PLANER

Wątpliwości mogą zostać rozwiane wyłącznie przez działanie.

Menu

TECHNIKI PREZENTACJI (2 dni) !!!NOWOŚĆ!!!

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Rozwój interpersonalny, Sprzedaż, zakupy

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Program szczegółowy szkolenia

DZIEŃ 1

1. Przed prezentacją
• zdefiniowanie celu prezentacji
• analiza publiczności – kto będzie odbiorcą?
• przygotowanie i dostosowanie prezentacji do celu i odbiorcy (treści, ich układ, użyte środki przekazu, aranżacja przestrzeni, pomoce, materiały)
• opracowanie scenariusza dla prezentera – jak osobiste umiejętności i wiedza trenera mogą wesprzeć jego prezentację? (mowa ciała, werbalne umiejętności, opanowanie stresu, techniki wywierania wpływu, budowanie dobrego wrażenia)
• przygotowanie checklist, sprawdzenie miejsca prezentacji

2. Prezentacja
Wszyscy ludzie to zagadki dopóty, dopóki w jakimś słowie lub czynie nie znajdziemy do nich klucza. Wówczas znaczenie ich dawnych słów i czynów leży przed nami jak na dłoni.

Ralph Waldo Emerson

Najgłębszą potrzebą natury ludzkiej jest tęsknota, by być docenianym.

William James

Nigdy nie mów wszystkiego, co wiesz, ale wiedz zawsze, co mówisz.

George Bernard Shaw

Kiedy perswadujesz, odwołuj się raczej do interesu, niż do intelektu.

Benjamin Franklin

• „wejście” prezentera i kreowanie efektu pierwszego wrażenia, pozyskiwanie przychylności odbiorców
• właściwa organizacja przebiegu prezentacji dowodem profesjonalizmu i szacunku dla odbiorcy i jego czasu
• zwracanie uwagi na reakcję odbiorcy i umiejętność reagowania na nią
• dbałość o dobry kontakt z wszystkimi odbiorcami prezentacji – kontakt wzrokowy, uważność w słuchaniu oraz umiejętne zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi
• umiejętne rozpoznawanie swoich stanów emocjonalnych i panowanie nad nimi
• wykorzystywanie technik wywierania wpływu na odbiorców
• „trudny słuchacz” oraz „ trudne sytuacje” – sposoby radzenia sobie z nimi

3. Po prezentacji
Popaść w przyzwyczajenie to przestać być.

Miguel de Unamuno.

Sobie prawdę rzec – najwspanialsza prawda.

Aleksander Fredro

• natychmiastowy „debriefing”– analiza własnych emocji, odczuć, wrażeń, analiza mocnych i słabych stron przeprowadzonej prezentacji oraz zapis wynikających z powyższej analizy wniosków
• w przypadku stosowanej ewaluacji przeanalizowanie uwag odbiorców.

DZIEŃ 2

1.Cele i rodzaje prezentacji:
• zasada 3E (nauczyć – Educate, zabawić – Entertain, wyjaśnić – Explain)
• rodzaje prezentacji – sprzedaż produktu, usługi, know how, idei

2.Niezbędne informacje na temat pracy mózgu w procesie przekazu informacji – szybkość myślenia, mówienia, krzywa zapominania, mnemotechnika, efekt pierwszeństwa, efekt świeżości, praca półkul mózgowych, preferencje sensoryczne, itd.

3.„Otoczenie” prezentacji
• rodzaje aranżacji sali szkoleniowej
• rodzaje środków przekazu – tablice typu „flip chart”, tablice białe, tablice do przypinania, rzutnik pisma, projektor multimedialny, magnetofon, telewizor, odtwarzacz video
• inne pomoce i materiały
• planowanie czasu – przerwy, czas trwania ćwiczeń

4.Przygotowanie prezentera
• „gwiazda pytań” (5 W – why, what, who, when, where)
• checklist dla prezentera

5.Struktura prezentacji
• zasada Grenville Janner „zacznij od tego, że powiesz, co chcesz powiedzieć, potem powiedz to, a na zakończenie powiedz, co powiedziałeś.
• zasada „wyjaśnij, pokaż, przećwicz, omów”
• zasada różnorodności stosowanych środków w budowaniu przekazu

6.Prowadzenie prezentacji
• opanowanie tremy
• znaczenie głosu
• wygląd prezentera
• manieryzmy (złe nawyki)
• aranżacja przestrzeni
• kontakt wzrokowy
• umiejętne zadawanie pytań
• umiejętne słuchanie (klaryfikacje, odzwierciedlenia, parafrazy)
• prowadzenie dyskusji
• korzystanie z pomocy, środków przekazu
• radzenie sobie z „trudnym słuchaczem”

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Z przyjemnością zorganizujemy szkolenie w wersji zamkniętej dla grupy lub  szkolenie indywidualne 1+1.
Będzie to specjalnie dedykowany projekt, dostosowany do Państwa potrzeb, dla dowolnej liczby pracowników z Państwa firmy, jak i również w formie 1+1 ostatnio bardzo preferowanej.
Każde ze szkoleń, które proponujemy w ofercie może być przeprowadzone w wybranym przez Państwa miejscu i we wspólnie uzgodnionym terminie. Program zajęć modyfikujemy i dopasowujemy do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby Państwa działalności. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani projektem wewnętrznym z tej lub innej tematyki, zapraszamy do kontaktu.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
tel. kom. 668 371 253
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

KATARZYNA PANEK
– specjalista ds. projektów szkoleniowych
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 604 712 926
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania