PLANER

Istnieje coś rzadszego od talentu – talent do tego, by dostrzec talent. ….Elbert Hubbart

Menu

ZARZĄDZANIE EMOCJAMI – warsztaty menedżerskie

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Rozwój menedżerski, Rozwój interpersonalny

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Cele i korzyści szkolenia

Nauczyliśmy się już profesjonalnej obsługi klienta, profesjonalnego zarządzania zespołem, profesjonalnej komunikacji ale dbając o profesjonalizm coraz bardziej nadwyrężamy własne emocje. Proponowane warsztaty pozwolą na:

 • Rozpoznanie i nazwanie własnych emocji
 • Uświadomienie prawa do emocjonalnej strony siebie
 • Ustalenie hierarchii spraw i ludzi
 • Podniesienie własnej wartości
 • Opanowanie technik odraczania emocji
 • Zbudowanie obszaru bezpieczeństwa emocjonalnego
 • Przygotowanie się do trudnych i wyczerpujących działań
 • Przygotowanie do rozpoznawania i radzenia sobie z emocjonalnymi szantażystami

Nabyte podczas warsztatów umiejętności przydadzą się zarówno w pracy zawodowej, jak i w sytuacjach prywatnych. Głównym celem jest wzmocnienie zaufania do samego siebie.

Program szczegółowy szkolenia

1. Zdrowie psychiczne

 • Zachowania wspomagające zdrowie psychiczne – wg definicji WHO jednym ze sposobów na określenie stanu zdrowia psychicznego jest sprawdzenie jak pomyślnie osoba funkcjonuje na co dzień. Jeśli jest zdolna do działania, potrafi znieść stres życia codziennego, utrzymać poprawne stosunki międzyludzkie i być niezależna, oraz jest w stanie odzyskać siły po trudnych sytuacjach życiowych, oznacza to, że jest to osoba zdrowa psychicznie.
 • Rodzaj inteligencji – badanie osobistych grup kompetencyjnych. Jednym z nas ochrona emocji przychodzi łatwiej, innym trudniej. Od czego to zależy?
 • Natura emocji i ich znaczenia w relacjach międzyludzkich – czym są emocje, po co są nam dane, jakim mechanizmom podlegają?
 • Własna „Historia osobista” – badanie wrażliwości, temperamentu i doświadczeń. Aby skutecznie reagować w sytuacjach trudnych musimy dokonać autopoznania.
 • Nieagresywne metody podnoszenia samooceny – jak wypadamy w konfrontacji z innymi i co się dzieje, gdy wciąż wydaje nam się, że jesteśmy najgorsi? Od uległości do agresji jest tylko jeden krok.

2. Techniki wpływu społecznego – rozpoznać psychomanipulację

 • Technika suplikacji – Nikt nie ma prawa zmusić Cię do wysłuchiwania narzekań. Najczęściej ofiarami wampirów emocjonalnych padają osoby wrażliwe, chętnie pomagające innym ludziom, angażujące się w rozwiązywanie problemów. Jak rozpoznać, kiedy należy pomóc, a kiedy się przed pomocą powstrzymać?
 • Technika zastraszania – Odbieranie godności i obniżanie poczucia wartości. Czy wytrzymać tyranię, czy uciekać? Co zrobić, gdy narażeni jesteśmy na kontakt z agresywnym rozmówcą? Techniki radzenia sobie z sytuacją lękową.
 • Krytyka destrukcyjna – Uodpornij się na krytykę! Dotyka nas jedynie taka krytyka, której pozwolimy się dotknąć. Ochrona siebie to również ochrona przez krytykanctwem i oddzielenie go od krytyki konstruktywnej.
 • Ujawnienie manipulacji – rozpoznanie technik manipulacyjnych pozwala obnażyć prawdziwe intencje rozmówcy. Nasza siła rośnie, gdy rozmówca – manipulant wie, że go rozpoznaliśmy.

3. Ochrona przed przemocą emocjonalną

 • Zachowania budujące klimat dla szantażu emocjonalnego – test zachowań, analiza środowiska. Dlaczego szantażowany jestem ja, a nie ktoś inny?
 • Wampiry emocjonalne – ludzie, którzy w tajemniczy sposób osłabiają cię czyli pozbawiają cię energii, marzeń, optymizmu i radości życia oraz poczucia własnej wartości. W czym tkwi ta tajemnica?
 • Wampiryzm = manipulacja – sprawcami naszego złego samopoczucia nie są istoty nadprzyrodzone. O zwyczajni manipulanci, przed którymi można się chronić.
 • Odzyskanie równowagi po ataku – po ataku psychicznym wampira nasz umysł jest zarażony zazdrością, niechęcią, niska samooceną, strachem przed ludźmi i życiem. Jak odzyskać równowagę jeśli już wpadliśmy w sidła manipulacji?
 • Razem, czy osobno – aby nastąpiła manipulacja emocjami musi najpierw zawiązać się diada (czyli udział dwóch osób). Wampir nie potrafi działać solo, musi mieć partnera do duetu – ofiarę. Analiza własnego udziału w szantażu emocjonalnym.
 • Prolongowanie reakcji – to nie emocje sprawiają nam kłopot, ale ich zewnętrzne oznaki. Jak zapanować nad reakcjami w momencie, w którym powinniśmy zachować spokój?
 • Analiza praw i obowiązków właściwych danej roli – każda osoba w naszym otoczeniu pełni jakąś funkcję, my również. Określenie funkcji pozwala odseparować emocje.
 • Działanie w sytuacji niedoborów – gdy przychodzi nam działać ze świadomością, że mamy braki (brak narzędzi, brak wiedzy, brak umiejętności, brak czasu), czujemy się niekomfortowo. Co robić w takich sytuacjach by zachować pewność siebie?

4. Asertywność

 • Definicja asertywności – asertywność jest postawą opozycyjną do postaw agresywnych i podporządkowanych. Z czego się składa, co ją wyróżnia?
 • Mapa asertywności – badanie indywidualnych nawyków pozwoli uświadomić sobie, gdzie stajemy się potencjalną ofiarą szantażu emocjonalnego.
 • Korzyści płynące z asertywności – rozpoznanie czynników budujących i destrukcyjnych w relacjach międzyludzkich staje się łatwiejsze, gdy potrafimy zachowywać się w sposób asertywny.
 • Zachowanie społeczne wymagające postawy asertywnej – kiedy, z kim i w jakim celu przyjmować postawy asertywne? Nie wszystkie sytuacje tego wymagają. Czasem zachowaniem asertywnym jest decyzja o przyjęciu postawy podporządkowanej.
 • Radzenie sobie z osobami agresywnymi i manipulującymi – postawa asertywna jest widoczna na zewnątrz. Potencjalni agresorzy ją widzą ! To ważne w ochronie siebie.
 • Modele reagowania asertywnego – Jak odpowiedzieć w taki sposób, by ochronić siebie, lecz nie spalić mostów? Umiejętność bycia łagodnym w asertywny sposób to wartość nie do przecenienia.

5. Komunikacja odseparowana od emocji

 • Świadomy i nieuświadomiony poziom komunikacji – komunikowanie werbalne to jedynie niewielka część komunikowania. Prawdziwi My to przekaz pozawerbalny – gesty, układ ciała, oczy i to, czym się otaczamy. Jak zatem wysłać sygnał rozmówcy, że nie damy się zmanipulować?
 • Istota konfliktu – konflikt to różnica zdań, ale nie zawsze przeciwstawne cele. Czy warto spierać się o metodę? Czy może warto najpierw ustalić, co mamy do zrobienia i realizować to bez względu na poglądy? Zawrzyjmy układ. Bądźmy efektywni.
 • Style reagowania na sytuację konfliktową – sprawdźmy, jak reagujemy, nauczmy się stosować strategie. Kompromis nie zawsze jest dobrym rozwiązaniem, nie zawsze też da się współpracować.
 • Efektywne słuchanie – słuchanie bez barier komunikacyjnych, bez obciążeń i stereotypów. Nauczmy się słuchać.
 • Buforowanie informacji destrukcyjnych – czasem w przekaz informacji wdziera się chaos potęgowany przez emocje. Jak wyselekcjonować to, co naprawdę istotne?
 • Przeciwdziałanie barierom na drodze do osiągnięcia celu – czyli konstruowanie komunikatu w sytuacjach stresogennych i kryzysowych. Szybkie i jasne przekazanie informacji oszczędza czas, emocje i energię. Wystarczy zbudować czytelny, prosty komunikat. Jak to zrobić?
Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Eksperci - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie. Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.

Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

 • planowania i realizacji szkoleń oraz

 • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.
Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania