PLANER

Trzeba poświęcać tyle czasu na ulepszanie samego siebie, aby zabrakło go na krytykę innych:)

Menu

ZARZĄDZANIE CZASEM W NOWOCZESNYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH (2 dni)

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Rozwój menedżerski, Rozwój interpersonalny

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Cele i korzyści szkolenia

W trakcie zajęć uczestnik

  • zidentyfikuje największych złodziei swojego czasu
  • nauczy się formułować cele w sposób konkretny, jasny i motywujący
  • pozna techniki określania priorytetów, efektywnej hierarchii zadań i ich systematycznej realizacji
  • nauczy się harmonijnie planować swój czas (plany dniowe, tygodniowe, miesięczne) , likwidować presję czasu
  • nauczy się sporządzać plany przedsięwzięć i projektów
  • dowie się, w jaki sposób redukować stres za pomocą techniki pozytywnego nastawienia

Szkolenie przeznaczone jest dla:

  • Kadry kierowniczej
  • Pracowników biurowych (asystentki/ci, sekretarki/rze)
  • Osób, dla których umiejętność autoprezentacji, efektywne zarządzanie czasem (zarówno własnym, jak i swojego szefa), profesjonalizm w kontaktach z klientami, skuteczna komunikacja z przełożonym i współpracownikami, radzenie sobie z natłokiem danych, dokumentów i terminów to obszary kluczowe.
Program szczegółowy szkolenia

„Zadbaj o minuty, a godziny same się o siebie zatroszczą”
Lord Chesterfield

„Dwaj najwięksi tyrani: przypadek i czas”
J. G. Herder

ZARZĄDZANIE CZASEM TO ZARZĄDZANIE SOBĄ

1. Reguły skutecznego planowania pracy: cele, priorytety i zadania. Czas jako kategoria ekonomiczna
• Natura czasu
• Korzyści z efektywnego zarządzania czasem
• Analiza wykorzystanego czasu
– Chronologia własnej kariery zawodowej
– Bilans osobisty i budowanie ścieżki kariery
• Czas jako kapitał i jego złodzieje

2. Perspektywa czasowa w planowaniu i zasady ustalania celów. Identyfikacja problemów.

3. Określanie celu
• Parametry dobrze postawionego celu-SMART
– Specific (dokładny)
– Measurable (mierzalny)
– Achievable (osiągalny)
– Realistic (realny)
– Time oriented (zorientowany w czasie).

4. Planowanie czasu
• System planowania czasu
• Metoda ALPEN. Pięć etapów metody ALPEN:
– Zestawienie zadań
– Ocena czasu trwania czynności
– Rezerwacja czasu na czynności nieprzewidziane
– Ustalanie priorytetów, skracanie i delegowanie czynności
– Kontrola realizacji zadań – przeniesienie spraw nie załatwionych
• Organizacja dnia pracy
• Zalety planowania

5. Reguły i zasady postępowania związane z zarządzaniem czasem
• Podejmowanie decyzji w zarządzaniu czasem
• Formułowanie priorytetów i zarządzanie kryzysowe
• Matryca zarządzania czasem
• Niedoszacowanie i przeszacowanie czasu – zasada Parkinsona
• Zysk i strata w planowaniu zadań i zasada Pareto
• Zyski i straty z wprowadzenia metod zarządzania czasem – krzywa Seiwerta
• Analiza ABC
• Zasada projektowania 90/90
• Zasada Westheimera
• Zasada Parkera
• Diagram Ishikawy (diagram ryby)
• Zasady delegowania zadań
• Zasady realizacji zadań w ciągu dnia (Zasady postępowania z telefonem, dokumentami, odwiedzającymi, materiałami do czytania, naradami, korespondencją)

6. Zarządzanie czasem: problemy i rozwiązania oraz błędy popełniane na etapie planowania i podejmowania decyzji
• Odwlekanie wykonania zadań i podejmowanych decyzji
• Perfekcjonizm
• Pracoholizm
• Zachowania „typu A”

„Ludzie myślą czasem jak zabić czas, a to czas ich zabija”
A. Allais

Dodatkowe informacje

METODY SZKOLENIA

Zajęcia prowadzone są przy pomocy aktywizujących metod partycypacyjnych, w oparciu o doświadczenia i problemy uczestników.

Zajęcia skupiają się na przedstawieniu praktycznych narzędzi stosowanych w zarządzaniu czasem i walce ze stresem oraz na ćwiczeniu umiejętności ich zastosowania.

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania