów
 • Racjonalne korzystanie z telefonu, Internetu
 • Zasady skutecznych nawyków
 • Technika kończenia zadań
 • Technika „time-boxing”
 • Technika „pomidora”
 • Technika 80/20
 • Technika zadań ABC

7. Monitorowanie i kontrola realizowanych projektów – jak kontrolować siebie samego?

 • Zasady oceny skuteczności i efektywności działania
 • Współpraca z innymi osobami a monitoring realizowanych działań
 • Rozpoznawanie koniecznych zmian
 • Zachęcanie współpracowników do wprowadzania zmian
 • Zasady wprowadzania zmian we własnych planach i planach współpracowników
Metody szkoleniowe
 • Wprowadzenie – mini wykłady
 • Testy pozwalające rozpoznać własne siły i słabości w planowaniu zadań
 • Ćwiczenia praktyczne w zakresie rozwoju własnego umysłu
 • Ćwiczenia grupowe – rozwiązywanie problemów

Podczas zajęć prowadzący odwołuje się do metody ABL  

ACTIVITY  BASED  LEARNING

– uczenie w  oparciu  o  aktywność, metody  powszechnie  uznawanej  za najbardziej  odpowiednią  dla  szkoleń w zakresie biznesu i umiejętności praktycznych.

Nowoczesne techniki metody mają na celu wspomóc : „zakotwiczenie się” nowo poznanych umiejętności i kompetencji, przekształcając je w nawyki.

Trening prowadzony w małych grupach.

Uczestnicy treningu biorą aktywny udział w odgrywaniu ról, symulacjach, grach, dzięki którym uczą się nowych umiejętności.

W trakcie treningu poszczególne gry lub symulacje rozmów z klientami są nagrywane na video, a następnie odtwarzane, aby dać uczestnikom możliwość analizy własnych zachowań i dyskusji nad nimi oraz wspomóc uczestników merytorycznym komentarzem trenera.

Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Eksperci - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie. Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.

Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

 • planowania i realizacji szkoleń oraz

 • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.
Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania