PLANER
logotyp-prestige-eck

Dyplomacja to sztuka, która pozwala komuś innemu na to, by robił to, czego ty chcesz.Daniele Vare

Menu

TECHNIKI PREZENTACJI (2 dni)

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Rozwój interpersonalny, Sprzedaż, zakupy

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Program szczegółowy szkolenia

DZIEŃ 1

1. Przed prezentacją
• zdefiniowanie celu prezentacji
• analiza publiczności – kto będzie odbiorcą?
• przygotowanie i dostosowanie prezentacji do celu i odbiorcy (treści, ich układ, użyte środki przekazu, aranżacja przestrzeni, pomoce, materiały)
• opracowanie scenariusza dla prezentera – jak osobiste umiejętności i wiedza trenera mogą wesprzeć jego prezentację? (mowa ciała, werbalne umiejętności, opanowanie stresu, techniki wywierania wpływu, budowanie dobrego wrażenia)
• przygotowanie checklist, sprawdzenie miejsca prezentacji

2. Prezentacja
Wszyscy ludzie to zagadki dopóty, dopóki w jakimś słowie lub czynie nie znajdziemy do nich klucza. Wówczas znaczenie ich dawnych słów i czynów leży przed nami jak na dłoni.

Ralph Waldo Emerson

Najgłębszą potrzebą natury ludzkiej jest tęsknota, by być docenianym.

William James

Nigdy nie mów wszystkiego, co wiesz, ale wiedz zawsze, co mówisz.

George Bernard Shaw

Kiedy perswadujesz, odwołuj się raczej do interesu, niż do intelektu.

Benjamin Franklin

• „wejście” prezentera i kreowanie efektu pierwszego wrażenia, pozyskiwanie przychylności odbiorców
• właściwa organizacja przebiegu prezentacji dowodem profesjonalizmu i szacunku dla odbiorcy i jego czasu
• zwracanie uwagi na reakcję odbiorcy i umiejętność reagowania na nią
• dbałość o dobry kontakt z wszystkimi odbiorcami prezentacji – kontakt wzrokowy, uważność w słuchaniu oraz umiejętne zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi
• umiejętne rozpoznawanie swoich stanów emocjonalnych i panowanie nad nimi
• wykorzystywanie technik wywierania wpływu na odbiorców
• „trudny słuchacz” oraz „ trudne sytuacje” – sposoby radzenia sobie z nimi

3. Po prezentacji
Popaść w przyzwyczajenie to przestać być.

Miguel de Unamuno.

Sobie prawdę rzec – najwspanialsza prawda.

Aleksander Fredro

• natychmiastowy „debriefing”– analiza własnych emocji, odczuć, wrażeń, analiza mocnych i słabych stron przeprowadzonej prezentacji oraz zapis wynikających z powyższej analizy wniosków
• w przypadku stosowanej ewaluacji przeanalizowanie uwag odbiorców.

DZIEŃ 2

1.Cele i rodzaje prezentacji:
• zasada 3E (nauczyć – Educate, zabawić – Entertain, wyjaśnić – Explain)
• rodzaje prezentacji – sprzedaż produktu, usługi, know how, idei

2.Niezbędne informacje na temat pracy mózgu w procesie przekazu informacji – szybkość myślenia, mówienia, krzywa zapominania, mnemotechnika, efekt pierwszeństwa, efekt świeżości, praca półkul mózgowych, preferencje sensoryczne, itd.

3.„Otoczenie” prezentacji
• rodzaje aranżacji sali szkoleniowej
• rodzaje środków przekazu – tablice typu „flip chart”, tablice białe, tablice do przypinania, rzutnik pisma, projektor multimedialny, magnetofon, telewizor, odtwarzacz video
• inne pomoce i materiały
• planowanie czasu – przerwy, czas trwania ćwiczeń

4.Przygotowanie prezentera
• „gwiazda pytań” (5 W – why, what, who, when, where)
• checklist dla prezentera

5.Struktura prezentacji
• zasada Grenville Janner „zacznij od tego, że powiesz, co chcesz powiedzieć, potem powiedz to, a na zakończenie powiedz, co powiedziałeś.
• zasada „wyjaśnij, pokaż, przećwicz, omów”
• zasada różnorodności stosowanych środków w budowaniu przekazu

6.Prowadzenie prezentacji
• opanowanie tremy
• znaczenie głosu
• wygląd prezentera
• manieryzmy (złe nawyki)
• aranżacja przestrzeni
• kontakt wzrokowy
• umiejętne zadawanie pytań
• umiejętne słuchanie (klaryfikacje, odzwierciedlenia, parafrazy)
• prowadzenie dyskusji
• korzystanie z pomocy, środków przekazu
• radzenie sobie z „trudnym słuchaczem”

Formularz kontaktowy

  Napisz wiadomość

  Imię i nazwisko (dobrowolne)

  Adres email (dobrowolne)

  Numer telefonu (dobrowolne)

  Treść wiadomości

  TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27 w celu kontaktu; RODO

  Dodatkowe informacje
  Szkolenie dostępne na zamówienie

  Organizujemy również szkolenia in company, czyli szkolenia i kursy na zamówienie.

  Przy realizacji szkoleń na zamówienie terminy i lokalizacje uzgadniamy bezpośrednio z klientem.

  Nasz doradca bada potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej, oczekiwania i potrzeby.

  Pobierz Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowychalbo skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie.
  FIPS (DOC) – pobierz
  FIPS (PDF) – pobierz
  Narzędzie do przygotowania profesjonalnego szkolenia.
  Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

  Niniejsza oferta, a w szczególności program szkolenia podlegają ochronie na mocy prawa autorskiego. Właścicielem praw autorskich jest PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora jest zabronione. Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszelkie osoby reprodukujące zawarte w ofercie i programie szkolenia informacje we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i zgody właściciela praw autorskich podlegały będą odpowiedzialności karnej.

  Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
  Unikalne cechy i korzyści ze spotkania