PLANER

Klęska rozbiła cały piękny aparat administracyjny, który okazał się nie do naprawienia. Wówczas, w braku czegoś lepszego, zastąpiono go prostymi ludźmi. A ci ludzie ocalili wszystkoAntoine de Saint-Exupery

Menu

WZROST EFEKTYWNOŚCI PODLEGŁEGO OBSZARU POPRZEZ SKUTECZNE ZARZĄDZANIE CZASEM

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Rozwój menedżerski, Rozwój interpersonalny

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Cele i korzyści szkolenia

Celem szkolenia jest poznanie najbardziej skutecznych narzędzi pomagających efektywnie zarządzać czasem. Poznanie złodziei czasu oraz barier asertywności.

Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • Umiejętność odróżniania tego, co najważniejsze od tego co mniej ważne
 • Poznanie najbardziej skutecznych technik pomocnych we właściwym zarządzaniu czasem
 • Zdobycie umiejętność efektywnego planowania
 • Poznanie głównych przeszkód w optymalnym wykorzystywaniu czasu
 • Poznanie metod, które pozwolą odciążyć się, przekazując zadania innym,
 • Wzmocnienie postawy asertywnej
Program szczegółowy szkolenia

Umiejętność zarządzania czasem staje się jedną z priorytetowych umiejętności u każdego menadżera sukcesu. Szef ma w swoich obowiązkach organizację pracy podległego zespołu, bieżące raportowanie, opracowanie i wdrożenie koncepcji funkcjonowania podległego obszaru, rozwój pracowników, wdrażanie nowych pracowników (np. pracownicy tymczasowi) i wiele innych zadań. Tylko dobra i sprawna organizacja czasu pracy pozwala na osiągnięcie sukcesu.

Nie bez znaczenia w zakresie dodatkowych zadań jest wdrażanie narzędzi optymalizujących produkcję. Wielokrotnie związane jest z nią redukcją etatów jak i zwiększenie ilości dokumentów. Wiele z tych obowiązków przejmuje na siebie menadżer. Sytuacja ta powoduje, że ma on coraz więcej zadań, które musi wykonać w tym samych czasie, co wcześniej.

Brak stabilnej sytuacji gospodarczej spowodował, że wiele firm zdecydowało się na pracowników tymczasowych. Z punktu bezpieczeństwa organizacji jest to bardzo dobre rozwiązanie. Główna odpowiedzialność za utrzymanie wydajności i jakości spada na menadżera. Powoduje to zwiększenie dozoru jak i zaangażowania ze strony szefa w szkolenie nowych pracowników.

Jaki menadżer sprawdza się w takich sytuacjach?

Menadżer, którzy oprócz koncentracji na bieżących obowiązkach i problemach potrafi spojrzeć w przyszłość. Zna swoich pracowników i wie, jaki jest ich potencjał. Rozwijają ich kompetencje poprzez szkolenia i delegowanie zadań. Dzięki temu może przekazać podległemu zespołowi część swoich obowiązków i wygenerować czas na inne zadania.

Menadżer, który jest asertywny. Nie daje się wykorzystywać pracownikom i twardo egzekwuje swoje prawa. Potrafi podejmować trudne decyzje związane z wynagrodzeniem, przesunięciem na inne stanowisko a w ostateczności zwolnieniem. Ma świadomość, że tylko zdyscyplinowany i wyszkolony zespół może pozwolić mu realizować zadania stawiane przez przełożonych. Potrafi również powiedzieć zwierzchnikowi, że dane zadanie jest nie do zrealizowania.

Menadżer, który potrafi stawiać efektywne (nie mylić z efektowne) cele i zadania. Ustawia kolejność realizacji kierując się priorytetami, które jego pracę i podległego zespołu będą czynić lepszą i sprawniejszą.

Menadżerowie, którzy potrafią zachować spokój nawet w najtrudniejszych sytuacjach. Wiele sytuacji stresujących wynika z braku czasu.

Program szkolenia:

1. Czym jest zarządzanie czasem

 • Główne przeszkody w zarządzaniu czasem
 • Autoanaliza – moje nawyki a wykorzystanie czasu
 • Pożeracze czasu

2. Priorytety

 • Zasada Pareto
 • Analiza ABC
 • Matryca Eisenhowera

3. Cele

 • Rodzaje celów
 • Reguła SMART
 • Zasady i reguły planowania: krzywa Gaussa, reguła 60:40, reguła Parkinsona

4. Planowanie

 • Metoda Gannta
 • Metoda ALPEN
 • Metoda TRZOS

5. Delegowanie zadań i uprawnień

 • 7 stopni delegowania
 • Reguły skutecznego delegowania

6. Rozwój postawy asertywnej i technik redukcji stresu

 • Asertywność
 • Stres spowodowany czasem – jak przezwyciężać?

Metodologia szkolenia:

Praktyczna forma zajęć, przekazywanie teorii na podstawie analizy przypadków (casów), duża ilość ćwiczeń, wspólne rozwiązywanie problemów (również wynikających z Państwa doświadczeń).

Szkolenie skierowane do: kadry menadżerskiej średniego i niższego szczebla.

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania