PLANER

Perfekcyjna jakość szkoleń

Menu

TRENING NEGOCJACJI HANDLOWYCH

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Rozwój interpersonalny, Sprzedaż, zakupy

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Cele i korzyści szkolenia
 • Rozwój umiejętności negocjacji
 • Poznanie nowych metod i technik negocjacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem trudnych sytuacji negocjacyjnych, technik perswazji oraz sposobów zwiększenia swoich możliwości jako negocjatora
 • Wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami szkolenia w zakresie własnej praktyki negocjacji

Każdy uczestnik kursu otrzymuje informacje o tym:

 • Jakie są psychologiczne uwarunkowania zachowań ludzi, społeczne i kulturowe czynniki wpływające na sposób negocjacji i prowadzenia rozmów
 • Jakie zasady zachowania, mowy niewerbalnej, wyglądu zewnętrznego budzą zaufanie, poważanie, sympatię, a jakie rezerwę lub niechęć
 • Jak budować skuteczny przekaz werbalny
 • Jakie indywidualne umiejętności powinien uczestnik kursu rozwijać, aby być bardziej efektywnym w procesie negocjacji
 • Jak radzić sobie w trudnych sytuacjach negocjacyjnych
Program szczegółowy szkolenia

1. Cechy i umiejętności skutecznego negocjatora

 • Predyspozycje negocjacyjne – jak można je nabyć?
 • Samoocena – poznawanie własnych możliwości
 • Jak rozwijać własne umiejętności negocjacyjne?

2. Sztuka mówienia w negocjacjach handlowych

 • Budowanie przekazu werbalnego podczas negocjacji
 • Zasady właściwego doboru słów w celu przekonania drugiej strony negocjacji
 • Argumentowanie w negocjacjach

3. Działania fizyczne: mowa ciała i rekwizyty w negocjacjach

 • Rola komunikacji niewerbalnej w negocjacjach
 • Dystans konwersacyjny w negocjacjach (płeć, wiek, kultura, relacje międzyludzkie)
 • Relacje przestrzenne w negocjacjach (proksemika)
 • Rola i znaczenie wyglądu oraz cech fizycznych w negocjacjach

4. Strategie i techniki negocjacyjne

 • Rola i znaczenie czasu w negocjacjach (wykorzystywanie czasu w procesie wywierania wpływu)
 • Strategia współpracy (ustalanie granic, wciąganie do gry, zmiana stanowisk, pełne otwarcie, dzielenie tortu, niska piłka, krok po kroku)
 • Umiejętność słuchania (czytanie „między wierszami”)
 • Umiejętność zadawania pytań (strategia zadawania pytań, rodzaje pytań i ich wykorzystanie w konkretnych sytuacjach negocjacyjnych)
 • Umiejętność parafrazowania wypowiedzi negocjatorów
 • Techniki wywierania wpływu (reguły etycznego przekonywania do własnego stanowiska takie jak: reguła społecznego dowodu słuszności, wzajemności, autorytetu, niedostępności, sympatii, zaangażowania i konsekwencji, wykorzystanie efektu pierwszeństwa i świeżości, receptywne i ekspresyjne wywieranie wpływu)
 • Strategia doprowadzenia do impasu (odmowa kontynuacji, kłódka, bierz lub spadaj, eskalacja żądań, spacer nie w porę, zmiana założeń)
 • Strategie przełamywania impasu (obiektywne kryteria, tymczasowość, twórcze ujęcia, otwarte wyznania, podsumowania)

5. Przezwyciężanie trudności w negocjacjach

 • Reagowanie na zarzuty i obiekcje
 • Reagowanie na agresję rozmówcy
 • Reagowanie na gniew rozmówcy
 • Przekazywanie negatywnych informacji partnerowi negocjacji

6. Radzenie sobie ze stresem w trakcie prowadzenia negocjacji

 • Panowanie nad emocjami
 • Audit stresu zawodowego
 • Metody i techniki redukcji stresu
 • Jak radzić sobie z negatywnym napięciem podczas negocjacji?
 • Problem wypalenia zawodowego
 • Techniki relaksacyjne

7. Asertywność w negocjacjach

 • Obrona swoich praw w sytuacjach negocjacyjnych
 • Reagowanie na krytykę i atak
 • Wyrażanie uczuć pozytywnych i negatywnych
 • Wyrażanie własnych opinii i przekonań podczas negocjacji handlowych

Metody prowadzenia warsztatu:

 • Mini wykłady – wprowadzenie do tematu, problemu
 • Analiza przypadków ilustrujących poszczególne zagadnienia – dyskusja na nimi
 • Warsztaty umiejętności:
  • symulacje rozmów z trudnym klientem
  • negocjacje klientem (nagrywane na taśmę wideo)
  • obrona firmy przed atakami klienta – symulacje sytuacji
Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania